Balkanlar.Net

Balkan Dünyası => Tarih => Konuyu başlatan: Taran Kedi üzerinde Haziran 26, 2007, 11:27:02Konu Başlığı: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Haziran 26, 2007, 11:27:02
Bu başlık altında Türkiyede bulunan Göçmen Köylerini derleyip toparlamayı planlıyorum. Aslında bunun için ayrı bi çalışma içerisindeyim ama şimdilik bulduğum bilgileri kaybetmeden bir yerde arşivliyeyim dedim :D


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Haziran 26, 2007, 11:30:19
İstanbul - Silivri - Danamandıra Köyü

TARİHİ:
Köy  halkı, Padişah  2. Abdülhamit zamanında,Bulgaristan’ın Razgrat ilinin  Popova Kasabasının Karsan Köyünden  1877 – 1878  Osmanlı Rus Savaşı  sonunda göç ederek  Trakya'ya gelmişlerdir. Önce Çerkezköy ve Ramis  bölgesi yerleşim yeri olarak gösterilmiş daha sonra geçici olarak  bir yıl  Fırtına Çiftliğinde barınmışlardır. 1882 yılında  bugünkü  bölgeye, Padişah  2. Abdülhamit’in izniyle yerleşmişlerdir.

SINIRLARI
Köy, doğusunda Gümüşpınar ve Kurfallı Köyleri, batısında Sayalar ve Aydınlar, kuzeyinde Karamandere, güneyinde ise Küçük Sinekli ve Büyük Sinekli Köyleri ile sınırdır.

Kaynak : http://www.silivri.gov.tr/dosyalar/koyler/danamandira_koyu.htm


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Haziran 26, 2007, 11:37:06
Balıkesir -> Gölpazarı İlçesi - Kurşunlu Köyü

Kurşunlu’ya ilk gelen göçmen kafilesi 1926 yılında Yugoslavya’nın Tikveş kasabası Bolle köyünden göçen Hasan Ağa çocukları ile birlikte 18 nüfus olarak Gölpazarı orta mahalledeki camide bir müddet kaldıktan sonra ; şimdiki Tikveş mahallesi diye bilinen Kurşunlu’daki Armutlu bahçelere yerleşmişlerdir.

O zamanlar Gölpazarı’nda Yugoslavya’ dan gelme Şerif çavuş diye anılan bir subayın bulunduğu ve bu gelen kafileyi buralara o şahsın yerleştirdiği bilinir.Bu 18 nüfusa kişi başı köy altlarından 10’ar dönüm yer devlet tarafından parası ödenmek üzere verilmiştir.

1927 yılında da Bulgaristan göçmenlerinin gelmeye başladığı şu anda da ekseriyetin Bulgaristan’dan gelenler oluşturmaktadır.Bulgaristan’ın da Kalaycı köy , Kınalı köy , Düşdübak köy , Karagöz köy , Ağmaç köy , Topal köy , Razgrat ve Şumlu civarından gelmişlerdir. Şu anda her gelen geldiği yörenin ismiyle anılmaktadır.Bu gelenler ilk önce köyün planlı bir şekilde oluşması için iş birliği yapmışlardır.

Gölpazarı’nın kuzeyinde yer almaktadır. İlçeye uzaklığı 7.5 km dir. Komşu olduğu köyler; Doğusunda Türkmen köyü ve Gölpazarı batısında Göldağı ve Karaağaç , kuzeyinde ise Aktaş, Beşevler , kuzey batısında Polatlı ve Susuz, güneyinde bostancılar ve incirli köyleri bulunur.

Kaynak : http://kursunlukoyu.org/v1/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=11


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Haziran 26, 2007, 11:49:44
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sonucu Çanakkalenin Çan ilçesinde Göçlerle kurulan Köyler

Ahlatlıburun
 Köy ismini kurulduğu arazinin adından almıştır. Eski ismi Buzağılık’tır. 93 Harbinden sonra Bulgaristan’ın Filibe yöresinden göç eden muhacirler tarafından kurulmuştur. 1915 tarihli haritada (Bkz. Harita I) görünmeyen köy 1928 Köylerimizde Bayramiç kazasına bağlı olarak görülmektedir.[1]

Asmalı
 93 harbi sonrası Bulgaristan’dan gelen Pomaklar tarafından kurulan köy 1928 Köylerimizde Çan’a bağlı olarak görülmektedir.[2] Köy halkı çevrede çok fazla asma olmasından dolayı bu adı aldığını söylemektedir.
Bostandere

 93 Harbinden sonra Bulgaristan’dan gelen muhacirler tarafından kurulan bu köyün, adını kurulmuş olduğu derenin kenarında yetiştirilen bostandan aldığı söylenmektedir.

1928 köylerimiz adlı eserde Çan kazasına bağlı olarak görünmektedir.[3]

Bozguç

Köy, 1877-78 Osmanlı-Rus harbinden sonra Bulgaristan’ın Hazargrat kasabasından gelenler tarafından kurulmuştur. Köyü ilk kuranlar Önce Mallıköy civarında bir yere yerleşmişler. Başka bir topluluk onları kovmasından sonra oradan kalkıp şimdiki yerlerine gelmişlerdir. Köylüler köyün ilk adının bozgöç olduğunu zamanla değişerek Bozguç halini aldığını söylemiştir.

 Köy 1928 Köylerimizde Çan kazasına bağlı olarak kayıtlıdır.[4]

Danapınar
Köy halkının verdiği bilgilere göre Biga’nın Kahvetepe Çerkezleri köyün merasında sığır güderken dananın biri pınara düşmüş. O günden sonra yöreye “Danalı Pınar” denmekteymiş. Daha sonra köy burada kurulunca Danapınar ismini almış. 93Muhaceretinden sonra Bulgaristan’dan göç eden Hacı Hatip, Hacı Molla, Sakallı, Hacı Veli, Doğanlar, Deli Hatipler, Hacı Salih, aileleri tarafından kurulmuştur.

Derenti
Köyün eski ismi Yazıbaşı’dır. Köylülere göre bu ismi yakınındaki eski bir mezarlıktan almıştır. Köyün kurucuları 93 muhaceretinde Bulgaristan’ın Varna ili Pravda ilçesi Murnu çiftliği Köyünden gelmişlerdir. Köyün isminin Darende ile bağı olduğu söylenirler.

Doğaca
Köy halkından aldığımız bilgilere göre eskiden bu yöredeki köyler bahar geldiğinde burada toplanıp dua ederler pilav yiyerek baharı kutlarlarmış. Zaman zaman yağmur dualarını burada toplanıp yaparlarmış. Bundan dolayı bu bölgeye dua ocağı denilmekteymiş. Köy kurulduktan sonra da köyün ismi Doğaca olarak söylenmeye başlamış. Köy halkı, Bulgaristan’ın Ayazlar, Küçükköy, Razgrat bölgelerinden gelerek 1889’da buraya yerleşmiştir. Aslında 93 muhacirleri olan halkı Bulgaristan’dan ayrıldıktan sonra çeşitli yerleri gezmişler fakat yurt edinememişlerdir. En son olarak Duaocağı’na gelip yerleşmişlerdir. Gazi Mehmet Kurtuluş, İshale Çavuş, Mahir Hasan, Şaban Ağa köyün kurucularındandır.

EMEŞE
93 harbinden sonra Bulgaristan’ın Şumnu kazasından gelen Haşim, Mustafa, Nazif ve Rasim isminde şahıslar tarafından kurulduğu ve köyün çevresinde çok meşe ağacının olmasından bu ismi aldığı söylenmektedir.

ETİLİ
93 harbinden sonra Bulgaristan’ın Kızıllar, Işıklar, Karadallar, isimli üç köyden gelen 20-30 hane kadar muhacir tarafından kurulmuş olan köy 1925’te nahiye olmuştur. Kurucuları buraya geldiğinde köyün karşısında küçük bir göl olduğu için ilk isminin “Gölcük” koymuşlardır. bu göl daha sonra kurutulmuştur. Köylün Yaylık mevkiinde çıkan tarihi eserlerin Etiler’e ait olduğu söylendiğinden köyün ismi Etili olarak değiştirilmiştir. Başka bir söylentiye göre de 1944 senesinde Ziya Etili önemli bir kişi köyün ismini Etili olarak değiştirmiştir. Etili, 1945 yılında Bayramiç’ten ayrılıp Çan’a bağlanmıştır.

HACILAR
Çok eski zamanlarda hacca gidenler, şimdiki köyün yakınındaki çınarlıkta konaklamış. Bu nedenle yöre “Hacılar yeri” diye anılırmış. 93 muhaceretinde Bulgaristan’ın Tırnova, Khaskova, Osmanpazarı ve Razgrat bölgelerinden gelip yöreye yerleşen köye “Hacılar” ismini vermişler. Köy halkı, “Kıraç” denilen ilk kurulduğu yerden üç yıl sonra su bulmak için şimdiki yerine yerleşmişlerdir.

Hacılar adlı Türkmen taifesinden bir oymak Rakka, Kütahya, Sivas, Aydın, Saruhan, Karaman sancaklarında yaşamaktadır.[5]

KAZABAT
1877 tarihinden sonra Kafkasya’dan on üç kişi tarafından kurulmuştur. Köyün kurucuları ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmediği gibi köyün adının nereden geldiği ve bilinmemektedir.

KOCAYAYLA
93 muhaceretinden sonra Bulgaristan’dan gelen Kuladede lâkaplı Ali Osman Ağa ile karısı Kula Anne lâkaplı Hanife ve oğulları Hacı Abbas Hüseyin Ağa Hüsrev ve Pehlivan tarafından kurulmuştur. Bunlar önce, şimdiki Bülbülova (Sarıkaya)’da altı gece kalıp beğenmeyerek bugünkü yere gelip yerleşmişlerdi. Köy adını, üzerinde kurulduğu büyük yayladan almıştır. 1928 Köylerimizde köy Çan kazasına bağlıdır.[6]

KÜÇÜKPAŞA
Paşaköy’e 93 muhaceretinde muhacirler gelip yerleştikten sonra köy ikiye ayrılmış. Muhacirlerin bulunduğu ve nüfusu daha az olan köye küçük paşa denmiş olduğu tahmin edilmektedir. Halk ise diğer köyde yaşayan paşadan rütbece daha küçük bir paşanın yaşadığını bu nedenle “Küçükpaşa” dendiğini söylemektedir. 1928 Köylerimizde “Küçükpaşa” olarak kayıtlıdır.[7]

MALTEPE
Köyün şimdi kurulduğu yerin merkezinde bulunan tepede çok eskiden beri çevre köylerin hayvanları toplanırmış. Bu nedenle buraya “Maltepe” denmekteymiş. 93 Muhacereti ile gelen muhacirler yöreye yerleştikten sonra kurdukları “Maltepe” ismini vermişlerdir. 1915 Tarihli haritada (Bkz. Harita I) ve 1928 Köylerimizde Çan Kazası’na bağlı olarak görülmektedir.

OKÇULAR
Köylüler geldikleri yerin ismini yeni kurdukları köye koydukları söylenmektedir. 1881 de Bulgaristan’ın Filibe kazasından gelen Mehmet Pehlivan, Yakup Ağa, Ali Ağa ve Hacı Şerif tarafından kurulmuştu Reyhanlı aşiretinden Ekrat Yörükan tarifesine mensup Okçular Cemaati Karesi sancağı, Bigadiç Kazası civarında bulunmaktadır.[8]

Söğütalan
Köy, 1890’larda Bulgaristan’dan gelen on hane tarafından kurulmuş olup, büyük söğüt ağaçlarının bulunduğu bir alanda kurulduğu için bu ismi almıştır.

Terzialan
Köy halkından edindiğimiz bilgiye göre köyün eski ismi Çakmakçayır’dır. Terzialan ismini Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllarda almıştır. Köy halkı, 1881-84 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Razgrat kasabasının Kızıllar Köyünden kırk hanelik bir kafile halinde göç ederek gelmişlerdir. Önce Çakmakçayır mevkiine kondukları için köyün ilk ismi bu olmuştur. Daha sonra o yerin sahibi olan “Çamakçı” denen kişiyle anlaşamayıp oradan kakmışlar şimdiki yere yerleşmişler. O zamanlar bu bölge, çevredeki köylerin avlandığı gürlük bir ormanlık bir yermiş. Köylüler birbirlerini evlerinin bacalarının çıkan dumanla bulurmuş. Çok eskiden geçici terziler, bugünkü köyün bulunduğu yerin güneyindeki alana konup, Pazar ve panayırlarda satmak için elbise dikerlermiş. Böylece bu olaydan etkilenerek Çakmakçayır ismi, Terzialan olarak değiştirilmiştir.

1928 Köylerimizde Terzialan adıyla Çan kazasına bağlı olarak görülmektedir.[9]

Uzunalan
Köy halkının verdiği bilgiye göre köy kurulduğu zamanlarda mevki ve çevresi ormanlıkmış. Sık ağaçların içinde uzun bir alanlık yer varmış. Bundan dolayı burada kurulan köye ‘’Uzunalan’’ ismi verilmiştir. 93 Harbi sonunda Bulgaristan’ın Şumlu Kazasına bağlı Hazergrat ilçesinden gelen muhacirler 1880’li yıllarda Uzunalan Köyünü kurarak yerleşmişlerdir.

1928 Köylerimizde Çan kazasına bağlı olarak görülmektedir.[10]

Yaykın
Daha önce çevreden gelen Yörükler, şimdi köyün olduğu yerde yaylamaktaymışlar. 1901 yılında Ülbe’den gelen kaç kişi Molla Ahmet, Sadık, Salih ve Tahir Ağa isimli Pomaklar tarafından bu yaylada kurdukları köye Yaykın ismi verilmiştir.

Sinop kazası (Kastamonu sancağı)nda Yörükan taifesinden Yaykın adlı bir cemaat mevcuttur.[11]

Kaynak : http://www.akintarih.com/can/can/93.htm


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: TEKERAGA üzerinde Haziran 26, 2007, 12:01:05
Yaptığın çalışma çok güzel Yuksel emeğine ve düşüncene sağlık,bi de ben ekleyim benim de çorba da tuzum bulunsun,eğer gereksiz görürseniz silebilirsiniz.


KARACAÖREN KÖYÜ

                                                                     ******KARAMAN   OĞULLARI DÖNEMİ******
                                                                                                           (1250-1487)

       Osmanlılardan sonra Anadolu Türk Beyliklerinin en büyüğü ve devamı olan bu Türkmen Beyliği iki buçuk asra yaklaşan tarihi boyunca yüz bin km 2 ‘yi aşan topraklara hükmetmiştir. Konya, Kayseri, Niğde, Ankara, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Mersin ve Kırşehir sahasına yerleşmişlerdir.

       Ereğli, Ermenek ve Konya şehirlerini Başkent olarak kullanmışlardır.

       Selçukluların devamı olma iddiasında bulunan bu beylik, devamlı olarak Osmanlılara karşı çıkmış ve güçlükler çıkarmıştır. Bu uğurda Timur ve Uzun Hasan ile ittifak ederek, Osmanlılara karşı savaşmışlardır. Nihayet II. Beyazıt zamanında 1487‘ de Karaman oğulları Beyliği ortadan kaldırılmıştır.

       Beyliğin kurucusu Nure – Sufi Beydir. Beylerden I. Mehmet 13 Mayıs 1277 ‘ de “Dergahta ve Bargahta – Mecliste ve Meydanda” Türkçe konuşulmasını ferman etmiş olmasıyla meşhurdur.

       Karaman oğlu Mehmet' in oğlu (1464 yılında ölmüştür. ) İbrahim Fatih Sultan Mehmet' in eniştesidir. Fatma Hatundan (Fatma Hatun Fatih Sultan Mehmet' in Kız Kardeşidir.) olan oğlu Pir Ahmet bey dayısına güvenerek ağabeyi İshak beye saldırdı. Osmanlı' nın Venedik savaşlarından faydalanan Pir Ahmet vergisini vermeyip Osmanlıya saldırmıştır.

       Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed' i Karaman seferine çıkmaya mecbur etti ve Karaman oğlu Beyliğine bağlı iller Osmanlı Valiliği olmuştur, (1466) bu tarihten 1487 yılına kadar valiliklerini Karaman oğulları yapmıştır.

       Karamanlılar Osmanlılar ile yaptığı anlaşma sonucu Selanik' e ve Batı Trakya' ya Karaman ve Civarından Aileleri göndermiş, gönderilme sebepleri ve amaçları; Eğitimci, Zabitan (Polis, Jandarma, Zabıta) ve öğretmen olarak gönderilmişlerdir.

       Tarih kitaplarına göre; Selanik'e Konya, Karaman ve Ermenek'ten gidildiği işaret edilmektedir.

      Orta Anadolu'nun güneyinde kurulmuş olan Karaman Oğulları, Anadolu Beyliklerinin en kuvvetli ve en önemlilerinden biridir. Karaman Aşireti ve Karaman Oğulları Oğuz ulusunun bir boyudur. Diğer Türkmenler gibi Karamanlılar da XIII. Yüzyılın ilk yarısından itibaren Moğol istilası önünden kaçarak Anadolu'ya gelmiş ve Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından 1228' de Ermenak vilayetine yerleştirilmişlerdir.

       Kara Koyunlu oymağının bir kısmı XII. Yüzyıl ortalarında Maveraünnehr (Nehir Kenarı) ve bir kısmı da Kara Koyunlu Devleti'nin kurulduğu sırada Azerbaycan taraflarında görülmektedir. 1228' de Karaman aşiretinin reisi Sadeddin oğlu Nure Sufi' dir. Bunun oğlu da Kerimüddin Karaman' dır. Karaman oğulları isimlerini, mensup oldukları Karaman oymağından almışlardır.

       Karaman Aşiretinin yerleştirildikleri Ermenak bölgesi fethedildikten sonra Kamerüddin İli adını almıştır. İlk tarihi şahsiyet olarak görülen Nure Sufi, Karaman ilinde beyliğin kurulduğu tarihlerde dağlardan Larende' ye (Karaman) kömür taşımakla geçinen Türkmenler' de görülmektedir. Türkmenler üzerindeki nüfuzunu artırarak Hıristiyanlar' a ait yerleri bu arada Ereğli'yi elde etmek suretiyle arazisini genişletmiştir.

       Karaman oğlu Mehmet beyi affeden Çelebi Mehmet, Karaman oğlu Mehmet Beyin oğlu Mustafa' yı da bir daha Osmanlılar aleyhine hiçbir harekette bulunmamak şartıyla salıvermiştir.

       Karaman oğlu Mehmet ; “Mademki bu can bu tendedir, Memleketi Osman'a kata yaramaz nazarla bakmayayım, eğer bakacak olursam Kuran'ı Kerim Benden davacı olsun” şeklinde yemin etmiştir. Yeminden sonra kendisine at, deve, davul ve alem hediye edilmiştir.

       Ancak Koyu bir Osmanlı düşmanı olan Karaman oğlu Mehmet bey daha ordugahtan çıkar çıkmaz, ovada otlamakta olan Osmanlıya ait olan atları kendi himayesine katarak Konya' ya doğru uzaklaşmıştır. Kendisine Kuran'ı Kerim üzerine yemini hatırlatılınca “Bu can şu tende durdukça ” sözü ile kendi canını kastetmediğini söylemiştir. Koynunda saklı olan güvercini kastetmiş ve güvercini salıvermiştir.

       Karaman oğlu Mehmet beyin bu hilesi bugün hala kullanılmaktadır. “Karamanın koynu, sonra çıkar oyunu” darbımeseli günümüze kadar gelmiştir.
 
 


                                                                     ******GÖÇ SONRASI ( 1922 – 1930)******

Yunan ordusu Kurtuluş savaşında, Türk ordusu karşısındaki yenilgisinin ardından Türkiye de yaşayan Rumlar, bir ay gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye den ayrılarak göç edenlerin sayısı 650.000 dir.

Bu sayı 1922 yılının sonuna dek 1.000.000 u aştı. Türkiye den giden bu insanlar ayrıldıkları yerlerde önemli nüfus azalmasına gittikleri Yunanistan da ise nüfus yoğunluğuna sebep olması sonucu Türklere karşı yoğun bir baskı oluşturmaya başladılar.

Rumlar Lozan anlaşması imzalanmadan istedikleri bir mevsimde göç ettiklerinden dolayı avantajlı duruma geçtiler.

Mübadeledeki belirtilen 2. maddeye göre İstanbul' da yaşayan Rumların göç ettirilmemesi gerekmektedir. Türkiye tarafından göç etmeleri için baskı yapılınca,

Türkiye savaşı kazanmanın verdiği heyecanla mübadele edilecek kişilerle ilgili alt yapıyı henüz hazırlayamamıştır.

Türkiye den giden Rumların bıraktıkları mallara yerleşik düzende ikamet edenler el koymuş taksimatta bu mallar iskan edilenlere verilmiş fakat tarla, bağ ve bahçeyi işleyen kişileri buralardan çıkartmak imkansız olmuş, güvenlik güçleri bu olaylara müdahale etmemiş veya yetersiz kalmıştır.

Yunanistan ın savaş sonrası düştüğü ekonomik ve siyasi buhranlara paralel olarak Türkiye den giden Rumların iskan sorunları sonucu Türklere komşu olan İl, İlçe Kasaba, Köylerdeki Rumlar Türkler' e zulüm ve baskı yapmaya başlamıştır.

Bazı yerlerde ise küçük gruplar halinde Rum çeteleri kurulmuş, çeteler baskınlar yaparak insanlara eziyet mal ve mahsullerde ise talan yolunu seçerek yıldırma ve sindirme sonucu bulundukları yerleri terk etmeleri için tüm çabalarını göstermişler.

Büyüklerimizin anlattıklarına göre baskılar o kadar arttıki çete kuran eşkıyalar geceleri evlerin bacalarından evlere baskınlar yapmaya başladılar kapılar kırıldı ahırlardan canlı hayvanlar sürüler halinde çıkartılarak götürüldüğü zamanlar olmuştur samanlıklar lodolar yığma yoncalıklar ateşe verildiği anlatılırdı bu olayları anlatan büyüklerimiz hala o günleri yaşar gibi heyecanlı ve gözü yaşlı olarak anlatırlardı.

Türklerin en büyük avantajları Rumlar tarafından baskınların yapıldığı köylerin tamamen Türk olması neticesi can kayıpları olmamış veya en az olmuştur. Türk köylüleride zaman zaman nöbetler tutmuşlar devriye gezmişler baskınlara karşı çeşitli tedbirler almışlar.

Buralarda yaşayan Türkler baskılara en fazla bir yıl dayanabildi, baskılar o kadar fazlalaştıki bazı köylüler kış şartlarında göç etmek zorunda kalırlar.

Bu baskılar, pek çok Türk'ün beyanname almasına fırsat kalmadan yollara düşmelerine sebep olmuştur.

Yunanistan Türklere baskı yapmaya başlar taşınır ve taşınmaz bütün malların satışına müsaade edilmediğinden dolayı herkes mağdur olmuş varlıktan darlığa düşmüşler. Yunan askerleri tarafından değerli eşyalarına ve paralarına el konulmuştur sonuçta herkes aynı kaderi paylaşmıştır

Önemli sayıdaki Türk yok denilecek bir para karşılığında mallarını Yunanlılara satmışlar yada Yunan hükümeti tarafından bütün mal varlıklarına el konulmuştur. Bu olaylar karşısında bütün haklarından vaz geçerek bir an önce Türkiye ye gitme çabasına düşmüştü.

Bu şekilde yollara dökülenlerin önemli bir kısmı ise, Yunanistan' daki mal varlıklarını gösteren tapu belgelerini bile yanlarına alamadan evlerinden atıldığından, Türkiye ye geldiklerinden gerçek mal durumlarını gösterecek geçerli belgelerden yoksun kalmışlardı.

Bazı aileler ise mal bildirim beyannamesi doldurma imkanı bulmadığı gibi, malına emsal gösterecek hiçbir türlü ilam, senet,ferman ve belge elde edememiştir.

İskelelerde oluşturulan komisyonlar tarafından göçe tabi tutulan Türk lerin meslek grupları kayıtları yapılmaktadır.

Çünkü gelen kişiler mesleklerine ve becerilerine göre ;

Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti (Bakanlığı) tarafından Muhacirlerin iskan edilecek illeri göçün kolay yapılacağı sahile yakın yerler, zirai faaliyet alanları ve verimlilik sırasına göre yapılmıştır. Göç yapılacak iller özelliklerine göre sıralanmıştır.

1- Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Amasya, Tokat, Çorum

2- Edirne, Tekfurdağı, (Tekirdağ) Gelibolu, Kırkkilise, (Kırklareli) Çanakkale

3- Balıkesir

4- İzmir, Manisa, Aydın, Menteşe

5- Bursa

6- İstanbul, Çatalca, Zonguldak

7- İzmit, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya

8- Antalya, Isparta, Burdur

9- Konya, Niğde, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Adana, Mersin, Silifke, Kozan ve Karmaman Maraş

Bazı küçük gruplar veya aileler komisyona haber vermeden değişik illere gitmişlerdir.

Mübadele yapılırken göç edenleri meslek gruplarına göre yerleşim yerleri seçilmiş olup göçteki zamanlama hataları nedeniyle ekim, dikim ve hasat bir yıl boşa gitmiştir. İskan edilen bölgelerde ise üretim iki veya üç misline çıkmıştır. Göç yapılan illeri Komisyon belirlemekte ilk göç İstanbul Çatalca ya yapılmıştır. Buraya iskan edilen aileler Samsuna gemi ile götürülmek istenir, fakat Çatalca ya yerleşen aileler ulaşım ve iş imkanı açısından burada kalmak istemişler ama Komisyon kararlarında aileler kendi istedikleri yerde kalamayacakları için jandarma zoru ile götürülmüşlerdir.

Yunan kamuoyunda Türkiye ye gidecek olan ailelerin hiçbir ekonomik ve tarımsal değeri olmayan yerlere yerleştirilecektir söylentileri, daha gemiye binmeden ailelerin bölünüp parçalanmasına sebep olmuştur.

Bu söylentilere inanan Türkler farkında olmadan veya bilerek yanlış gemilere binince Türkiye de verilecek olan haklarını kaybetmişler. İskan edileceklerin isim listesi görevli kişilerce gemi personeline verilmektedir. Menkul ve gayrimenkul dağıtımları hazırlanan listeye göre yapılmakta yanlış gemiye binen kişilere hiçbir türlü mal dağıtımı yapılmayacaktır.

Yanlışlık sonucu mağdur olan aileler bu haklarını geri almak için uğraşırken bazı açıkgözlerin tuzağına düşüp ellerindeki üç beş kuruşunu çarptırmışlar.

Selanik ve çevresinden 1924 yılı ekim ayının sonuna kadar 99.720 kişi göç etmiştir. Fakat Selanik ve Epir de birer komisyon kalmıştır. Bunun sebebi özel sorunları nedeniyle geciken aileleri beklediler 1925 yılının ilk aylarında göç edecek kişi kalmadığı için komisyonun görevi bitmiştir.

Mübadele, İmar ve İskan Vekaletinde görev yapan bakanların isimleri şöyledir.

•  Mustafa Necati Bey

•  Celal Bayar

•  Rafet Canıtez

Bakanlık süresince Mustafa Necati beyin çalışmaları takdire şayandır.

Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti 11.12.1924 te 529 sayılı yasa ile kaldırıldı. Dahiliye Vekaletine (İçişleri Bakanlığı) bağlı İskan Müdüriyeti Umumiyesi kuruldu ve Müdürlüğe Ömer Lütfi Bey getirildi.

Göç esnasında İstanbul ve civarına gidenler için kişi başına 400, Karadeniz, Mersin ve çevresi için 600 kuruş, koyunlardan 100 – 150, sığırlardan ise 400 – 500 kuruş nakliye ücreti alınmıştı. Kişi başına 150 kg. a kadar yük getirebilecek ve yük için ayrı bir ücret alınmayacaktır.

Vapurlardan indirilen kişiler 3 gün süreyle misafirhanelerde kalabilecek, bu süre içerisinde sabahları çay, akşamları etli çorba verilmekteydi.

Mübadelenin başlamasında bitimine kadar geçen süre içinde hakkın rahmetine kavuşanların sayısı 3.819 kişidir.

“Çoğu yerlerdeki misafirhane diye camları ve kapıları kırık okullara birbirilerinin üzerine istif edercesine yerleştirildiler”

Bu elim vaziyete düştükten sonra ses çıkarmamak en büyük günahtır ne oluyor da bu zavallı kardeşlerimizin düşman elinden kurtardıkları üç beş parça eşyanın telef olmasına nasıl olurda meydan veriliyor.

(5 mart 1924 Ahenk Gazetesi bu haberi verince bazı yazarlar büyük tepkiler göstermişlerdir)

Üç gün sonra iskan edilecekleri yöreye doğru yola çıktığında, yol için büyüklere 900 gr. Ekmek, katık olarak bir miktar peynir ve zeytin. Emzikli annelere ve çocuklara ise yeteri kadar şekerli süt. İskan edilen aileye ise iki ay yetecek süreyle un ya da ekmek veya bunların karşılığı para veriliyordu.

Rezaletin, açlığın, kıtlığın ve sefaletin diz boyu olduğu bu dönemde içler acısı bu durumları görenler ayni ve nakdi yardımlarda bulunmuşlar.

Değişik şehirlerde kampanyalar düzenlenerek çeşitli yardımlar toplanmıştır.

Halkın büyük katılımı ile toplanan aynı ve nakdi yardımların toplanması ve dağıtılması Hilali Ahmer Cemiyeti (Kızılay) tarafından yapılmaktadır.

Halkın yardımlarının yanı sıra, Uluslar arası yardım örgütü olan Salib-i Ahmer'in ve İslam topluluklarının da yardımına baş vuruldu. Hilali Ahmer Cemiyeti nin çabalarıyla, TBMM adına bir beyanname düzenlendi, birkaç dile çevrilen bu beyanname M. Kemal Paşa'ya da imzalattırıldı.

Böylece yardım çağrısı, Meclis Başkanlığı düzeyinde bir çağrı niteliği aldı “Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Alem-i İslam'a Hitabesi” başlığını taşıyan beyannamede “Altı yüz bini geçen kardeşleri Türk toprağına kavuşturmak, ızdıraplarına, sefaletlerine son vermek pek büyük bir iştir. Türk Milletine kafi değildir.” Deniliyordu. “Bu insanlara yardım etmek bir dini vecibedir” sözleriyle beyanname bitiriliyor.

Üçer kişilik ekipler Mısır ve Hindistan dan yardım almak için giderler fakat sadece Hindistan dan 6,974 lira yardım gelir. Yardımların toplam tutarı 1.020.726 lira olmasına karşın Mübadiller için toplam 616.767 lira harcanmıştır.

Yardımlaşmanın güzel örneklerinin yaşandığı bu dönemde göç eden kişi sayısı fazla olduğundan sadece aç ve açıkta kalınmamıştır. Ulaşım ve haberleşme imkanlarının az olması çeşitli aksaklıklara sebep olmuştur.

Halbuki Mübadele İmar ve İskan Vekili (Bakanı) Mustafa Necati Bey çok kesin talimatlar vermesine karşın çok büyük hatalarla, hastalıklarla ve ölümlere karşılaşılmıştır.

Kış şartlarında gelindiğinden dolayı 1922 nin Aralık 1923 ün Ocak ve Şubat aylarında çok şiddetli kış yaşanmıştır. Belirli bir süre kamp olarak kullanılan gemi barınaklarında ve okullarda kış şartlarında kalınmıştır, şartların çok olumsuz olması sebebiyle ölen kişi sayısı had safhaya ulaşmıştır.

Bu zaman içerisinde Aileler hayatta kalabilmek için ellerindeki para, altın ve satılabilir mal ne varsa hepsini satıp harcamak zorunda kalırlar.

Kamp süresince salgın hastalıklar başlamış Komisyon tarafından Doktor, Hemşire gibi sağlık hizmetleri için para ve kontenjan ayrılsa da rüşvet adam kayırma devreye girdiğinden dolayı rezalet ve sefalet diz boyudur.

1924 yılının kasım ayından itibaren Muhacirlerin perişanlığı hat safhaya ulaşmış, soğuk mevsimde zor şartlarda yaşantı sürerken büyük bir çoğunluğu sıtma hastalığına yakalanmıştır. Gazetenin birindeki haber bu durumu gözler önüne sermektedir.

Her gün kucakta, koltukta, tahta parçası üzerinde, tabutta götürülen masum çocukları görüp te yüreğimizin sızlamaması mümkün değildir. Öyle had safhaya ulaşmıştır ki ölüm oranı % 50 ye kadar yükselmiştir. Bazı bölgelerde ölüm oranları büyüklerdede bu orana yakındır.

“Memleketimize imar ve iskan için getirdiğimiz bu bi çare kardeşlerimize Hükümetimizin ciddiyetle alakadar olmasını isteriz. Muhacirlerin hali pek ağlanacak durumdadır.

İskan mıntıkalarının hepsinden şikayetler yükseliyor. Ne yapılacaksa yapılmalı. Bir sene sonra muhacir mezarlığından başka, Memlekette muhacir varlığı kalmaz” (Haber Gazetesi 17 Eylül 1924)

Olumsuzluklar o kadar değişik ve farklıdır ki Türkiye den giden Rumların bırakmış olduğu bağ, bahçe ve ekilebilir alanlar Muhacirlerin ihtiyacını karşılamamaktadır. Çünkü Rumlar esnaf, sanatkar veya bağcılıkla geçimini sağlamakta ancak % 30u tarımla uğraşmakta iken Müslümanların % 90 a yakını tarımla geçimini sağlamaktaydı.

Rumların bıraktıkları evler bir yıl süre ile boş kaldığından çoğu ev bakımsızlıktan veya talan edildiğinden dolayı yıkılmış, harap olmuş buralara yerleştirilen aileler kapısız, penceresiz ve yıkılmış duvarlı evlerde ikamet edilmişler hatta bazı evlerde iki aile birden oturtulmuştur.

Bazı aileler yerleştirildikleri yerlerde bağ ve bahçe getirisi kendilerine yetmeyeceği düşüncesiyle yer değiştirmişlerdir.

Aslında 1913 tarihli “Muhacir Nizamnamesi” ndeki kendilerine tanınan hakları bilmiş olsalardı devlet tarafından üretici duruma geçirilmek için parasal kredi, üretim aracı, teknik bilgi, teknik elemanlardan yararlanma hakkını bilememişler . halkın % 90 ının tarımla uğraşması okur yazar oranının düşük olması sebebiyle çıkartılan kanun, tebliğ, duyuru v.b. haklardan haberdar olamamışlar.

Muhacirlere mal dağıtımına dair 6 Temmuz 1924 tarihinde “Emval-i Gayrimenkule-i Metrukenin Kanunen Hakkı- İskan-ı Haiz Muhacirine Tevziine Mübeyyin Talimatnamenin Mer'iyete Vazına Dair Talimatname” yayımlandı. Talimatnameye göre Rumlara ait tapusu olmayan yerleşim yerlerinin 1/10.000 ya da 1/20.000 ölçekli krokisi çizilmesine dağıtılacak topraklar talimatnameye göre adil bir şekilde yapılacaktır.

Tarla, bağ ve bahçelerin verimlilik durumu ne kadar nüfusu besleyeceği hesabı yapıldı. Arazi niteliklerine göre verimli, orta verimli ve verimsiz arazi olarak sınıflandırıp dağıtım işi kura ile yapılmasına karar verildi.

Kuralar Komisyon üyeleri ve İhtiyar heyeti aracılığıyla yapılmaktadır. Ortalama 5 nüfustan oluşan bir aileye verimli arazi için en az 50 dönüm en çok 75 dönüm, orta verimli araziler için en az 75 en çok 100 dönüm, verimsiz araziler için en az 100 en çok 140 dönüm arazi veriliyordu. Bu gruplardan yalnız birinden arazi veriliyordu. Köyümüzde bunun örnekleri görülmektedir. Talimatnameye göre dağıtım yapıldıktan sonra eğer geriye kalan arazi var ise orantılı olarak toprak dağıtımı tamamlanmıştır.

Talimatnamede her aile için harman yeri ayrılması imkanı yoksa, komisyonun köy nüfusunun ihtiyacına uygun yerlerde ve yeteri oranda ortak harman yeri ayırmasını şart koşuyor, bunu köy adına kayıt yapıp, köyün malı olarak vermeyi uygun görüyordu.

İskan edilirken kişilerin Komisyona ibraz ettikleri mal beyanı veya sözlü beyanları üzerine mal taksimatı yapılmış olup çoğu ailenin bu olaydan haberi yoktur.

Türkiye'den giden Rumlar' ın bıraktıkları mallara yerleşik düzende ikamet edenler el koymuş taksimatta bu mallar iskan edilenlere verilmiş fakat tarla, bağ veya bahçeyi işleyen kişileri buralardan çıkartmak zor bazen' de imkansız olmuş, güvenlik güçleri ilk zamanlarda bu olaylara müdahale etmemiş veya yetersiz kalmış tabii ki mağduriyet daha da artmıştır.

Bazı aileler haber vermeden yer değiştirmek zorundadırlar çünkü Bazı gemiler küçük olduğundan ve gemilerin gittiği limanlar farklı olduğundan dolayı, gemilere binerken aileler parçalanmıştır. Baba İstanbul'a kızı Samsun'a gönderilmiştir.

Mübadele anlaşmasındaki 8 – 9 ve 11 maddelerdeki beyanlara göre mal verileceğinden dolayı çoğu muhacirler bu maddelerden ve komisyon kararlarından haberleri yoktur.

“Komisyon başkanının 1922 yılındaki gazetelere verdiği demeçlerde bu aksaklıkları dile getirmiş ve aksamaların önüne geçemediklerini belirterek göçün çok kısa bir zamanda ve tahminlerimizden daha zor şartlarda gerçekleşmiştir.” Bu ifadeleri kendi akrabalarımız ve büyüklerimiz zaman zaman hatıralarında dile getirmişlerdir.

Gelinen bölgelerin hepsi ziraat açısından hayat standardı yüksek olan bir yöre olmakla beraber 500 yıllık bir yerleşik düzenden dolayı yeteri kadar veya daha fazlası ile nakit ve gayrimenkul elde edilememiştir.

Muhacirlerin malların satmaları ve başka şehirlere göç edebilmeleri 7 Nisan 1926' da çıkartılan bir yasa ile serbest bırakılmıştır.

Bu yasanın çıkışından sonra bir çok karışıklıklar meydana gelmiş çoğu araziler tapusuz olduğundan dolayı yer değiştiren kişilerin malları açıkgöz ve kurnaz kişilerin ellerine geçerek hakkı olmayan malları kendi zimmet zilliyetliklerine geçirmişlerdir.

Komisyonun belirlemiş olduğu illerde, ilçelerde, mahalle veya semtlerde bir birine yakın yerlere yerleştirilmeyen aileler, göç ettikleri yerlerin örf adet ve geleneklerini unutmuş bulunduğu yörenin yaşam şartlarına ayak uydurarak geçmişe ait izler kalmamıştır.

Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde v.b. illerde binlerce Muhacir olmasına karşın ortak karar, birlik ve beraberlik örnekleri görülememektedir.

Fakat köyümüzün % 95' ine yakın bir bölümü Selanik ve civarından geldiklerinden dolayı aileler arasında örf, adet ve geleneklerinde farklılıklar yoktur.

1923' te yapılan Lozan Barış Anlaşmasından sonra göç eden ailelerimizin geçmişine bakıldığında Hafız, Hoca yada aile boyu Kuran-ı Kerim okudukları görülmektedir. 1942' den 1922' ye kadar 500 yıllık sürede Osmanlının öncü kuvveti, ileri karakolu, yaşam biçimleri, çalışkanlıkları ve barışçı olmaları nedeniyle bulundukları yörelerde iç huzursuzluk yaşanmamış ve yurt bildikleri yerleri imar etmişler başarılı olmuşlardır.

Yöneticilik sıfatı taşımışlar çoğu zaman bulundukları yerlerde yöneticilik ve eğiticilik yapmışlardır. İslamın güzelliklerini yaşamışlar ve yaşatmışlar.

Osmanlıya yapılacak olan ilk saldırının kalkanı, baskın ve isyanlara karşı muhafız olarak görev yapmış bir topluluğuz 800 ila 1.000 yıllık bir süreçte hayat hep sürgün ve göçlerle geçmiştir.

Büyüklerimiz yaşadıkları olayları ağlayarak anlatırlardı, anlatılan olayları ne yazık ki kayıt altına almadığımızdan dolayı şimdi bizlere hikaye gibi gelmekte ve hatta ikinci kuşak nesilden dinlerken eks... bilgiler aktarılmaktadır.

Eks... bilgi dinlememize rağmen günümüzde yaşanan bu tür olayları televizyonlardan ve basından izlerken, Bosna' da, Türkistan' da, Filistin' de, Irak' ta, Karaçi' de Çeçenistan' da v.b yerlerdeki vahşet görüntülerini üzülerek hayret ve nefretle seyrederken, lanet okuyoruz.

Bu günün şartları 1922 yılının şartları kadar ağır olmamasına rağmen yinede izlerken çok etkisinde kalmaktayım, kıyaslama yaparken dedelerimizin yaşadıkları olayların daha zor olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Bazı aileler altın ve paralarını gemilerde veya diğer yolculuklarında el konulduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Dedelerimizin yaşamış oldukları acıları ALLAH bir daha yaşatmaz inşallah. Göçten önceki yaşantı ve gelir seviyesi ile karşılaştırıldığında ne yazık ki bu günün şartlarındaki bir Karacaören olmaması gerekir Mübadeleden önceki hayat şartları ve gelir seviyesi yüksek herkesin mal varlığının yerinde olduğu büyüklerimiz tarafından anlatılan bir gerçektir.

Çevre köylere göre Almancımızın ve yeteri kadar zenginimizin olmaması nedeniyle, köylülerimizin gelir seviyesi istenilen ve arzu edilen düzeyde değildir.

Bunun en belirgin örnekleri köyümüzde modern görünümlü evlerin az olması, sosyal faaliyetlerimizin arzu edilen düzeyde olmamasıdır. Fakat köyümüz insanlarının birbirine tutkun olması, köyümüzde nizah ve dövüşün olmaması bizleri daha da birbirimizi sevmemize, kalkınmışlık düzeyimizi en üst seviyeye çıkartmamız gerekir.

Son seçimlerde (2003) eski Yunan Dışişleri Bakanı Papandreu' dan Batı Trakya' da Türklere çok baskı yaptıklarını basının önünde söylediğini bütün dünya biliyor.

1-    LOZAN ANTLAŞMASI:

 

24 AĞUSTOS 1924 TARİHİNDE 14 RET OYA KARŞIN 213 EVET OYUYLA KABUL EDİLMİŞTİR.

2-    1897 GÜMÜLCİNE SANCAĞI NÜFUS SAYIMI

207.000 TÜRK

15. 000 RUM

21. 000 BULGAR

3-    1897 SELANİK NÜFUS SAYIMI

 90. 000 TÜRK

45. 000 YAHUDİ

15. 000 RUM

BU TARİHTEKİ SELANİKTEKİ DİNİ YAPILAR İSE

56 CAMİ,   

21 HAVRA, 

16 KİLİSE

 

 

Hala Müslüman halk kendi Müftüsünü seçemiyor ve camisi olmayan tek Avrupa başkenti' de Atina' dır.

Köylülerimiz bir birinde hata aramayacak herkes birbirine yardımcı olacak ve istenilen gelir seviyesine ulaşılacak inşallah olmaması için de bir sebep yok. Toplum olarak genelde çalışmayı seven bir topluluğuz.

Civar köylere bakıldığında veya sorulduğunda örnek köylerden bir köy oluşumuz bizi bu istenilen düzeye yeniden yükseltmemesi için bir sebep yoktur.
kaynak:karacaoren.net.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Haziran 26, 2007, 12:04:53
Çanakkale, Biga ya bağlı Kozçeşme Beldesi

Kozçeşme Beldesi, Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı, Biga’ya 25 km, Lapseki ilçesine 42 km, Çanakkale iline 77 km mesafededir. Kozçeşme Beldesi Biga-Lapseki arasında bulunan il karayolu üzerindedir.

    1884 yılı sonbahar aylarında Bulgaristan’ın Şumnu-Razgrat kasabası Karaveliler ile diğer komşu köylerin göç hazırlığı tamamlanıp anavatana göç ederler. Önce bir kaç kişilik keşif grubu Balıklıçeşme tarafına gelerek araştırma yaparlar, daha sonra göç grupları bugünkü bölgeyi Sarıcaköylü Gemici Oğulları’ndan 60 hane olarak yerleşilir.
Burada bol ceviz olup sulak yer olduğundan Kozçeşme ismi verilmiştir. (koz eski dilde ceviz demektir.) Kozlar,Kozalan da denildiği olmuştur.

Kozçeşme belde halkı rumi 1291, miladi 1875 tarihinde Bulgaristan’ın Şumnu vilayeti Razgat kasabası Karaveliler köyünden 60 hane olarak göç ederler. Halk arasında bumlara 93 muhacirleri denir. Bulgaristan’da savaş ve baskılara dayanamayıp göç etme kararı alırlar. Göçten iki yıl önce bölgeye Molla Hasan ve Bacak Kadir isimli şahısları keşif için gönderirler. Bunlar Eskibalıklı’da iki yıl kalarak yerleşim yeri ararlar. O tarihlerde çevrede sadece Hisarlı Köyü, Pekmezli Köyü ve Danişment Köyü bulunmaktadır. Köylüler muhacirler gelip yerleşecek diye su kaynaklarını ya söylemezler veya bir şekilde kapatırlar. Muhacirlerin buralara yerleşmesini istemezler. Molla Hasan ve Bacak Kadir Hisarlı Köyünden Çakır Ağa’nın çobanından bugünkü Belde meydanındaki çeşmenin yerini öğrenirler.
O zaman çeşmenin etrafında böğürtlenler ve koz ağaçları (ceviz ağacı) vardır. Daha sonra Bulgaristan’daki yakınlarına haber göndererek 60 hane olarak gelirler. Belde’nin yeri o gün Sarıca Köyü’nden Gemici Oğulları’na aittir. Yerleşim yerinin bedeli Gemici Oğullarına ürünlerini hasat ederek (yani orak biçerek) ödenir. Burada bol ceviz olup sulak yer olduğundan Kozçeşme ismi verilmiştir. (koz eski dilde ceviz demektir.) Kozlar, Kozalan da denildiği olmuştur. Son olarak KOZÇEŞME olarak kalmıştır.
Daha sonraları Kozçeşme’nin etrafına Selvi , Gündoğdu , Gürgendere, Arabakonağı, Kazmalı, Karaağaç,Çömlekçi ve Gürçeşme gibi köyler de yerleşir.

Kaynak : http://www.kozcesme.bel.tr/htm/tarih.asp


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Haziran 26, 2007, 12:05:47
guzel calisma  :asker ama trakyaya girmeyin cikamazsiniz :) nerdeyse herkez balkan kokenli , gocmen koyleri degilde gocmen sehirleri olarak ele alinabilir :)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: TEKERAGA üzerinde Haziran 26, 2007, 12:09:35
  **Pınarbaşı/POTUKLU**
  **Felahiye/TAŞLIK**
  **Gemerek/YENİÇUBUK**         
  **Yahyalı/ÇAMLICA,SAZAK KÖYÜ(Bİ BÖLÜMÜ)**
  **Yahyalı/KİRAZLI**

Detaylı bilgi ve kaynak:    http://www.yakuptezcan.com/bege/k%C3%B6yler.htm


Araştırma devam ediyor...


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Haziran 26, 2007, 12:23:55
İstanbul - Silivriye Bağlı Köyler

Çanta Beldesi
 Çok eski devirlerde eski Çanta Köyü yakınlarında iki köy daha bulunuyormuş, eski Çanta'nın 1.5 km. batısında Kavak çeşme yakınında Karaköy, 3.5 km. kuzeybatısında da Kurtulmuş köyleri bulunuyordu. Bu iki köy ile eski Çanta köyleri tamamen Rum köyleri idi. 1924 mübadelesinde Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler de Çanta Köyü'ne gelip yerleştiler. Bunların arasında Bulgaristan'dan gelen bir grup mu­hacir de bulunuyordu. Yunanistan'dan gelenlerin büyük bir kısmı Selanik yöresinden olup Patriyot dediğimiz ailelerdir. Daha az bir kısmı da Yörüklerdir. Bunların arasında biraz Dramalılarla çok az bir kısım da Rum çingeneler bulunuyordu. Bulgaristan'dan gelenler Yunanistan'dan gelenlerden daha az olup bunların bir kısmı Pomak bir kısmı da Karacaovalı'dır.

SINIRLARI
Çanta Beldesi, batısında Değirmenköy Beldesi,doğusunda Çeltik ve Yolçatı Köyleri, kuzeyinde Çavuşlu Beldesi , güneyinde Marmara denizi ile sınırdır.

BEYCİLER KÖYÜ
TARİHİ
Köy 1928 yılında Bulgaristan ,Yunanistan ve Romanya’dan gelen muhacirlerin kendi paraları ile satın aldıkları Beyceğiz Çiftlik arazisi üzerinde 80 hane olarak kurulmuştur.Köy halkı köyün kuruluşu ile birlikte tarım ve hayvancılık üzerine çalışmıştır.Köy halkı 1928 yılından1963 yılına kadar sadece Bulgaristan,Yunanistan ve Romanya’dan gelen muhacirlerin gelmesiyle çoğalmıştır.1963 yılında Ordu ilinden bir aile gelip yerleşmiştir.Bugün Ordu  ve diğer illerden gelip yerleşen aile sayısı 80 civarındadır.

SINIRLARI
Beyciler Köyü,  kuzeyinde Çayırdere Köyü, batısında Büyük Çavuşlu Beldesi, doğusunda Küçük Sinekli, güneyinde ise Seymen Köyü ile komşudur.

KADIKÖY KÖYÜ
TARİHİ
Kadıköy’ün bildiğimiz yargıç kadı ile hiçbir alakası yoktur.Fatih Sultan Mehmet Tatar Türk Hanları ailesinden Fatma Giray Hatuna köyümüzün olduğu yerleri vermiş ve Fatma Giray Hatunda etrafına Türk ailelerini toplayarak bir çiftlik kurmuştur.Zamanla bu çiftlik etrafında evler çoğalarak bir köy halini almış , buraya zamanla Rumlar ve Bulgarlarda gelerek yerleşmişlerdir.Uzun zaman sonra köyün kurucuları azalmaya başlamış ve neticede bir Rum köyü haline gelmiştir.Burada çiftlik kuran bu kadın sebebiyle buraya Kadın Köyü ve Kadının Köyü denilmiş ve zamanla  Kadıköy halini almıştır. 1924 yılındaki mübadelede Rumlar Yunanistan’a , Bulgarların bir kısmı Bulgaristan’a göç etmişlerdir.Bu ayrılanların yerine de Yunanistan,Romanya ve Bulgaristan’dan gelenler köye yerleşmiştir.
   

SINIRLARI
Köyün kuzeyinde Çatalca İlçesine bağlı İnceğiz Köyü, güneyinde Kavaklı Beldesi ve Ortaköy Beldesi, doğusunda Çatalca İlçesine bağlı Elbasan Köyü, güneyinde Gazitepe Köyü, kuzeybatısında Akören Köyü bulunmaktadır.

NÜFUSU
1658 kişi, 420 hane bulunmaktadır.

KURFALLI  KÖYÜ
 TARİHİ

Köyün ne zaman kurulduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur.İlk önce Bulgarlar tarafından  kurulduğu söylemektedir.ilk ismi Kaftanlı’dır.Halk dilinde söylene söylene  bugünkü Kurfallı şeklini almıştır.  Köyde ilk zamanlar Bulgarlar yaşamıştır.1889 yılında Yunanistan’dan gelen göçmenler (Patriyot)  yerleşmiştir.1935 yılında yapılan antlaşma gereği Bulgaristan Kediören Köyünde bulunan Türklerle, burada ki Bulgarlar arasında mübadele yapılmıştır.

SINIRLARI
Köyün doğusunda Akören Köyü, batısında Büyük Sinekli, kuzeyinde Bekirli Köyü, güneyinde Fener Köyü bulunmaktadır.
NÜFUSU
Köy nüfusu 736 kişidir.

Seymen Köyü
TARİHİ
Köyün eski adı Cüce Sekbandır.(Büyük Sekban Tekirdağ ilinin Çorlu ilçesindedir.) Köyün ilk halkı Maraş,Edirne,Çorlu,Ereğli ve İzmit dolaylarından getirilip buraya yerleştirilen Yörüklerdir.Yörüklerin buradan başka yerlere göç etmelerinden sonra Osmanlı-Rus Harbi zamanında Bulgarlar bu köye yerleşmişlerdir.Önemli ve tutucu bir Bulgar köyü haline gelen Seymen ,Bulgar Eksarhına bağlıydı.(Bağımsız bir Ortodoks Kilisesi)Bulgarların Osmanlı sınırları dışına çıkarılmasından sonra 1858 yılında  köy Türk Çiftliği haline getirilmiştir.Türk çiftliklerinde yaşayan Bulgar göçmenlerin bir kısmı 1912 yılına kadar burada kalarak çiftliklerde işçi olarak çalıştılar.Balkan Savaşı sonrası , Bulgar işçiler Seymen’den ayrılmaya başlamış ve yerlerine Bulgaristan’da yaşayan Türk Muhacirler gelmiştir. Bunları Selanik,Varna ve Bosna’dan gelen göçmenler izlemiştir.

SINIRLARI
Köyün doğusunda Büyükkılıçlı, batısında Yolçatı ve Çeltik Köyleri, kuzeyinde Beyciler Köyü, güneyinde ise Küçükkılıçlı, E-5 Karayolu ile Marmara Denizi yer alır.

NÜFUSU
Köy 1673 nüfusa sahiptir.

Yolçatı Köyü
TARİHİ
Köyün ilk kurulduğu yer,bugünkü  konumuna göre daha aşağıda,çalılık mevkii denilen, Gelevri deresinin iki yakasıdır.Eski Edirne yolunun buradan seçtiği ve bu yol üzerinde Hanların bulunduğu yaşlı köylüler tarafından rivayet edilmektedir.Bu köy daha önceleri mübadeleye kadar bir Rum Köyü olup kurucusundan dolayı Galevriyapoli  adını almıştır.Ancak köyün ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. 1924’deki mübadelede bu köyün Rum halkı Yunanistan’a, Yunanistan’daki Türkler de buraya gelmişlerdir.Mübadelede buraya gelenlerin çoğunluğu Selanik yöresinden,Türkçe konuşan Türkler  ve daha sonraki yıllarda Bulgaristan’dan gelen  bir grup göçmen ile iskan edilmiştir.Türkler bu köyü Gelevri olarak adlandırmışlar,daha sonra ise köyün adı Yolçatı olarak değiştirilmiştir

SINIRLARI
Köy, Çeltik, Seymen, Alipaşa, Küçük Kılıçlı Köyleri ile arazi sınır komşusudur.

NÜFUSU
Köy nüfusu  473 kişidir.

Büyükkılıçlı Köyü
TARİHÇESİ

Büyük Kılıçlı, köy  olmadan önce Padişah II.Abdülhamit’e ait bir çiftlikti.1928 yılında Bulgaristan’ın Silistre ve Tutrakan vilayetlerinden 80 hane olarak gelen göçmenler o zaman Adnan Bey Çiftliği olan bu çiftliği satın almışlardır.  Sonraları Sivas, Maraş, Gaziantep yörelerinde oturan Kılıçlu Aşiretinden bazı aileler buraya yerleştirilmiştir. Dağ ve kır hayatına alışmış aşiret üyeleri zamanla geldikleri yerlere dönmelerine rağmen köyün adı Kılıçlı olarak  kalmıştır

SINIRLARI
Karadeniz ve Marmara denizleri arasında bulanan vadidir. Köyümüz, doğusunda Fener Köyü, batısında Seymen Köyü, güneyinde Küçük Kılıçlı Köyü, kuzeyinde ise Büyük Sinekli ve Küçük Sinekli köyleri ile sınırlıdır.

NÜFUSU
Köyün nüfusu en son nüfus sayımına göre 350 hane 1152 kişidir.

ALİPAŞA KÖYÜ
TARİHÇESİ

Köye ilk gelenlerin çerkezler olduğu ve daha sonra da tatarların geldiği, ancak gerek çerkezlerin gerekse tatarların köyde fazla kalmadığı çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden anlaşılmaktadır.Bunları takiben Osmanlı – Rus harbi (1877-1878) sonrası Bulgaristan ve Balkan Türklerinden gelen göçmen Türkler bugünkü Alipaşa Köyü halkını oluşturmuştur.

SINIRLARI
Alipaşa Köyü doğusunda Akören yolu, batısında Bosna Çiftliği, kuzeyinde Küçük Kılıçlı ve Büyük Kılıçlı Köyleri ile E-6 Otoyolu, güneyinde ise E-5 Karayolu ve Marmara Denizi ile çevrilidir.

NÜFUSU
Alipaşa Köyü, 3796 nüfusa, 1200 haneye sahiptir.

ORTAKÖY BELDESİ
TARİHÇESİ

Ortaköy eski bir Rum köyüdür. Köyün o dönemdeki ismi Sürgün’dür. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethetmenin planlarını yaptığı dönemlerde Edirne’den öncü kuvvet gönderir. Selimpaşa (Epivate) çobanlarının bu öncü kuvvetlerine para karşılığı koyun vermemesi üzerine aralarında kavga çıkar ve iki Türk askerinin bu çıkan çatışmada öldürülmesi bu çobanların buradan sürülüp Ortaköy’e yerleştirilmesine neden olur.Bu yüzden köye Sürgün ismi verilmiştir. Ortaköy 1924 yılındaki mübadeleye kadar bu isimle anılmıştır. Mübadelede ise burada yaşayan Rum halk Yunanistan’a giderken, çoğunluğunu Bulgaristan’ın Ortaköy isimli köyünden gelen Türklerin oluşturduğu halk köye yerleşmiştir.Köyün Sürgün olan ismini değiştirerek geldikleri yerin adı olan Ortaköy ismini köye vermişlerdir.Mübadele yıllarından sonra Yunanistan’ın Selanik kentinin Sarışaban ve Gelgeli yörelerinden bir kısım göçmen gelerek köye yerleşmişlerdir.

SINIRLARI
Ortaköy Beldesi, batısında Kavaklı Beldesi,doğusunda Çatalca İlçesine bağlı Ovayenice Köyü, kuzeyinde Kadıköy Köyü , güneyinde Selimpaşa Beldesi ile sınırlanmıştır.

NÜFUSU
Ortaköy Beldesinin  nüfusu 3322 kişidir.

ÇAYIRDERE KÖYÜ
TARİHİ

Çayırdere köyü 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Bulgaristan’ın Razgrat yöresindeki Karahasan köyünden gelen 30-40 kadar Türk aile tarafından kurulmuştur.Gelen Türk aileler ilk önce şimdiki Beyciler çiftliğinin etrafına yerleşmiş, oradaki Bulgarların kışkırtmaları sonucunda şimdiki çayırlık, ormanlık, yeşillik ve dere kenarı olan köy yerine göç etmişlerdir. Köyün adına da Çayırdere köyü olarak belirlemişlerdir.

SINIRLARI
Çayırdere Köyü'nün doğusunda Sinekli, kuzeyinde Sayalar, güneyinde Beyciler ve batısında Hallaçlı ve Çerkezköy yer almaktadır.

NÜFUSU
Köyün nüfüsu 1361 kişi olup, ve köyde 400 hane bulunmaktadır.

SAYALAR  KÖYÜ
TARİHİ

Sayalar Köyü 1877 – 1878  Osmanlı Rus harbinde Bulgaristan’ın Razgart yöresinden göç edenler tarafından kurulmuştur. Göç sonunda Çerkezköy’e gelirler burada kalmaya karar  verdikleri sırada yakınlardan geçmekte olan treni görüp ‘’Çocukları ezeceği endişesi’’ ile köylüler burada kalmaktan vazgeçerler.Bir süre yol aldıktan sonra sulak ve ormanlık bir yere gelirler.O zaman burada yaşayan Rumların birkaç sayalığı (Koyun ve kuzuları muhafaza etmek için çalı ve çırpıdan yapılmış ahıl) varmış.En sonunda burayı beğenip kalmaya karar verirler.Sayalar köyünün ismi de buradan gelmektedir.

SINIRLARI
Köyün doğusunda Danamandıra, batısında Hallaçlı Köyü, kuzeyinde Aydınlar Köyü, güneyinde Çayırdere Köyü bulunmaktadır.

NÜFUSU
Köy 851 kişidir.

Kaynak : www.silivri.gov.tr


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Haziran 26, 2007, 12:36:35
İstanbul - Çatalca civarındaki göçmen köyleri

HALLAÇLI KÖYÜ

Hallaçli, 1150 nüfuslu olup 1878 Osmanli-Rus Savasi sirasinda Bulgaristan'in muhtelif bölgelerinde yasayan Türklerin savasin baslamasiyla Bulgaristan’dan göç ederek bu bölgeye yerlesmeleriyle olusmustur. Köy, Hallaçli adini köylülerin Bulgaristan’daki eski köylerinden almaktadir.
Meralik ve tarim arazilerine sahip olan köyün ormanlarinin büyük bir bölümü mese agaçlarindan meydana gelmektedir. Ormancilik, odun kömürü, çiftçilik ve hayvancilik geçim kaynaklaridir.
Çatalca’ya uzakligi 55 km olan köyün bilinen yemekleri disinda "Dizmana" denilen hamur yiyecegi yaygindir.

Karacaköy Belediyesi
Karacaköy yedi asir önce bu günkü yerin 200 m batisinda kurulmus olup ilk sakinleri rumlardir.Fatih Zamaninda Bulgaristan'dan 6 hane Türk'ün yerlesmesiyle Türklesmeye baslamis,93 Harbinden sonra Bulgaristan'dan 35 hane Türk, Cumhuriyet döneminde Drama'dan 70, Nasalis'ten 50 hane, Langaza'dan 10 hane, Menlik'ten 11 hane,Arnavutluk'tan 3 hane göçmen gelmistir.Bu günkü Hane sayisi 1116 'dir.Cumhuriyet'in ilanindan sonra bucak merkezi olmus, 1980 yilinda nahiyelik iptal edilerek köy statüsüne geçmistir. 4 Haziran 1995 tarihinde belediye olmustur.Fatih Sultan Mehmet'in Istanbul'u fethi sirasinda Karaca Ahmet Pasa'nin kuvvetlerinin ilk olarak köye girmelerine izafaten Karacaköy ismi verildigi anlasilmaktadir.
Karacaköy Çatalca’ya bagli 42 km mesafede Yildiz Daglari eteklerinde, çevresi ormanlarla ve dere ile çevrili tarihi yerlerden olup 1995 yilinda Belediye olmustur.

Yeşilbayır Köyü
Yesilbayir Köyü 620 nüfusludur. Bu köy Küçükçekmece-Büyükçekmece Gölleri'nin kuzey uçlarinin arasinda kalan eski çiftliklerden olusmustur. 1876-1877 (1293 Osmanli-Rus Savasi) yillarinda Bulgaristan'in Kizanlik bölgesinden göçüp gelmis olan ahâlisi (40 hane ) devlete ait olan Darhane Çiftligi'ne yerlestirilmistir.

Halen çiftçilik ve hayvancilikla ugrasilmaktadir.Köy, verimli tarim arazilerine sahiptir.

Dogusunda Ömerli, kuzeyinde Hadimköy, batisinda Baba Nakkas ve Bahsayis, güneyinde Karaagaç bulunmaktadir. Ilçeye uzakligi 20 km'dir.

Celepköy
65 hane ve 280 nüfusa sahip olan Celepköy, Osmanlilar devrinde Rum Köyü olarak yerlesime açilmistir. Kurtulus Savasindan sonra Yunanlilarla yapilan mübadele sonucunda 1924 yilinda buradaki Rumlarin yerine Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen Türk göçmenler yerlestirilmistir.
Bir orman köyü olan Celepköy tepe bir alana kurulmustur. 2000 dönüm tarim alani bulunmaktadir. Çatalca'nin kuzeybatisinda, Terkos Gölü’nün güney yamaçlarinda yer alir. güneyinde Örencik, kuzeyinde Karadeniz, batisinda Hisarbeyli Köyleri ile komsudur.
Çatalca-Yaliköy yolu üzerinde yer alan köy, ilçe merkezine 30 km, Istanbul’a 80 km uzakliktadir.
Köyün geçimi orman ürünleri, mangal kömürü ile az miktarda tarim ürünlerine, hayvanciliga dayanmaktadir. Terkos Gölü kiyisinda oldugundan balikçilik gelismistir.

Dağyenice Köyü
 Dagyenice Köyü 776 nüfusludur. Köyün kurulusu 2. Beyazit zamanindaki Fatma Hanim Çiftligi’ne dayanmaktadir. Buraya Sivas'in Bedirli Nahiyesi’nden gelen 17 hane yerlesmistir. Daha sonra 93 harbinin (1877) ardindan Bulgaristan'dan gelen göçmenler yerlesmislerdir.
Dagyenice Köyü genelde mese agaçlarinin hakim oldugu ormanlarla kaplidir. Zamanla bu ormanlar azalmis, yerine tarlalar açilmistir.
Köy, doguda Çanakça ve Yazlik Köyü, batida Akalan Köyü güneyde Subasi Köyü, kuzeyde Örencik Köyleri ile çevrilidir.
Ilçeye 17 km uzaklikta olup Çatalca-Yaliköy yolu üzerindedir. Günün her saatinde minibüs ve otobüs ile ulasim mümkündür.
Köylüler tarim ve ormancilikla geçinmektedirler. Ayrica fabrikada çalisanlarin sayilari da fazladir. Köy sinirlari içinde bulunan ALAIYE ŞEHITLIĞI Kurtulus Savasimizda önemli bir yere sahiptir.

Gümüşpınar Köyü
951 nüfusa sahip olan Gümüspinar Köyü, 1886 Osmanli-Rus Savasi sonrasi Bulgaristan'in Razgat, Şumnu, Eski Cuma, Opaka gibi yerlerinden gelerek buralara yerlesenlerce kurulmustur. Şu an köyde 220 hane bulunmaktadir.
Köy adini, köy çesmesinin yaninda bulunan “Gümüs” adindaki bir Arnavut’un mekanindan almaktadir. Ona atfen buraya “Gümüspinar” denilmektedir.
Geçim kaynaklari, hayvancilik ve ormanciliga dayanmaktadir. Az da olsa tarim yapilmaktadir. Çevresi ormanla kapli oldugundan avcilik faaliyetleri yaygindir.
Ilçeye uzakligi 29 km olan köyün dogusunda Çiftlikköy, Ihsaniye Köyü, batisinda Danamandira Köyü, güneyinde Kurfalli, kuzeyinde ise Karamandere Köyleri bulunmaktadir.
Istanbul’da satilan meshur Altinpinar, Akçapinar ve Gümüspinar damacana içme sularinin kaynaklari ve dolum tesisleri burada bulunmaktadir.
Ayrica Anastasia Surlari’nin simdiye kadar kalabilen en önemli örnekleri buradadir.

Örcünlü
Örcünlü, 460 nüfuslu bir köydür.

Köyün geçmişi 250 yıl öncesine dayanmaktadır. Halkın tamamı yerli olduğundan Gacal Köyü denmektedir. Bunun yanında da halkın yarısı 120 yıl önceki mübadele sonucu Bulgaristan'dan gelen muhacir halktan oluşmaktadır.

Arazi yapısı tarıma elverişlidir. Batısında Kestanelik , kuzey batısında Çanakça, kuzeydoğusunda Kızılcaali, güney doğusunda Baba Nakkaş, güneyinde İzzettin köyleri vardır. İlçeye uzaklığı 17 km' dir.

Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.

Çanakça Köyü
Çanakça Köyü 2310 nüfuslu olup köy halki 1927-1928 yillarinda Bulgaristan'dan 60 hane olarak gelip, buradaki Salim Bey Çiftligi’ni satin almislar ve buraya yerlesmislerdir. Köy, adini Çanakçi Dede Türbesi’nden almistir
Köy, arazinin tarima uygun olmasi ve ulasim sorununun bulunmamasindan dolayi devamli olarak göç almakta ve büyümektedir. Son tespite göre 600 haneye kadar ulasmistir.
Köy halkinin %5'i ticaret %25'i tarim ile geçinmekte, geri kalan %70'lik bölümü de fabrikalarda çalismaktadir.
Orman ile ova arasinda geçis bölgesi oldugundan az miktarda ormana sahiptir. Geri kalan kismi tarim arazisidir. Kirsal kesimde az da olsa avcilik yapilmaktadir. Kamuru Deresi mevkii mesire yeri olarak kullanilmaktadir.
Ilçeye uzakligi 14 km olan köyün dogusunda Örcünlü ve Kizilcaali Köyü, batisinda Karatepe Ormani, kuzeyinde Dagyenice Köyü, güneyinde de Kestanelik Köyü bulunmaktadir.

Aydınlar Köyü
1114 nüfusa sahip olan Aydınlar Köyü, 1877 yılında 15 hane olarak kurulmuştur. Köyün ilk sakinleri olan Türkler, Bulgaristan'ın Tırnava kazasından gelerek önce Silivri'nin Çeltik Köyü’ne yerleşmişler, daha sonra hayvancılıkla uğraştıklarından orasını beğenmeyerek, Aydınlar’ın şimdi bulunduğu alana gelerek ormanlık olduğundan buraya yerleşmişlerdir.
Aydınlar Köyü’nün ilk adı Taşocağı anlamına gelen “Alaton”dur. Şimdiki adını 1960 yılında köy isimleri değiştirilirken almıştır.
Etrafı ormanlarla kaplı olan Aydınlar Köyü, Istranca Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olup Doğusunda Karamandere, Batısında Binkılıç, Güneyinde Danamandıra ve Yaylacık Köyleri, Kuzeyinde Istıranca Ormanları yer almaktadır.
İlçe merkezine uzaklığı 42 km’dir. Köy halkı, ormancılık, odun kömürü, hayvancılık ile geçinmekte ve yakın yerlerdeki fabrikalarda çalışmaktadır.

Karamandere
 Karamandere 680 kişilik bir nüfusa sahiptir.Köy ismini burada yaşamış olduğu söylenen Karamanlis adında bir Rum vatandaşından almıştır. Ayrıca Karaman'dan gelip burada yerleşen ailelerin köyün kuruluşunda etkili oldukları söylenir.

1979 yılında kurulmuştur. Ahalinin büyük bir bölümü 1877-78 Rus savaşı sırasında Bulgaristan'dan zorunlu olarak göçe tabi olan kişilerden oluşmuştur.

Karacaköy, Belgrat, Gümüşpınar, Aydınlar, Danamandıra köy hudutlarıdır. Köyün Çatalca İlçesine uzaklığı 45 km'dir. Köy, geçimini Ormancılık, hayvancılık (büyük baş) ve az miktarda tarımdan sağlamaktadır.

Kaynak : www.catalca.gov.tr


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Haziran 26, 2007, 14:01:18
Adana - Ceyahndaki köyler

Sirkeli Köyü :
          Sirkeli Köyü; Ceyhan’ın 9 km. güneybatısında Ceyhan nehri kıyısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 434’tür.Köy nüfusunu Balkan göçmeni muhacirleri oluşturur.

            Sirkeli Köyü,Türk turizmi için çok önemli bir ves...ayı bünyesinde barındırmaktadır. Anadolu’daki en eski Hitit kaya kabartması bu köyümüzdedir. Hitit Kralı Muvattalli’nin Kadeş Savaşı’na giderken Ceyhan Nehri’ni geçtiği yere diktirdiği Muvatalli Rölyefi burada bulunmaktadır.Toktamış Köyü :
        Toktamış Köyü; Ceyhan’ın 8 km. güneybatısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 872’dir Köy nüfusunu Türkmen-Muhacir-Yörük aileleri oluşturmaktadır.

            Köyün tarım alanları toplamı 12 916 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde  buğday,pamuk, yer fıstığı, mısır ..vb. yetiştirilmektedir.Yellibel Köyü :
            Yellibel  Köyü; Ceyhan’ın 30 km. güneyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 236’dır. Köy nüfusunu Balkan muhacirleri oluşturmaktadır.

            Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkta n sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 6 700 olup sulama imkanları bulunmamaktadır.Yılankale :
        Yılankale Köyü; Ceyhan’ın 10 km. batısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 350’dir. Köy nüfusunu Kırım göçmeni Nogaylar ile bir kısım Yörükler oluşturmaktadır.

            Köy, tarihi Yılankale Kalesi’nin eteklerinde kurulduğu için bu ismi almıştır. Köy batıdan kale ile doğudan ve güneyden  de Ceyhan nehri ile çevrilidir. Yılankale, Kurtuluş Savaşı’nda da Milli Mücadele’nin önemli merkezlerinden biri olmuştur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 6 120 dekar olup  bu arazinin 1 600 dekarı köylülerce Ceyhan Nehri’nden faydalanılarak sulanmaktadır. Köyde hayvancılık da gelir getiren uğraşlardandır.Ekinyazı Köyü :
      Ekinyazı Köyü; Ceyhan’ın 23 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu  478'’ir. Köy nüfusunun tamamına yakınını Balkan muhacirleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 7 536 dekar olup bu arazinin 4 536 dekarı sulama birliklerince , 3000 dekarı da köylülerin kendi gayretleri ile Ceyhan Nehri’nden  sulanmaktadır.Günlüce (Karamezar ) Köyü:
        Günlüce Köyü; Ceyhan’ın 35 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 355’tir. Köy nüfusunun tamamına yakınını Balkan Muhacirleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 3 870 dekar olup  bu   arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.Irmaklı Köyü :
           Irmaklı Köyü ; Ceyhan’ın 27 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 328’dir. Köyün nüfusunun tamamına yakınını Çerkez-Muhacir aileleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 6 000 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.Ağaçlı Köyü :
            Ağaçlı Köyü ; Ceyhan’ın 34 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 750’dir. Köy nüfusunu Türkmen-Avşar-Muhacir vatandaşlarımız oluşturmaktadır.

            Köyün tarım arazileri toplamı 4 500 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince devlet tarafından sulanmaktadır.Camuzağalı Köyü :
            Camuzağalı Köyü ; Ceyhan’ın 38 km. kuzeyinde,Ceyhan-İmamoğlu-Kozan üçgeninde Ceyhan sınırları içerisinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 960’dır. Köy nüfusunu Türkmen-Muhacir kabileleri oluşturmaktadır.

            Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım  alanları toplamı 33 650 dekar olan köyün arazilerinin 11 200 dekarı sulama birliklerince, 15 650 dekarı da köylünün gayretleriyle sulanmaktadır.Üçdut (Yeşilova) Köyü :
         Üçdut Köyü ; Ceyhan’ın 28 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 660’dır.Köy nüfusunu Türkmen-Yörük-Muhacir kabileleri oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 16 200 dekar olup bu arazilerin 8 000 dekarı köylünün kendi gayretleriyle sulanmaktadır. Arazilerin geri kalan kısmı ise kuraktır. Köyde pamuk, mısır, yer fıstığı...vb. tarımı yapılmaktadır.Yeşilbahçe Köyü :
            Yeşilbahçe Köyü ; Ceyhan’ın 25 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün  nüfusunu Birinci Dünya Savaşı’na müteakip  Yunanistan’la imzalanan nüfus mübadelesi antlaşmasına göre Türkiye’ye gelerek yerleşen muhacirler ile daha önce gelen muhacirler oluşturur. Köyün tarım arazileri toplamı 7 750 dekar olup bu arazinin 6 000 dekarı sulama birliklerince  1 750 dekarı da köylülerin gayretleriyle sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere pamuk , mısır, yer fıstığı,...vb. yetiştirilmektedir.Yeşildam Köyü
Ceyhan’ın 38 km. kuzeyinde Ceyhan-Kozan-Kadirli sınırına yakın bir yerde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 732’dir. Bu köyde muhacir köyüdür.

Kaynak : ceyhan.bel.tr


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Haziran 26, 2007, 14:11:41
Karamandaki Göçmen Köyleri

GÖKTEPE
1906 yılında Bulgaristan'ın Şumnu ili dolaylarından Anavatana göç eden göçmenlerden bir kısmı devletin Göz hüyük bölgesine yaptırdığı evlere yerleştirildiler. Höyük, tepe olarak ta kullanıldığı için, Köyün ismi "Göktepe" olarak konmuştur.

HAMİDİYE
Köy halkı 1890 yıllarında Bulgaristan’ın, Silistre ile Şumnu kasabası dolaylarından, Deliorman bölgesi Türk aşiretlerinden bu köye gelip yerleşmişlerdir. Köyün adı, o tarihte, Osmanlı Padişahı olan Sultan Abdülhamit Han’ın adını taşınmaktadır.

MESUDİYE
Bu köye yerleşenler aslen, Bulgaristan’ın Silistre ili, Hacıoğlu Pazarcığı ilçesinin Çayır köyünden gelen Karabağlılar oymağına mensup insanlardır. Göçmenler geldikleri bölgelere genellikle o dönemin Padişahının ismini verirlerdi. (Hamidiye, Mecidiye v.s. gibi) Mesudiye ismi mutlu, huzurlu anlamında verilmiş bir isimdir. Köyün eski adı Durayda’dır.

OSMANİYE
Bu köye yerleştirilen Göçmenler, Bulgaristan’ın Osmanpazarı ve Şumnu dolaylarından gelen Türklerdir. Köyün Osmanlı döneminde kurulması ve göçmenlerin Osmanpazarı’ndan gelmeleri nedeniyle köyün “Yassı Ören” olan eski ismi “Osmaniye” olarak değiştirilmiştir.

ÜÇBAŞ
Yeşildere Kasabasının bir yaylağı iken, Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinden gelen soydaşlarımızın ikamet ettikleri ve yörenin adı olan “Üçbaş” isminin verildiği 1930 yılında kurulan bir köydür.

YUVATEPE
Eski adı “Mercik” olan bu köy halkı, Rumeli (Bulgaristan) göçmenlerindendir. Bunlar Oğuzların, Üçok kolundan Denizhan Ata’ya bağlı Yuva aşiretindendir. Hafif bir tepe üzerinde kurulması nedeniyle köye “Yuvatepe” ismi verilmiştir.

Kaynak : http://www.karamandauyanis.com/karaman/newsdetail.asp?CatID=41&NewsID=85


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: pamukçi üzerinde Haziran 26, 2007, 14:15:33
adana-kozana bağlı YENİ YAYLA köyü nüfusu hakkında bilgim yok fakat göçmen köyüdür genelde 51 yılında göç edenler vardır


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: vezneci üzerinde Haziran 26, 2007, 14:57:48
İl : Afyon
İlçe : Dazkırı
Göçmen köyler:
Akarca , Akyarma ,Bozan ,Hasandede, Hisaralan,İdris ve Yayla köyleri.
Bu köylerin tamamı 1900 lü yılların başında Silisitre,Şumnu ,Razgrat ve Ruscuk  civarından gelenler tarafından kurulmuştur.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: vezneci üzerinde Haziran 26, 2007, 15:21:50
İL : Denizli
İlçe: Bozkurt
İlçenin tamamı Bulgaristan göçmeni olup 1880-1900 yılları arasında gelenler tarafından kurulmuştur, ilçe nufusu 5.000 civarındadır. Ve önemli bi not, İlçeye kürt aile sokulmamaktadır.
Ayrıca ; Armutalan ,Avdan, Başçeşme,Hayriye ,Hayrettin,Sazköy. Köyleri de 1900 lü yılların başında gelenler tarafından kurulmuştur.

İL : Denizli
İlçe : Honaz
İlçede Mahacur mahallesinde Yaklaçık 1500 kadar 1950 yıllarında Selanik ve Yunanistan dan gelen göçmenler oturmaktadır.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Haziran 26, 2007, 16:40:53
Alıntı
Bulgaristan’ın Silistre ili, Hacıoğlu Pazarcığı ilçesinin...

ilginc


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Finanzwesen üzerinde Haziran 26, 2007, 16:56:22
  Ankara/Haymana-Ballıkpınar Romanya'dan gelen Tatarların kurduğu köy.
  Ankara/Polatlı-Toydemir Bulgaristan-Dobriç'ten gelen Tatarların kurduğu köy.Ayrıca Polatlı'da başka köylerde var ama aklımda değil isimleri.Bir de Ankara/Yenişehir civarında Selanik mübadillerinin kurduğu köyler var.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Haziran 26, 2007, 17:39:02
Adana - Ceyahndaki köyler

Sirkeli Köyü :
          Sirkeli Köyü; Ceyhan’ın 9 km. güneybatısında Ceyhan nehri kıyısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 434’tür.Köy nüfusunu Balkan göçmeni muhacirleri oluşturur.

            Sirkeli Köyü,Türk turizmi için çok önemli bir ves...ayı bünyesinde barındırmaktadır. Anadolu’daki en eski Hitit kaya kabartması bu köyümüzdedir. Hitit Kralı Muvattalli’nin Kadeş Savaşı’na giderken Ceyhan Nehri’ni geçtiği yere diktirdiği Muvatalli Rölyefi burada bulunmaktadır.Toktamış Köyü :
        Toktamış Köyü; Ceyhan’ın 8 km. güneybatısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 872’dir Köy nüfusunu Türkmen-Muhacir-Yörük aileleri oluşturmaktadır.

            Köyün tarım alanları toplamı 12 916 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde  buğday,pamuk, yer fıstığı, mısır ..vb. yetiştirilmektedir.Yellibel Köyü :
            Yellibel  Köyü; Ceyhan’ın 30 km. güneyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 236’dır. Köy nüfusunu Balkan muhacirleri oluşturmaktadır.

            Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkta n sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 6 700 olup sulama imkanları bulunmamaktadır.Yılankale :
        Yılankale Köyü; Ceyhan’ın 10 km. batısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 350’dir. Köy nüfusunu Kırım göçmeni Nogaylar ile bir kısım Yörükler oluşturmaktadır.

            Köy, tarihi Yılankale Kalesi’nin eteklerinde kurulduğu için bu ismi almıştır. Köy batıdan kale ile doğudan ve güneyden  de Ceyhan nehri ile çevrilidir. Yılankale, Kurtuluş Savaşı’nda da Milli Mücadele’nin önemli merkezlerinden biri olmuştur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 6 120 dekar olup  bu arazinin 1 600 dekarı köylülerce Ceyhan Nehri’nden faydalanılarak sulanmaktadır. Köyde hayvancılık da gelir getiren uğraşlardandır.Ekinyazı Köyü :
      Ekinyazı Köyü; Ceyhan’ın 23 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu  478'’ir. Köy nüfusunun tamamına yakınını Balkan muhacirleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 7 536 dekar olup bu arazinin 4 536 dekarı sulama birliklerince , 3000 dekarı da köylülerin kendi gayretleri ile Ceyhan Nehri’nden  sulanmaktadır.Günlüce (Karamezar ) Köyü:
        Günlüce Köyü; Ceyhan’ın 35 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 355’tir. Köy nüfusunun tamamına yakınını Balkan Muhacirleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 3 870 dekar olup  bu   arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.Irmaklı Köyü :
           Irmaklı Köyü ; Ceyhan’ın 27 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 328’dir. Köyün nüfusunun tamamına yakınını Çerkez-Muhacir aileleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 6 000 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.Ağaçlı Köyü :
            Ağaçlı Köyü ; Ceyhan’ın 34 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 750’dir. Köy nüfusunu Türkmen-Avşar-Muhacir vatandaşlarımız oluşturmaktadır.

            Köyün tarım arazileri toplamı 4 500 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince devlet tarafından sulanmaktadır.Camuzağalı Köyü :
            Camuzağalı Köyü ; Ceyhan’ın 38 km. kuzeyinde,Ceyhan-İmamoğlu-Kozan üçgeninde Ceyhan sınırları içerisinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 960’dır. Köy nüfusunu Türkmen-Muhacir kabileleri oluşturmaktadır.

            Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım  alanları toplamı 33 650 dekar olan köyün arazilerinin 11 200 dekarı sulama birliklerince, 15 650 dekarı da köylünün gayretleriyle sulanmaktadır.Üçdut (Yeşilova) Köyü :
         Üçdut Köyü ; Ceyhan’ın 28 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 660’dır.Köy nüfusunu Türkmen-Yörük-Muhacir kabileleri oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 16 200 dekar olup bu arazilerin 8 000 dekarı köylünün kendi gayretleriyle sulanmaktadır. Arazilerin geri kalan kısmı ise kuraktır. Köyde pamuk, mısır, yer fıstığı...vb. tarımı yapılmaktadır.Yeşilbahçe Köyü :
            Yeşilbahçe Köyü ; Ceyhan’ın 25 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün  nüfusunu Birinci Dünya Savaşı’na müteakip  Yunanistan’la imzalanan nüfus mübadelesi antlaşmasına göre Türkiye’ye gelerek yerleşen muhacirler ile daha önce gelen muhacirler oluşturur. Köyün tarım arazileri toplamı 7 750 dekar olup bu arazinin 6 000 dekarı sulama birliklerince  1 750 dekarı da köylülerin gayretleriyle sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere pamuk , mısır, yer fıstığı,...vb. yetiştirilmektedir.Yeşildam Köyü
Ceyhan’ın 38 km. kuzeyinde Ceyhan-Kozan-Kadirli sınırına yakın bir yerde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 732’dir. Bu köyde muhacir köyüdür.

Kaynak : ceyhan.bel.tr

yukarıdakilere ek olarak


  Birkent Belediyesi :

                       
 Birkent Belediyesi; Ceyhan’ın 32 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Kasabanın 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 2157’dir.Kasaba nüfusunu Muhacir-Avşar aileleri oluşturmaktadır.

                        Birkent Kasabası, 1994 yılında Eskikent ve Yenikent köylerinin birleşmesiyle kurulmuştur.

                        Kasabanın tarım arazileri toplamı 22 000 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.
  Büyük Burhaniye köyü :

                        Ceyhan- Adana E-5 Karayolunun  1.5 km. mesafede şirin bir köydür.110 yıllık tarihe sahiptir. Kuruluşundaki ilk ismi “Yeşilhöyük” daha sonra Büyük Burhaniye olmuştur.1890’lı yıllarda Kırım’dan Rus zulmüne dayanamayıp terk edilmeye mecbur bırakılan bir sülale tarafından kurulmuştur .Köyü Seyit Abdulhamit isminde bir Kırım Türkü kurmuştur.

                        Köyde halen susuz ziraat yapılmaktadır. Başlıca gelir kaynakları buğday, arpa,pamuk, karpuz mahsülleridir. Köyde içme suyu şebekesi yoktur. Köylüler su ihtiyaçlarını yer altı kuyularından sağlamaktadırlar. Daha önceleri 400-500 civarında olan köyün nüfusu şimdi 124’e inmiştir.

                        Bunun sebebi ise köyden sanayi kesimine kesimine göç olmasıdır.
  Büyük Mangıt Belediyesi :

                        Ceyhan’ın 5 km. batısında kurulmuş olan köy 1999 yılında belediye yapılmıştır. 1997 sayımına göre nüfusu 2835 olan beldemiz hızlı şekilde gelişmektedir. Büyük Mangıt Beldesini Buhara Hükümdarı Emir Alim Han’ın soyundan olan mangıt hanedanı kurmuştur. Daha sonra köye Balkan Muhacirleri ve Yörükler de yerleşmiştir.

                        Büyük Mangıt Beldesinin tarım alanları toplam 23.890 dekar olup bu arazinin 10.845 dekarı çiftçilerin çabalarıyla sulanmaktadır.

                        Büyük Mangıt Beldesi, Kurtuluş Savaşı yıllarında da büyük eziyetlere maruz kalmıştır.
  Hamitbeybucağı Köyü   :

                  Hamitbeybucağı Köyü ; Ceyhan’ın 17 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 832’dir.Köy nüfusunun Balkan Muhacirleri oluşturur.

                        Hamitbeybucağı köyünün tarım arazileri toplamı 6 154 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere pamuk, soya,yer fıstığı, mısır...vb. yetiştirilir.
 Kurtpınar Belediyesi :

        Kurtpınar Belediyesi; 1994 yılında belediye olmuştur. Ceyhan’ın 18 km. güneyinde kurulmuştur. Kasabanın 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 1684’tür. Kasaba nüfusunu Türkmen-Yörükler-Muhacir boyları oluşturur.

        Kasabanın gelir kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım arazileri toplamı 12 750 dekar olup bu arazinin 3 000 dekarı kasabalıların kendi gayretleriyle sulanmaktadır. Köy arazilerinin büyük bölümü sulama imkanlarından ve sulamadan uzaktır.
 Kuzucak (Yassıca) Köyü :

      Kuzucak (Yassıca) Köyü; Ceyhan’ın 18 km. kurulmuştur .Köyün doğusunda kurulmuştur .Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 663’tür. Köy nüfusunu Türkmen-Muhacir-Yörük kabileler oluşturur.

            Köy geçimi tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır .Köyün tarım arazileri toplamı 3 600 dekar olup tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca köyde bir adet çır çır fabrikası bulunmaktadır.

            Köyün kuzeyinde demiryolu ve Karaçay isminde bir dere akar.
 Mercimek Belediyesi :

        Mercimek Belediyesi; Ceyhan’ın kuzey taraflarına düşmekte olup 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 3339’dur. Mercimek Köyü, 1989 yılında belediye olmuştur.

        Mercimek Belediyesi sınırları içerisinde II.Abdulhamit tarafından kurulmuş olan hara bugün TİGEM ’e bağlı olarak varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. 5 000 dönüm arazi üzerine kurulu olan Hara’da tarım araştırmaları yapılmaktadır.     

        Mercimek Belediyesi’nde tarım oldukça gelişmiştir .Arazilerinin tamamı sulamaya elverişlidir. Tarım alanlarında buğday, pamuk, soya, yer fıstığı ve mısır yetiştirilmektedir.

Mustafabeyli Belediyesi :

      Mustafabeyli Köyü,1973 yılında belediye olmuştur. E- 5 yolu üzerinde kurulu olan belediye, Ceyhan’ın kuzeyinde olup 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 2843’tür.

            Köye Kurtuluş Savaşı yıllarında Balkan Muhacirleri yerleşmiş ve onlar tararından köy kurulmuştur. Köyde tarım alanları oldukça verimli olup sulamaya elverişlidir. Tarım alanlarından buğday, pamuk, mısır, soya ve yer fıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

        Mustafabeyli’de, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bir şubesi ile Tarım Kredi Kurumu’nun da bir şubesi   bulunmaktadır. Köyde ayrıca sağlık ocağı da mevcuttur.

Narlık Köyü :

            Narlık Köyü ; Ceyhan’ın 15 km. güneyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 586’dır.Köy nüfusunu Muhacir aileleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 12 000 dekar olup bu arazilerin 3 500 dekarı sulama birliklerince 6 300 dekarı da köylülerin kendi çabalarıyla sulanmaktadır.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Haziran 26, 2007, 17:57:25
kozanda ise nalbant köyü (51 de macırların ilk geldigi yerler fakat günümüzde fazlaca kişi kalmamıştır
aslanlı köyü (burasıda günümüzde macır fazlaca kalmamıştır
tepecikören (sakartaş) köyü burası yörük ve macır köyüdür
adana ilçelerinde kürtlerin barınamadığı  veya yerleşik köy kuramadıgı bir ilçedirKonu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Haziran 26, 2007, 18:09:28
ADANA İMAMOĞLU 

İmamoğlu Bölgesi hali (boş) alan olduğundan iskana müsait bölge belirlenerek, Anadolu dışından gelecek Türk asıllı kişilere tahsis edilmiştir. Bu yüzden 1936 yılında Romanya'dan gelen göçmenler ilçeye bağlı koyunevi ,Yazıtepe , Ayvalı köylerine yerleşmişler. Ayrıca, 1938 yılında gelen göçmenler de bugünkü ilçe merkezinin bulunduğu yere hükümetçe yerleştirilmişlerdir. Daha sonra Ceyhan ve Kozan ilçelerinde bulunan Romanya Göçmenleri de İmamoğlu'na taşınmışlardır.

İMAMOĞLU, Koyunevi köyünün bir mahallesi iken ,1940 yılında köy tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

1946 yılından itibaren göçer yörükler ile civar köylerde barınan yarı göçebe hayatı yaşayan aşiretler de İmamoğlu'nda mesken tutmuşlardır.

02/10/1946 (1949) yılında Daimi Asayış Karakolu olarak Jandarma teşkilatı kuruldu.

1950 yılında Bulgaristan göçmenleri iskan edildi.

İmamoğlu'nda Bucak teşkilatı 30/07/1950 tarihinde kuruldu. (1959)

İmamoğlu'nda Belediye teşkilatı 1964 yılında kuruldu.

İmamoğlu, 19/06/1987 tarihli ve 3392 sayılı 103 ilçe kurulması hakkında kanun ile ilçe oldu.
 bunun dışında benim doğdugum alaybeyi (hüyük) ihsanhamit köyleri muhacır köyleridir
fakat işsizlik nedeni ve okuyan kişiler dışarı gittiği için fazla muhacır kalmamıştır


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Haziran 26, 2007, 19:18:16
Yüksel kardeşim. Hayy eline sağlık. O kadar emek çekmişsin ki. Diğer arkadaşlara da teşekkürler.
Bu çorbayı görüp te tuz atmayanın tuzluğu kırılsın.  :D
Biraz derleme yapayım öyle yazayım.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Haziran 26, 2007, 21:50:56
Yüksel kardeşim. Hayy eline sağlık. O kadar emek çekmişsin ki. Diğer arkadaşlara da teşekkürler.
Bu çorbayı görüp te tuz atmayanın tuzluğu kırılsın.  :D
Biraz derleme yapayım öyle yazayım.
Rica ederim aga, böyle bir platformda işte bunlar daha çok tartışılır hale getirilmelidir diye düşündüm. Malum, bazı kişiler hala bu platformun faaliyet amacını anlamakta zorlanıyor. Neyse, önce bi şu yerlerin tamamına yakınını tespit edelim, sonra da buralara bir şekilde ulaşmak lazımdır.  :ıslık


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Sehare üzerinde Haziran 26, 2007, 21:59:17
Çok güzel paylaşımlar.Emeği geçen herkesi kutluyorum.Benim bulunduğum şehirde de bir göçmen köyü var.Bir de Balkanlara bu topraklardan giden yerleşenleri paylaşabileceğiniz bir konu olursa sevinirim.Herkese teşekkür :)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: EL TURCO üzerinde Haziran 26, 2007, 23:09:29
 Güzel bir konu açılmış. Tebrikler. Karınca- kararınca benim de katkım olsun. Bursa’nın bildiğim göçmen köylerini aşağıda sıraladım. Köylerdeki insanlarla temaslarım oldu/oluyor(iş icabı ). Onlarca seneden sonra hala göçmen şivesi ile konuşuyorlar. Göçmenim dediğinde hiç görmedikleri topraklar hakkında sorular soruyorlar… Mayası bambaşka bizim insanımızın.
Turanköy Köyü (KestelBursa) – yaşlıları hala Boşnakça konuşuyorlar. Bosna-Hersek teki savaşa gönüllü gidenler oldu. Şehitleri dahi var.
İlgilenenlerin- bilgilerine…


Nilüfer ilçesi Merkez- - (Belediye başkanı Sn. Mustafa Bozbey –Özlüce köyünden, Yunanistan Mübadele göçmeni, İnşaat mühendisi- 3 dönemdir görev başında AKP hegemonyasını Bursa’da tek başına yıkan adam )
Atlas Köyü  (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Başköy Köyü  (NilüferBursa) Yunanistan Mübadele göçmenleri ( DYP Eski savunma ve milli eğitim bakanı Sn Turhan Tayan’ın köyü )
Gökçe Köyü  (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Güngören köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri ( Kendi söylemlerine göre Sliven bölgesinden )
İrfaniye Köyü (NilüferBursa) Yunanistan Mübadele göçmenleri
Kadriye Köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Korubaşı Köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Kuruçeşme Köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Lütfiye Köyü (KestelBursa) 1893 göçmenleri ( Kuzey Bulgaristan sanırım Şumnu bölgesinden)
Maksempınarı Köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Nuzhetiye Köyü (KestelBursa) 1893 göçmenleri
Seymen Köyü (KestelBursa) 1893 göçmenleri ( Kendi ifadelerine göre – Tırnovo bölgesinden ( şimdiki  Veliko Tırnovo ))
Soğuksu Köyü (KestelBursa) 1893 göçmenleri
Şükraniye Köyü (KestelBursa) Eski Yugoslavya ( Boşnak )
Turanköy Köyü (KestelBursa) Eski Yugoslavya ( Boşnak )
Unçukuru Köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Ümitalanı Köyü (KestelBursa) 1893 göçmenleri ( Kuzey Bulgaristan )
Erdoğan Köyü (Kestel/Bursa) 1893 göçmenleri
Şevketiye Köyü (Kestel/Bursa) 1893 göçmenleri
Yağmurlu Köyü (Kestel/Bursa) 1893 göçmenleri
Yolçatı Köyü (Nilüfer/Bursa)-  Kazanlık bölgesinden 1893 göçmeni
Özlüce Köyü (Nilüfer/Bursa)- 1893 Plovdiv ile Yunanistan- Mübadele göçmenleri – karışık
Görükle Beldesi – Yunanistan Mübadele göçmenleri- Blediye başkanı Mustafa Biltekin- emekli öğretmen
Gündoğdu Köyü (Osmangazi/Bursa) Yunanistan Mübadele ve eski Yugoslavya (Boşnak ) göçmenleri
Nilüfer Köyü ( Nilüfer ilçesinden farklı) (Osmangazi/Bursa ) Bir kısmı 1893 göçmenleri


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: ilk€R üzerinde Haziran 27, 2007, 23:07:23
Yurdumuzda en çok köyümüzün bulundugu yerlerden biride tokat olması lazım. Ama köyler konusunda bi bilgim yok  :(


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: cakirhacili üzerinde Haziran 27, 2007, 23:11:40
Yozgat/Yerköy'de de 2 ad göçmen köyü mevcuttur. 1953 ve 78 de gelenler çakırhacılı ve aydıngün köyleri hemde baya kalabalık sayılır.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Haziran 27, 2007, 23:44:05
Yozgat/Yerköy'de de 2 ad göçmen köyü mevcuttur. 1953 ve 78 de gelenler çakırhacılı ve aydıngün köyleri hemde baya kalabalık sayılır.
Bu köyleri kuran göçmenler bulgaristanın neresinden göç etmiştir? Bu konuda da bilgi verebilirseniz tam süper olacak.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: yasenovets üzerinde Temmuz 02, 2007, 02:03:16
::: CUMHURİYET KÖYÜ TARİHÇESİ :::

  Cumhuriyet Köyü, İstanbul'un Anadolu yakasında en güzel konumda konuşlandırılmış köylerden birisidir. Köyün geçmişi yaklaşık 75 yıl öncesine dayanır.

  Yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde yer alan Bulgaristan'dan 33 hanelik bir kafilenin 1929 yılında Ata topraklarına dönüşü gerçekleşir.

  İstanbul'un en eski ilçelerinden Beykoz'daki Çavuşlu çiftliğini satın alırlar. Aynı yıl içinde yapılan evler ve işlenen tarlalarla bir köy görünümüne  kavuşur. İlk muhtarı PİR ALİ (ÇOKER) olur. Yöre özelliği dolayısıyla ormancılık yapan köyün bir süre adı olmaz.

  Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 1937 yılında köyü ziyaret edişinin önemi çok büyüktür.

  Bu köyü çok seven ulu önder, kendi katkılarıyla plan ve projelerini çizdirerek çağdaş bir orman köyü olmasına en büyük katkıyı sağlar. Köyü ziyareti sırasında henüz adı olmadığını öğrenen ATATÜRK, adlandırmayı bizzat kendi yapar. Bu köyü kendi yaşamında vazgeçilmezi olarak gösterdiği "CUMHURİYET" adı ile onurlandırır.

http://www.polonezkoy.com/cumhuriyet.html


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: yasenovets üzerinde Temmuz 02, 2007, 02:21:57
Dereçiftlik, Balıkesir
 Tarihi
Köyün adının nereden geldiği bellı degildir. Köy 1977 Yılında Büyük Balkan göçünde Bulgaristan  dan gelen TÜRK ler tarafından kurulmustur. Köy ilk kuruldugunda 40 hanedir. Köyü ilk kuranlar Mollar(Hocalar), Mühtüler, Zürkeller, Nizamogulları, Ahmetçavuşlar dır.
http://www.mwiki.pl/tr/wiki/Dere%C3%A7iftlik,_Bal%C4%B1kesir#Tarihi

Kurtdere, Balıkesir
 Tarihi 
Bulgaristan göçmeni bir köydür. Köy halkı Balkan harbinde bölgeye göç etmiş. Kurtdereli Mehmet Pehlivan bu köyde doğmuştur.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kurtdere,_Bal%C4%B1kesir

 


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mecnunbg üzerinde Temmuz 02, 2007, 09:42:14
 Gökçeada Şirinköy


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Temmuz 04, 2007, 17:16:34
Edirne Hacı Umur köyü

Göç Yolu(http://servet_cinar.sitemynet.com/mynet_resimlerim/g___yolu.jpg)

Tarihi :
Köy, 1911 yılının sonbahar ayında bulgaristanın uyvan köyünden gelen 30-40 hanenin buraya yerleşmesi ile kurulmuştur. daha sonraları yine şumnu makak köyünden, islimyeden, plevne niğbolu ve şumnu bekirliden gelen komşuların katılımıyla bu günlere gelmiştir.
Aşağıda ilk gelen lerin isimleri ve bu gün o soyları kimlerin devam ettirdiklerini okuyabilirsiniz.

KÖYÜ KURANLAR
BULG. ŞUMNU UYVAN KÖYÜNDEN GELENLER 1911
ABDURHAMAN OĞULLARI
Barbarlar ve aranlar

VEKİLAÇ OĞULLARI
Yumurtacılar,taşdelenler,çakıcılar.

KABAKÇILAR
Soy isimleride kabakçıdır.

KARABAĞLILAR
Hüseyin,mustafa. Mustafanın kızları köyde
Yaşamaktadırlar.

RAFİ OĞULLARI
Aladağ soyismini taşıyanlar.

BERBER OĞLU ALİ VE OĞLU NECİP
Mustafa özcanlar

MEHMET AĞA(KARA MEHMETLER)
Girgin soyismi taşıyanlar.

CUFA KÖYLÜ MEHMET
Şefik sevinç in babaları

NURİYE ABLA OĞLU İSMAİL VE
ŞABAN
İki çocuğu ile dul gelmiş soy yok.

ÖMER OĞULLARI MUSTAFA,AHMET GEZER
Canbaz mehmet ve yaşar gezerin dedeleri

SEYİT ALİ PEHLİVAN
Soy bilinmiyor.

ALİOĞULLARI
Aydoğdu soy ismi taşıyanlar.

KAŞIKÇI HÜSEYİN
Soyu bilinmiyor.

BERBER ALİNİN MEHMET
Can soyismi taşıyanlar

ŞABALİ LER
Göktaş soyisimi taşıyanlar.

HASAN AĞANIN İSMAİL
Soyu bilinmiyor.

HACI RECEPLER
Keskin soyismi taşıyanlar.

DİLSİZ SÜLEYMAN
Daha sonra kükülere taşınmışlar. Soy isimleri önder

ÇOLAK HALİM
Yavuz soyismi olanlar

ÇOLAK OĞLU ALİ
Günaydınların amcaları karağaçlı seyitler

ÇOLAK OĞLU ŞABAN
Günaydınlarıın dedeleri

ÇOLAK OĞLU BEYTULLAH
Necmi önaldının anne tarafından dedeleri.

HATİP OĞULLARI
Tüm çınarların ve benimde dedelerim

RAFİOĞLU KÖR HASAN
Sakin, nuri arı ların dedeleri.

EMİN GÜLBAHAR LAR
Gülbahar soyismini taşıyanlar.

YUNUS LAR
Almancı yüksel dayılar

ALİ PEHLİVAN
Gülnaz lar(bizim tete de dahil)

REŞİT OĞLU MUSTAFA
Erdoğan lar

KAHYA MUSTAFA
Yaşar canların anne tarfından dedeleri

RAHİME ABLA
Kükülere taşınmışlar şeker ahmet

TÜRK HABİL
Mert lerin dedeleri

SÜTÇÜ MEHMET
Yaşar,mehmet sümeliler.

ETHEM KARAYEL
Demirhanlıda yaşıyorlar

BOZÜRKELER
Remzi erdoğanın anne tarafı

HACI HÜSEYİN OĞULLARI
Gündoğanlar

PİRE HÜSEYİN
Adem babanın anne tarafı

HÜSREV AĞA 1928
Çalışkan ların dedeleri

İSLİMYEDEN GELENLER 1912
MEHMET ALİ AĞA
Tüm canbaylar

SALİH AĞA
Candemilerin dedeleri

ÖĞRENCİKLİ İSMAİL AĞA
Özkanların dedeleri

İBRAHİM AĞA
Önaldıların dedeleri

BULG. PLEVNE NİĞBOLU DAN GELENLER 1926
FETİH İSLAM AĞAVE KARDEŞİ HÜSEYİN
Kurtların dedeleri

HAYRULLAH AĞA
Parlak soyadı almışlar eskişehirdeer

TİLEK ABDULLAH
Çeliklerin dedeleri

MECİT
ziya soyadlıların dedeleri

NİĞBOLU DEBOVA KÖYÜNDEN GELELER
GENCALİLER
Meriç lerin dedeleri

VANİ KANDEMİR
İrfan sürmeli nin ana tarafı

MECİT USTA
Uluçay ların ana tarafı

HAMİT AĞA
Tahsin ziya nın dedeleri

KAZIM BEKTAŞ
Bektaş ların dedeleri

DEMİR VE ÇOCUKLARI
Polat ların dedeleri

BULG. ŞUMNU MAKAK KÖYÜNDEN GEL. 1928
İSKENDER AĞA
Özdemir ler

MENNEVA ABLA
Kimsesi yok

BERBER YAKUP
Canseverlerin dedeleri

HAYRETTİN AĞA
Çakmakların dedeleri

TATAR MUSTAFA
Çetin lerin dedeleri

MUHTAR İLYAS
Cafer tonc nın anne tarafı

HAŞİM KETREZ
Ketrez lerin dedeleri

ZEKERİYA AĞA
Baki lerin dedeleri

ROMANYA KÖSTENCE DEN GELENLER 1918
KARA ÖMER KÖYÜ

KARAÖMERLİ SELİM
Göksu ların dedeleri

KÖSTENCE CİVARINDAN GELENLER
İBADULLAH HOCA
Özbeklerin dedeleri

CEMİL AĞA
Horozbay ların dedeleri

KERİM AĞA
Torunları eskişehirde yaşıyor.

ABDÜLSELAM AĞA
Tonca ların dedeleri

MEHMET AKAY VE KARDEŞİ
Bekgazi lerin dedeleri

KAŞİF DEDE
Ardalı ların dedeleri

KAŞİF İN LATİF
Kaşif dedenin kardeşi soyu yok.

BULG. RAZGAT İLİ KUYUCAK KÖYÜNDEN
GELENLER

TATAR AHMET OĞLU ARİF AĞA
Yılmaz ların dedeleri

AŞIK MEHMET
Torunları gebzede

ŞUMNU
KANARYALAR 1951
Mustafa kanarya ve oğull.

ŞUMNU BEKİRLİ KÖYÜNDEN GELENLER 1978
MUSTAFA ALTINKILIÇ ve oğlu salih

HÜSEYİN KILIÇ ve hasan, mustafa
Kaynak : http://haciumurspor.blogcu.com/2543767/


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Temmuz 04, 2007, 17:47:22
EL TURCO  Bursa'ya bağlı köylerin isimlerini, geldikleri yerleri ve geldikleri tarihleri yazmışsınız. Buradaki tarihe bakılırsa, köylerin hepsi aynı tarihte kurulmuş. Bu belgelere dayanan değil de köylülerin kendi ifadeleri olabilir. Ama şunu anlamak lazım. Bu köy sakinleri dedelerinin geliş tarihlerini 93 macırı dedikleri için mi 1893 yazdınız yoksa gerçekten bu köylerin hepsi 1893 tarihinde mi kurulmuş ?Eğer öky sakinleri 93 muhaciri dedikleri için yazmışsanız, 93 harbi, Rumi 1293 tarihinde yapıldı. Bu savaş sonucu göç edenlere de kısaca 93 macırı derler ve aslı Rumi 1293 macırlarıdır. Yoksa 93 macırı deyince siz 1893 anlamışsanız düzeltme yapmanız gerekecek.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: lucerne üzerinde Temmuz 04, 2007, 21:53:59
1)Zeytinbağı köyü, Mudanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeytinba%C4%9F%C4%B1,_Mudanya
2)Çakıllı köy Kırklareli -%45 pomak, %50 Bulgaristan göçmeni, % 5 Yunanistan
3)Aydınlı, Sivrihisar
4)Fevziye, Düzce
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fevziye%2C_D%C3%BCzce
5)Yunak ilçesi, Konya
6) Yalova, Sugören köyü -Filibe göçmenleri
7) Marmara adası, Topağaç köyü -Topağaç'ın bugünkü halkı Bulgaristan, Selanik ve Arnavutluk göçmenleridir.
8) Artvin, İşhan köyü -1915 göçmenleri
9) Osmaniye, Hasanbeyli
Bulgaristan (1.grup)Göçmenleri
Bunlar Hüsmen -Mustafalar-VeyselAğalar -Biberci Hasanlar-Deli Hasanlar- İsmail Ağalar gibi aileler gelmiştir.
e)Bulgaristan (2.grup) Göçmenleri
Özellikle 1938 yılında Bulgaristan'da bu yöremize gelmişlerdir. Bunlar Beyzadeler (Kelahmetoğlu) Recep Ağalar vb.aileler bulunmaktadır.
Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Temmuz 15, 2007, 23:26:07
EL TURCO  Bursa'ya bağlı köylerin isimlerini, geldikleri yerleri ve geldikleri tarihleri yazmışsınız. Buradaki tarihe bakılırsa, köylerin hepsi aynı tarihte kurulmuş. Bu belgelere dayanan değil de köylülerin kendi ifadeleri olabilir. Ama şunu anlamak lazım. Bu köy sakinleri dedelerinin geliş tarihlerini 93 macırı dedikleri için mi 1893 yazdınız yoksa gerçekten bu köylerin hepsi 1893 tarihinde mi kurulmuş ?Eğer öky sakinleri 93 muhaciri dedikleri için yazmışsanız, 93 harbi, Rumi 1293 tarihinde yapıldı. Bu savaş sonucu göç edenlere de kısaca 93 macırı derler ve aslı Rumi 1293 macırlarıdır. Yoksa 93 macırı deyince siz 1893 anlamışsanız düzeltme yapmanız gerekecek.

Bu mesajıma bir cevap verilmemiş.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Temmuz 15, 2007, 23:29:21
AFYONKARAHİSAR İLİNE BAĞLI MUHACİR KÖYLERİ

İHSANİYE İLÇESİ
1-İhsaniye İlçe Merkezi. Bulgaristan-93 Muhaciri. Köy dağılmamış ve İlçe olmuştur.
2-Cumalı Köyü-Eski Cuma-Bulgaristan 93 Muhaciri.
3-Susuz Osmaniye-Bulgaristan 93 Muhaciri.
4-Oğulbeyli-Bulgaristan 93 Muhaciri.
5-Orhanlı-Bulgaristan 93 Muhaciri.
6-Karapınar-Bulgaristan 93 Muhaciri.

SANDIKLI İLÇESİ

1-Alacamii Köyü ; Mostar-1900 Muhacirleri-Boşnak
İlçe merkezine 18 km uzaklıkta olup Sandıklı-Banaz yolu üzerinde. Alagöz, Arızlar, Saltık, Çepni köyleri ile sınırları mevcut. Köyde 90 hane ikamet etmekte. Geçimi tarım ve hayvancılık. Patates ve Pancar tarımı yapılmakta. Web adresi www.alacamikoyu.goolepayes.com

2-Reşadiye Köyü ; Bulgaristan 93 Muhaciri. İlçe merkezine 8 km.Sandıklı Hüdayi Kaplıcaları ile iç içe bir köy. Kaplıca, Koçgazi, Yayman, Koçhisar, Gürsu, Örenkaya ve İlçe merkezine sınırları mevcut. Köyde 100 hane ikamet etmekte. Geçimi Tarım, hayvancılık ve Pansiyon İşletmeciliği.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: jinka81 üzerinde Temmuz 23, 2007, 12:42:57
benimde  bildiğim  MANİSA SOMA  ( TURGUT ALP _ eski adı  pamakköy)
   hala  kendi  özlerine  sahip  cıkarlar
   bide  küfretmeseler  anlamıyoruz  dıye   :D


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Temmuz 26, 2007, 03:08:19
KÜTAHYA İLİNE BAĞLI MUHACİR KÖYLERİ VE KURULUŞ TARİHLERİ.

KÜTAHYA MERKEZ
AHILAR YAYLASI (Kum Yurdu) ; 1309-1893’ te,(Bulgaristan)
AHMETOĞLU(Ahmetoluğu) ; 1302-1886 (Bulgaristan)
AKPINAR ; 1302-1886’ da (Bulgaristan)
ANASULTAN ; 1306-1890’ da (Bulgaristan)
BAŞÖREN ; 1880’ de (Bulgaristan)
BELCE ; 1881’ de (Bulgaristan)
ÇAYCA ; 1310-1894’ te (Bulgaristan)
ÇİFTEOLUKLAR (OLUKLAR) ; 1303-1887’ de (Bulgaristan-Rusçuk)
FİNCANBURNU ; 1309-1893’te (Bulgaristan-Silistre)
GÖÇRİ ; 1850’ de (Bulgaristan)
HAMİDİYEKIZILCAÖREN ; 1319-1903’ de (Bulgaristan)
HAYMANA ; 1893’ te (Bulgaristan)
İHSANİYE (İsmailcik) ; 1305-1889’ da (Bulgaristan)
İNCİK ; 1302-1886’ da (Bulgaristan)
KAYNARCA ; 1307-1891’ de (Bulgaristan)
KIZILPINAR(Makasalan) ; 1307-1891’ de (Bulgaristan)
KİRAZLI ; 1302-1887’ de (Bulgaristan)
KÖRPE ; 1886’ da (Bulgaristan)
LÜTFİYE ; 1307-1891’ de (Bulgaristan)
MAHMUDİYE ; 1890’ da (Bulgaristan)
MUHATBOĞAZI ; 1303-1887’ de (Bulgaristan)
NUSRET ; 1320-1904’ de (Bulgaristan’ ın Silistre kasabası)
SABUNCUPINAR ; 1303’ de (Bulgaristan)
SAKA ; 1303-1887’ de (Becenova-Şumnu-Bulgaristan)
SÖĞÜTYAYLASI ; 1900'de (Razgrad-Bulgaristan),
SÖKMEN ; (Bulgaristan),(Yarısı Muhacir)
TEŞVİKİYE (Avdan) ; 1313-1897’ de (Bulgaristan)
YAZILCA (Yazlıca); 1318-1902'de (Bulgaristan),
YENİBOSNA ; 1885’ te (Bosna)
YENİKIZILCAÖREN (Hamidiye) ;1303-1887 de (Bulgaristan’-Osmanpazarı kasabası)
YUMAKLI ; 1890’ da (Bulgaristan).

ALTINTAŞ İLÇESİ
AYDINLAR(Batak) ; 1890’ da (Bulgaristan)
CİRLEK (Yayla) ; 1892’ de (Bulgaristan),
MECİDİYE(Uyuzpınarı) ; 1908’ de (Bulgaristan)
PUSAN ; 1884’ te (Bulgaristan)
SADIKKIRI ; 1317-1901’ de (Bulgaristan)
SINIKLAR(Osmaniye) ; 1303’ te (Bulgaristan)
ŞANLIYURT(Kızkadın) ; (Bulgaristan)

ASLANAPA İLÇESİ
ŞEYHALİ ; 1303-1887’ de (Bulgaristan-Kızanlık)

(Devamı için zamana ihtiyaç var)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Temmuz 30, 2007, 12:51:36
Eskİşehİr Bölgesİnde Yerleşme Tarİhİne Toplu Bİr BakIş

Dr. Necdet Tunçdilek

İstanbul Üniversitesi Coğrafya  Enstitüsü


MUHACİRLERİN GELİŞİ VE YERLEŞMELERİ:

.......
XIX. cu asrın sonlarına doğru Kafkasya ve Kırım muhacereti sona ermiş, fakat Eskişehir mıntıkasına vaki olan Balkan muha­cereti 1912 Balkan Harbi sonuna kadar devam etmiştir. İkinci Balkan göçü neticesinde meydana gelen muhacir köyleri şun­lardır : Abbas Halim paşa, Ahiler, Akköprüköy, Alınca (Yugoslav), Beylikahır, Buldukpınar, Çalkara (Arnavut), Yeni dudas, Emircik, Gevenli, Hasan hey, Hüdavendigâr, Karacaşehir (ilâve), Kaymaz yaylası, Mamure (Beylikahır'da), Melemen kuyusu, Parsibey, Sait Halim Paşa, Sultaniye, Ümraniye. Uzunburun.

         Son bir nokta olarak şunu tebarüz ettirelim ki, XIX. cu asır içinde cereyan eden ve XX. ci asrın başına kadar devam eden mu­hacir akını ancak 25 sene evvel sona ermiş gibidir. Ancak, Cumhu­riyet devri içinde hariçten gelen muhacirlerin meydana getirdikleri köyler İsmet paşa ile Gökdere'ye inhisar etmektedir. Bu tarihler­den sonra gelen tek tuk muhacirler ve nihayet 1950 - 51 tarihlerin­de Bulgaristan’dan memleketimize iltica eden göçmenlerin bir kısmı gene Eskişehir mıntıkasına gitmişlerse de, bu göçlerin karakteri geçen asra benzemediği merkezindedir. Öyle ki. XIX. cu asır göç­lerinde bir çok köyler teessüs etmiş olduğu halde, bu son göçlerde yeni gelenlerin mevcut köyler arasında taksim oldukları için yerleş­me miktarı üzerinde bir değişiklik meydana getirmemişlerdir. .....


http://kalkanli.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=52
Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: yasenovets üzerinde Temmuz 31, 2007, 18:53:58
Hamitabat Köyü Nüfusu 2015  
.Lüleburgaz’a bağlı Hamitabat)
 Köyün tamamı göçmen burası padişahın bir zamanlar av sahasıymış. Harp öncesi Bulgaristandan göç eden Hamitabatlı ailelere önce burası verilmek istenmemiş. Sonra Sultan Hamit burayı yerleşim alanı olarak vermiş. Dolayısı ile Sultan Hamitin adından Hamit güzellik anlamında Abat birleştirilmiş ve köyün ismi Hamitabat olmuş. S.S. Hamitabat Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Et ve Sucuk mamülleri ile ve hatta bana sorulursa sucuklarındaki damak tadı ile çok güzel bir kooperatif çalışması. Bütün köylü ortakmış. Lüleburgaz Belediye karşısında bir et marketleri mevcutmuş.
http://www.gazetetrakya.com/yazarlar_haber_oku.asp?HID=334&haber_yazari=Hatice%20Kunt


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: yasenovets üzerinde Temmuz 31, 2007, 18:58:45
Kırklareli İğneada'ya bağlı Limanköy
yaklaşık 150 yıl önce Romanya’dan gelen göçmenler tarafından kurulmuş bir yerleşim. Göçmenler, Türkiye’nin bu en kuzeybatı ucuna geldiklerinde bir fenerle karşılaşırlar ki aynı fener günümüzde de denizcilere kılavuzluk etmekte. O devir, fenerin yönetimini yürüten fener bekçisi yalnızlığını paylaşmak için yeni gelenlerin hemen yakınlara yerleşmesini ister, konuklar da bu isteğe uyarlar ve köy böylece bugünkü yerinde kurulur. Bu uzak diyarda yaşayanlar yıllarca, uzak olmanın sıkıntısını çekerler. Ama artık Limanköy, Yıldız (Istranca) Dağları’nın yazın yeşiline, kışın beyazına doyulmaz bir yolculukla ulaşılabilen bir yer.Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: yasenovets üzerinde Temmuz 31, 2007, 19:53:44
 Kaynarca ilçesinin  İlçeye bir diğer göç hareketi 1951 yılında gerçekleşmiştir.Türkiye, 1951 yılında Bulgaristan ile yaptığı anlaşma neticesinde Bulgaristan’da yaşayan Türklere kucak açmıştır. Bunun neticesinde, bugün Karaçalı adı ile bilinen Celaliye ve Turnalı köylerine göçmenler yerleşmiştir. Ancak burada yaşam şartlarına adapte olamayan göçmen soydaşlarımız Bursa ve İstanbul’a yerleşerek köyü terk etmişlerdir. (Bulgaristan’ın Burgaz vilayetinin Aydos kasabasından. Ahmet Sevinç-Yaş 72)

İÇ GÖÇMEN EVLERİ (ÖRME EVLER)
Bu mesken tipleri Karaçalı, Turnalı ve çevre köylerine özgüdür. Bu meskenlerin en önemli özelliği malzemelerinin en yakın çevreden temin edilmiş olmalarıdır. Her biri, etrafı çitlerle çevrilmiş tarım arazilerinin içinde yer alan meskenler birbirinden yaklaşık 100-200 m. uzakta inşa edilmişlerdir. Büyük oranda ahşap malzeme kullanılan bu meskenler bu özelliği ile diğer yapılara benzese de; yapı tekniği açısında önemli farklılıklar gösterir. Meskenlerin iskeleti ahşap direklerden oluşur. Duvarlar iki taraftan ince çıta ve ağaçlarla örülmüştür. Arada kalan boşluklar taşlar ve çakıllarla doldurulduktan sonra duvar içten ve dıştan çamurlarla örülür. Yapılar genelde tek katlıdır. Bu tür yapılar yakın zaman içerisinde terk edilerek yerlerini betonarme evlere bırakmışlardır.

http://cografyadeposu.blogspot.com/2007/04/kaynarca-corafyasi-murat-sert_22.html
  
  (http://)
 


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: den20 üzerinde Ağustos 03, 2007, 10:33:42
Alıntı
(İL : Denizli
İlçe: Bozkurt
İlçenin tamamı Bulgaristan göçmeni olup 1880-1900 yılları arasında gelenler tarafından kurulmuştur, ilçe nufusu 5.000 civarındadır. Ve önemli bi not, İlçeye kürt aile sokulmamaktadır.
Ayrıca ; Armutalan ,Avdan, Başçeşme,Hayriye ,Hayrettin,Sazköy. Köyleri de 1900 lü yılların başında gelenler tarafından kurulmuştur.)
 
Burada belirtilen Avdan ve Hayriye köyleri göçmen köyleri değildir. Bulgaristan dan gelenler tarafından kurulan Bozkurt'taki göçmen köyleri; Hayrettin (Kuucakyaylası), Mecidiye (Büükayla), Armutalanı, Sazköy, Başçeşme köyleridir.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: TEKERAGA üzerinde Ağustos 11, 2007, 16:21:20
Geçenlerde bir arkadaşım beni festivale davet etti:Kayseri Ağırnas Kasabasına neyse konunu özüne geleyim.Orada çok az bi zaman kaldım ve kıt kanat incelemeye başladım baktımki göçmen  evleri ve yapıları var.İnsanların belli bi kısmı aynı bizim göçmen şivemizi kullanıyor ve dayanamadım sordum:Burada göçmen var mı?Arkadaşım EVET yanıtını verince çok sevindim o kadar sevindimki arkadaşlar anlatmak mümkün değil,sonragezmeye başladık baktım göçmen yapı(balkan göçmeni yani biz ;) az da olsa kendimizi belli ediyoruz.
Bilgi şu şekilde 1923-1925 yılları arasınsa Yunanistan Selanik Göçmenleri bulunuyor sanırım mübadele değişim you ile olmuş,bizim KARACAOREN gibi.Eve geldiğimde araştırmaya başladım çok kısıtlı bilgilre ulaştım ama onlarında geçerliliği yok bu yüzden foruma taşımadım.Şu bir gerçek orda Göçmen olduğunu duymak ve apayrı bir duygu ve heyecen.
Araştırmalar devam ediyor...


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mahmutlar üzerinde Ağustos 14, 2007, 02:12:55
Yüksel kardeş bende sana biraz yardımcı olayım
bizim büyüklerimiz Bulgaristan ın Deliorman bölgesinden 1937-1939 yılları arasında Türki
yeye gelmişler ve Diyarbakır merkez ve Bismil ilçesi Çınar ilçesi civarında devletimiz tarafından köyler kurulmuş.
bu göçmen köylerinden bildiklerimi yazıyorum
Diyarbakır Merkeze bağlı köyler:
Tavuklu
köprübaşı
karabaş
mataran
kabeköy
yeni köy
ulam
abbas
BİSMİL merkez ve
ambar
çöltepe
salat
ÇINAR Merkez ve
kark

Not:bu köylerin bazılarının isimleri sonradan değiştirilmiş olabilir.
saygılarımla


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Gacal üzerinde Ağustos 18, 2007, 16:47:28

Bu köylerde halen Trakyadan gelenlerin kurdukları köyler duruyormu? Ben bilmiyordum.
Benim duyumlarım hemen hepsinin göçe zorlanarak bölgeyi terk ettirildikleri şeklindedir.
Keşke halen orada kendi kültürleri ile yaşayabilselerdi.
Bu içimde hep bir yaradır.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: exile üzerinde Ağustos 20, 2007, 18:18:14
     Duzce bolgesine bulunan gocmenler hakkinda bilgisi arastirmasi olan varmi? Bolgede cok sayida gocmen koyu olmasina karsin cok fazla bir bilgi yok.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Ağustos 20, 2007, 22:23:26
1,5 aylık aradan sonra yine merhaba :asker :asker
bu yaz tatilinde antalya serik ilcesi gebiz beldesisindeki akraba ziyaretine gittim buradaki gebiz beldesi balkanlardan ve macaristandan gelmişler ve beldenin eski ismi ise macardır


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Gacal üzerinde Ağustos 22, 2007, 22:32:11

Tirnovalı İbrahim kardeş,

Benim Memleketim Ordu, İlçem Perşembe
Benim İlçemde de pek çok Macar soy adlı aileler var. Hatta bir kısmı benim akrabalarım olurlar. Bazı yer adları ise Macarlı diye geçer.

Yine geçenlerde sanıyorum Radikal gazetesindeydi, Mardinde yaşayan bir aile kendisinin " beyaz olduğunu. ora insanı ile bir benzerliğinin olmadığını, ayrıca yıllar önce evin gizli bir yerinde bir başlık bulduğunu, bu başlığı tarihte Macarların kullandığını öğrendiğini, bu nedenle kafasının karıştığını, araştırdığını, atalarının oradan geldiğini, Osmanlının kendilerini önce Halepe sonhrada buraya yerleştirdiğini, ailesinin pek çoğunun osmanlı adına savaştağını bu nedenle pek kimsenin kalmadığını, ailesinin diğer fertlerini araştırdığını söylediği " yazıyordu.

Şunu söyleyeyim Tarihte Macaristanı kuran 13 Beylikten 7 sinin Türk Beyliği olduğu yazılıdır.
Acak daha sonraları Macaristan ile Avusturya birleşince ve yönetime Avusturya kökenliler hakim olunca, Macaristandaki çoğunlukla Türk asıllı aşiretlere baskı uyğulanmıştır.Bu baskı 1830 lu yıllardadır.

bu 1830 yıllardaki Avusturya Yönetiminin baskılarına maruz kalan Türk aşiretleri, kurtuluşu Osmanlı ya sığınmakta bulmuşlardır. Osmanlıda onları Türk olmasından dolayıdır tereddütsüz kabul etmiştir.Kabul edilen bu aşiretler Türkiyenin çeşitli yerlerine yerleştirilmiştir..

Bu gün ordu ili Perşembe ilçesinde pek çok
acar soyadlı ileleler mevcuttur..Kökenlerini araştırmak isteyenlere duyurulur.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: exile üzerinde Ağustos 25, 2007, 22:42:35
Düzce merkeze bağlı macır koyleri

İhsaniye = kapıcı,
İslahiye = taraş,
Üçyol = saduva,
Fevziye =bostanlık
Sallar
Şaziye = bekirlerköyü
Yenitaşköprü
Kuşaçma
Akyazı
Değirmenbaşı
Dağlık
Karaderehasanağa = hasanaa
 
Gümüşova ilçesindeki köyler

Selamlar = ibramaa
Yakabası
Çaybükü = basantı
Sultaniye = kürtler köyü

Çilimli ilçesindeki köyler

Tepe köy
Pırpır.
Yenivakıf
Esenli = şavuklu
Sarımeşe


Cumayeri ilçesi
Sevdibuca = yaka mahallesi


NOT bilgiler yuzeysel olarak toparlanmıs olup Düzce Balkan Türkleri Dayanışma Derneğinden detaylı bilgi edineilecektir, umarim…..


Ayrıca kulaktan dolmada olsa bilgisi olanların paylaşmasını rica ederim……Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Ağustos 29, 2007, 07:22:23
gölyaka
kemeryanı köyü
sarıdere köyü
exile kardeş bu konuyu Türkiyedeki göçmen köylrinde açsaydın bence daha iyi olurdu :asker :asker


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Eylül 12, 2007, 08:21:46
kahramanmaraş türkoğlu ilçesi kumçatı köyü muhacır yörük ve alevi türkmen köyüdür
bu bölgede  çalışan arkadaşlar varsa bu köyleri yazarsa daha iyi olur. ayrıca adana, mersin, ceyhan maraşta derneklerimiz olmasına rağmen bu köylerin araştıması veya en azından dernekleri ile ilğili site hazırlasalar çok iyi olur kanatindeyim


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: evranos bey üzerinde Eylül 23, 2007, 21:55:18
ben kadıköylüyüm bizim köyümüzde göçmen dedemler şumnu tarafından buraya şumnudaki köyün nerdeyse yarısı buraya yerleşmişler.daha sonra geride kalan larda izmirin pancar köyüne yerleşmişlerdir.kadıköye ise dedemlerden sonra 40 hane kadar bulgaristan kazanlık bölgesinden muhacirler gelmiş ve bugünkü halini köy almıştır.bunun harici bildiğim muhacir köyleri.çorluda balabanlı ,yenice,türkmenli,türkgücü,müsellim,maksutlu.aslına bakarsan trakyadaki tüm köyler de hepsi olmasada göçmen haneleri vardır.şimdilik bu kadar


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Eylül 24, 2007, 18:33:49
Düzce balkan türkleri dernegi başkanın dan aldım bigiye göre düzce ilsınırlarında 32 muhacır köyü bulunmaktadır bunlar ayrıca dernek başkanının bu köylerin nereden ve kimlerin yani aile isimleri şeklinde bir çalışması devam etmekte umarım kısa zamanda biter.

düzcedeki muhacır köyleri
Parentez içindekiler bulgaristandaki köylerini belirtmektedir. genelde aynı köyden gelenler uzun bir süre bg köy isimlerini kullanmışlar.

1. Sarıdere köyü
2.Kapıcıköy
3.Hasanağa köyü
4.Taraş köyü
5. Bostanlık (fevziye) köyü
6. Üçyol (Saduva )köyü
7.Taşköprü köyü
8.İbrahimağa (selamlar)köyü
9.Yakabaşı köyü
10.Çaybükü (Basantı) köyü
11.Bekirler köyü
12. Muradiye mengencik köyü
13. Musababa köyü
14.Sallar köyü
15.Abdal köyü
16.Bakraz karaağaç köyü
17. Değirmen başı köyü
18.Akyazı köyü
19.Günbaşı köyü
20.Esenli (şavuklu) köyü
21.Tepeköy
22.Pırpır
23.Kozluk köyü
24.Kuşaçma köyü
25. Ballıca köyü
26.Karaköy
27.Vakıf köy
28.İstilli
29.Kemeryanı köyü
30 Daglık köyü
31. Sarımeşe
32.Sevdibuca


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: karavul üzerinde Ekim 17, 2007, 13:11:41
Mehaba bu başlığı duyunca bi bakayım dedim.Şöle bi yazılanları gözden geçirdim.Ama Amasya'dan hiçbi köy yazılmamış.Bende size bildiğim kadarıyla Amasya'daki macır köylerini yazıyorum.Amasya Taşova ilçesine bağlı öncelikle kendi köyüm KIRKHARMAN köyü. Bizim köyün halkı Razgrat Kalova (dyankovo)köyünden 1936 yılında gemişler.Köy eski bir rum köyü fakat geldiklerinde köyden hiç bir iz kalmamış.Herşeyi silbaştan yapmışlar.Rahmetli baban geliş anılarını yazmıştı.Çok zahmet çektiklerini,çok insanın sıtmadan ve diğer hastalıklardan öldüğünü anlatıyordu.Daha sonra bir grupta romanyadan gelerek aynı köye yerleşmiş.Bugün köyümüzde pek macır kalmadı satıp büyük şehirlere gittiler.halen 10 _15 hane var.Diğer köyler ise Erizdağ ,Hacıbey,Kızöldüren,Kızgüldüren.Bu köylerin halkı ise Selanik göçmeni.Amasya'nın diğer bölgelerindede var ama onların isimlerini henüz bilmiyorum.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Ekim 17, 2007, 13:29:06
toplam üye sayısı 4500 geçmesine ragmen köy sayısının bu kadar az olması şaşırtıcı her kes kendi köyünü yazsa şu andakinin iki katı  köy olması gerekirdi diye düşünüyorum (89 yılında gelenleri genelde iskan olarak köye vermedikleri için bu kadar olabilir) ama Konya,  Eskişehir izmir vb yerden yazan arkadaşlar olmasına ragmen buralardan köy isimleri olmaması düşündürücü. ben ise elimden geldiğince bildiğim köy isimlerini yazmaya çalıştım hatta tanıdık akrabaların farklı ilde olmasına ragmen oralarıda yazmaya çalışıyorum.diğer arkadaşlarıda bu çalışmaya davet ediyorum


Konu Başlığı: BİLİNMEYEN KÖYLER
Gönderen: hilmik üzerinde Ekim 17, 2007, 15:42:27
 ::)
BENDE K.MARAŞTA GÖREV YAPTIĞIM 1993 YILLARINDA ORADADA VAR BİR KÖY KILLI KÖYÜ.ÖĞRENDİĞİM KADARIYLA 1950 YILLARINDA GÖÇMÜŞLER BG.DAN


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: ismail935 üzerinde Ekim 17, 2007, 15:48:29
edirne ili keşan ilçesi beğendik beldesi benim köyüm 1900 lu  yıllarda yunanistan drama dan ilk gelen pomaklarr ve gacallar daha sonra arnavutlar ve 1935 li yıllarda razgrat ve kırcalıdan gelenler tarafından oluşan büyük bir belde. daha doğrusu balkan federasyonu.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: yyildizlar üzerinde Ekim 17, 2007, 16:38:29
ceyhan da pek çok göçmen köyü mevcut benim bildiğim şimdi adı narlık olan eski adıyla tahtalı köyü 93 harbinden sonra bulgaristanın tahtalı  köyünden gelen aileler tarafından kurulmuş veya buraya yerleştirilmişler.ondan biraz ilerdeki hamzalı köyü de genellikle selanik ten gelenlerle meskun.ayrıca arnavut köyleri de var.bu konuda ceyhandaki göçmen derneğinde ne gibi bilgiler mevcut merak ediyorum.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Ekim 17, 2007, 22:57:20
ikinci sayfada ceyhandaki muhacır köyleri  konusunda narlık köyügeciyor


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: huseyinkorkmaz üzerinde Ekim 23, 2007, 13:22:33
Sayın Karavul Bey  KARAVUL  VELİ  Sizin neyiniz olur. Bana  Email Adresinizi  bildirirseniz size akrabalarınızdan haber verebilirim


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: cakirhacili üzerinde Ekim 28, 2007, 00:10:10
YOZGAT/Yerköy/çakırhacılı
1951;1978 yıllarında Bulagaristan'ın Burgaz, Aydos, Kiremitlik, Burgaz'dan gelelen  gelen göçmenler bu bölgeye yerleşmişlerdir. Köyün Nüfusu 500-520 civarındadır. Ben ce bu köyünde kesinlikle unutulmaması gerekiyor. Eğitim alanında iyi seviyede kazandırılmış kişiler vardır. Çevresindeki köylere kısa zamanda her konuda örnek olmuş etrafındakilerce sürekli övgülerin üztünde başarılara layık görülnüştür.2000 yılında İl'in ÖRNEK


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Shailan üzerinde Ekim 30, 2007, 00:34:55
arkadaşlar bu köylerden bilecikte istemediğiniz kadar var:) bir kısmı yeniden göçe uğramasına rağmen (Pazaryeri İlçesi Karadede köyü gibi) hala orada 93 Harbi Bulgaristan göçmenleri bulunmakta. Hala Deliorman Eskicuma Osmanpazarı hikayeleri dinleyebilirsiniz yaşlılardan. Ancak yeterli araştırma yapamıyorum. Bunlar benim bildiklerim. Elinde Bilecik'teki göçmen köyleriyle ilgili belge olan biri varsa paylaşırsa sevinirim.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: burunluoğlu üzerinde Kasım 16, 2007, 17:43:16
adana ceyhan mustafabeyli 1951 ve öncesi göçmenler var 1951 göçmenleri şumnu
ceyhanda çataklı ,narlık yassıca yeni adı kuzucak şimdilik aklıma gelen göçmen köyleri
ama bunların kökenini bilmiyorum


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: uyvanlı üzerinde Aralık 24, 2007, 13:35:47
Edirne Hacı Umur köyü

Göç Yolu(http://servet_cinar.sitemynet.com/mynet_resimlerim/g___yolu.jpg)

Tarihi :
Köy, 1911 yılının sonbahar ayında bulgaristanın uyvan köyünden gelen 30-40 hanenin buraya yerleşmesi ile kurulmuştur. daha sonraları yine şumnu makak köyünden, islimyeden, plevne niğbolu ve şumnu bekirliden gelen komşuların katılımıyla bu günlere gelmiştir.
Aşağıda ilk gelen lerin isimleri ve bu gün o soyları kimlerin devam ettirdiklerini okuyabilirsiniz.

KÖYÜ KURANLAR
BULG. ŞUMNU UYVAN KÖYÜNDEN GELENLER 1911
ABDURHAMAN OĞULLARI
Barbarlar ve aranlar

VEKİLAÇ OĞULLARI
Yumurtacılar,taşdelenler,çakıcılar.

KABAKÇILAR
Soy isimleride kabakçıdır.

KARABAĞLILAR
Hüseyin,mustafa. Mustafanın kızları köyde
Yaşamaktadırlar.

RAFİ OĞULLARI
Aladağ soyismini taşıyanlar.

BERBER OĞLU ALİ VE OĞLU NECİP
Mustafa özcanlar

MEHMET AĞA(KARA MEHMETLER)
Girgin soyismi taşıyanlar.

CUFA KÖYLÜ MEHMET
Şefik sevinç in babaları

NURİYE ABLA OĞLU İSMAİL VE
ŞABAN
İki çocuğu ile dul gelmiş soy yok.

ÖMER OĞULLARI MUSTAFA,AHMET GEZER
Canbaz mehmet ve yaşar gezerin dedeleri

SEYİT ALİ PEHLİVAN
Soy bilinmiyor.

ALİOĞULLARI
Aydoğdu soy ismi taşıyanlar.

KAŞIKÇI HÜSEYİN
Soyu bilinmiyor.

BERBER ALİNİN MEHMET
Can soyismi taşıyanlar

ŞABALİ LER
Göktaş soyisimi taşıyanlar.

HASAN AĞANIN İSMAİL
Soyu bilinmiyor.

HACI RECEPLER
Keskin soyismi taşıyanlar.

DİLSİZ SÜLEYMAN
Daha sonra kükülere taşınmışlar. Soy isimleri önder

ÇOLAK HALİM
Yavuz soyismi olanlar

ÇOLAK OĞLU ALİ
Günaydınların amcaları karağaçlı seyitler

ÇOLAK OĞLU ŞABAN
Günaydınlarıın dedeleri

ÇOLAK OĞLU BEYTULLAH
Necmi önaldının anne tarafından dedeleri.

HATİP OĞULLARI
Tüm çınarların ve benimde dedelerim

RAFİOĞLU KÖR HASAN
Sakin, nuri arı ların dedeleri.

EMİN GÜLBAHAR LAR
Gülbahar soyismini taşıyanlar.

YUNUS LAR
Almancı yüksel dayılar

ALİ PEHLİVAN
Gülnaz lar(bizim tete de dahil)

REŞİT OĞLU MUSTAFA
Erdoğan lar

KAHYA MUSTAFA
Yaşar canların anne tarfından dedeleri

RAHİME ABLA
Kükülere taşınmışlar şeker ahmet

TÜRK HABİL
Mert lerin dedeleri

SÜTÇÜ MEHMET
Yaşar,mehmet sümeliler.

ETHEM KARAYEL
Demirhanlıda yaşıyorlar

BOZÜRKELER
Remzi erdoğanın anne tarafı

HACI HÜSEYİN OĞULLARI
Gündoğanlar

PİRE HÜSEYİN
Adem babanın anne tarafı

HÜSREV AĞA 1928
Çalışkan ların dedeleri

İSLİMYEDEN GELENLER 1912
MEHMET ALİ AĞA
Tüm canbaylar

SALİH AĞA
Candemilerin dedeleri

ÖĞRENCİKLİ İSMAİL AĞA
Özkanların dedeleri

İBRAHİM AĞA
Önaldıların dedeleri

BULG. PLEVNE NİĞBOLU DAN GELENLER 1926
FETİH İSLAM AĞAVE KARDEŞİ HÜSEYİN
Kurtların dedeleri

HAYRULLAH AĞA
Parlak soyadı almışlar eskişehirdeer

TİLEK ABDULLAH
Çeliklerin dedeleri

MECİT
ziya soyadlıların dedeleri

NİĞBOLU DEBOVA KÖYÜNDEN GELELER
GENCALİLER
Meriç lerin dedeleri

VANİ KANDEMİR
İrfan sürmeli nin ana tarafı

MECİT USTA
Uluçay ların ana tarafı

HAMİT AĞA
Tahsin ziya nın dedeleri

KAZIM BEKTAŞ
Bektaş ların dedeleri

DEMİR VE ÇOCUKLARI
Polat ların dedeleri

BULG. ŞUMNU MAKAK KÖYÜNDEN GEL. 1928
İSKENDER AĞA
Özdemir ler

MENNEVA ABLA
Kimsesi yok

BERBER YAKUP
Canseverlerin dedeleri

HAYRETTİN AĞA
Çakmakların dedeleri

TATAR MUSTAFA
Çetin lerin dedeleri

MUHTAR İLYAS
Cafer tonc nın anne tarafı

HAŞİM KETREZ
Ketrez lerin dedeleri

ZEKERİYA AĞA
Baki lerin dedeleri

ROMANYA KÖSTENCE DEN GELENLER 1918
KARA ÖMER KÖYÜ

KARAÖMERLİ SELİM
Göksu ların dedeleri

KÖSTENCE CİVARINDAN GELENLER
İBADULLAH HOCA
Özbeklerin dedeleri

CEMİL AĞA
Horozbay ların dedeleri

KERİM AĞA
Torunları eskişehirde yaşıyor.

ABDÜLSELAM AĞA
Tonca ların dedeleri

MEHMET AKAY VE KARDEŞİ
Bekgazi lerin dedeleri

KAŞİF DEDE
Ardalı ların dedeleri

KAŞİF İN LATİF
Kaşif dedenin kardeşi soyu yok.

BULG. RAZGAT İLİ KUYUCAK KÖYÜNDEN
GELENLER

TATAR AHMET OĞLU ARİF AĞA
Yılmaz ların dedeleri

AŞIK MEHMET
Torunları gebzede

ŞUMNU
KANARYALAR 1951
Mustafa kanarya ve oğull.

ŞUMNU BEKİRLİ KÖYÜNDEN GELENLER 1978
MUSTAFA ALTINKILIÇ ve oğlu salih

HÜSEYİN KILIÇ ve hasan, mustafa
Kaynak : http://haciumurspor.blogcu.com/2543767/

Önce kaynak olarak kulanılan blogun sahibi olarak ve bir hacıumurlu olarak bu bilgileri buraya taşıdığın için sana teşekkür ederim. Benim kullanıcılardan istediğim bir şey var ata toprağımız olan uyvan (ivanova) köyü ile ilgili bilgi ve resim istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim..
Konu ile ilgili olarakta benimde eklemek istediğim bazı köyler var belki yazılmıştır ama yinede yazayım. Bigaya bağlı pekçok köyvar benim bildiğim karacaali karaçalı olarakta biliniyor..


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: hilmiyardimci üzerinde Aralık 25, 2007, 21:17:19
Arkadaşlar merhaba aranıza yeni katıldım çocukluk yıllarım  selanik muhaciri Sevgili dedem rahmetli Ahmet SEMRA(SAMRA)  yanında geçtiği için kendimi selanik göçmeni  hissediyorum umarım beni aranıza kabul edersiniz ? sevgili dedem ve ailesi o yıllarda adana iline bağlı (bugün osmaniye) hasanbeyli ilçesine 1924 yılında muhacir olarak gelmişler hasanbeyli ve osmaniyeye yerleştirilen muhacirlerle ilgili bilgisi olan arkadaşlar beni aydınlatırsa sevinirim.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: akosmanoglu üzerinde Aralık 31, 2007, 10:51:18
Yozgat/Yerköy'de de 2 ad göçmen köyü mevcuttur. 1953 ve 78 de gelenler çakırhacılı ve aydıngün köyleri hemde baya kalabalık sayılır.
Bu köyleri kuran göçmenler bulgaristanın neresinden göç etmiştir? Bu konuda da bilgi verebilirseniz tam süper olacak.

bir kısmı Şumnu'dan göç edenlerdir. bu kesin bir bilgi çünkü dedem bunlardan biri... ancak oralar çorak deyip kocabuba dönünce oda arkasından eskişehire yerleşmiş... Fakat Yozgat Yerköy nüfusunun büyük bir çoğunluğu Deliorman bölgesinden göç edenlerdir.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: SuBMaRiNeR üzerinde Aralık 31, 2007, 13:19:59
::)
BENDE K.MARAŞTA GÖREV YAPTIĞIM 1993 YILLARINDA ORADADA VAR BİR KÖY KILLI KÖYÜ.ÖĞRENDİĞİM KADARIYLA 1950 YILLARINDA GÖÇMÜŞLER BG.DAN

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Kılılı köyünde yaşayanların yarısından fazlası Bulgaristan, Silistre ili, Tutrakan ilçesine bağlı Kütüklü (Tsar Samuil) köyünden gelmedir.

Çok eski bir anımı anlatayım;

Babaannemde kardeşlerini görmek istiyordu. Bu arada biz istanbul'da oturuyorduk. Babam ben okuldan mezun olmadan önce iyi derece alırsan seni babaannen ile birlikte seni gönderirim diyordu. 1976 yılında orta okulu iyi dereceyle bitirince babannemle birlikte, Kahramanmaraş'a yollandık. Türkoğlu ilçesinde bizi babaanemin erkek kardeşinin oğlu karşıladı o zamanlar askeri yeni bitirmişti. Traktörle bizi Kılıllı köyüne götürdü. Babaannem ve erkek kardeşi büyük bir hasretle kucaklaştılar. Benim gelmeme de babannemin erkek kardeşi (ona artık dayı diyeceğim) çok sevindi. Aile kalabalıktı 7 kız 1 erkek çocuğu vardı en küçük çocuğu benden 1 yaş küçüktü.

Köyde kaldığımız süre içerisinde babaannem hiç yabancılık çekmedi. Köyde bulunan hemen hemen herkesi tanıyordu. Bana gittiğimiz yerde hep anlatıyordu bu şunun oğlu, bu şunun kızı, bu şurdan akraba diye. Tabi o zamanlar bu gibi şeyler bana birşey ifade etmiyordu. Köyde kaldığımız süre içerisinde hemen hemen her akşam birilerine yemeğe gittik. Köydekiler buraya 1950'li yıllarda gelmiş.

Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Köprüağazı diye bir yer vardı oraya gittik orada da birçok akrabamız vardı. Hatta hiç unutmam hala yeri geldiğinde dedemi kızdırırım. Unutmadan dedem halen yaşıyor ve 94 yaşında. Köprüağazı denen yerde dedemin Bulgaristandaki sevgilisi varmış. Bir gün onlara konuk olduk bana deden anneannenle evlenmeseydi şimdi senin anneannen ben olacaktım dedi. 2 gün kaldık orada da hısım akraba ziyareti.

Babaannem daha sonra kız kardeşimi de göreceğim dedi ve Kılıllı köyünden Adananın Haruniye ilçesine gittik orada babaannemin kız kardeşi Ayşe teyze vardı. orada kaldık 1 hafta kadar. Burada da birçok akrabamız vardı. Özellikle unutmuyorum, burada dedemin (anne tarafı) kız kardeşi varmış 2 gün de onda kaldık.

Kısacası:
Kahraman Maraş Türkoğlu ilçesi Kılıllı Köyündekilerin yarısından çoğu, Köprüağazı (o zaman köydü) bir bölümü, Adana Haruniye ilçesi bir bölümü 1950'li yıllarda
Bulgaristan, Silistre ili, Tutrakan İlçesi Kütüklü (Tsar Samuil) Köyünden gelmedir.

Anne tarafım ise İstanbul, Silivri'ye bağlı Beyciler köyü'nde oturuyordu. Annemin dedesi, dayıları ve onların çocukları. Onlar'da 1950'li yıllarda gelmişler.

Biz 1970 yılında geldik.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Aralık 31, 2007, 18:46:56
merhaba Submariner aşagıda belirttiğiniz köprüagzı köyü ile benim aşağıda yazdıgım  kumçatı köyü aynı köydür ve bizim enişte bu köydendir ve  her sene bu köye giderim ulaşımı kolay bir köy olup içerisinden tren yolu geçmektedir kılılı köyü ise şuan belde olmuş durumdadır nedeni ise Türkoğlu Maraş yolu üzeri olup şuan sanayi içerisinde kalmış durumdadır. Açaba bu kumçatı yani köprüağzı köyündeki akrabalarınızın soyisimleri Özbiçen midir. Fakat bizim eniştenin baba tarafı tırnova ama anne tarafı nereden bilmiyorum
kahramanmaraş türkoğlu ilçesi kumçatı köyü muhacır yörük ve alevi türkmen köyüdür
bu bölgede  çalışan arkadaşlar varsa bu köyleri yazarsa daha iyi olur. ayrıca adana, mersin, ceyhan maraşta derneklerimiz olmasına rağmen bu köylerin araştıması veya en azından dernekleri ile ilğili site hazırlasalar çok iyi olur kanatindeyim


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: SuBMaRiNeR üzerinde Ocak 01, 2008, 16:00:13
merhaba Submariner aşagıda belirttiğiniz köprüagzı köyü ile benim aşağıda yazdıgım  kumçatı köyü aynı köydür ve bizim enişte bu köydendir ve  her sene bu köye giderim ulaşımı kolay bir köy olup içerisinden tren yolu geçmektedir kılılı köyü ise şuan belde olmuş durumdadır nedeni ise Türkoğlu Maraş yolu üzeri olup şuan sanayi içerisinde kalmış durumdadır. Açaba bu kumçatı yani köprüağzı köyündeki akrabalarınızın soyisimleri Özbiçen midir. Fakat bizim eniştenin baba tarafı tırnova ama anne tarafı nereden bilmiyorum
kahramanmaraş türkoğlu ilçesi kumçatı köyü muhacır yörük ve alevi türkmen köyüdür
bu bölgede  çalışan arkadaşlar varsa bu köyleri yazarsa daha iyi olur. ayrıca adana, mersin, ceyhan maraşta derneklerimiz olmasına rağmen bu köylerin araştıması veya en azından dernekleri ile ilğili site hazırlasalar çok iyi olur kanatindeyim

Halihazırda bu bölgede yaşamadığımdan dolayı benim bu araştırmayı yapmam halen mümkün görünmüyor. Bu civarda bulunan göçmen aileleri veya göçmen dernekleri bu araştırmaları yapıp, sitelerinde yayınlarlarsa iyi olur görüşünüze tamamen katılıyorum.

Akrabalarımın soyisimlerine gelince Tuna'dır.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tahya üzerinde Ocak 02, 2008, 16:15:55
arkadaşlar benim köyüm afyonkarahisar a   bağlı  Saadet köyü   (eski adı:  kurtlu) şuan nüfüsu 20 veya  25  93 harbinde gelmişiz  ilk önceleri  bursaya  yerleşmişiz  daha  sonra  salgın hastalık çıkmış  afyona  gelmişler  1955  yılında köy  ahalisi  kütahya ya  yerleşmiş

şuan  köyün  yarısı  manav  diye  hitab  eddiğimiz  afyonun  yerlileri  var yerleşeli  15 yıl filan oldu  kyde kimse kalmayınca  herkes  topraklarını satmaya  başladı   


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Ocak 02, 2008, 16:47:38
arkadaşlar benim köyüm afyonkarahisar a   bağlı  Saadet köyü   (eski adı:  kurtlu) şuan nüfüsu 20 veya  25  93 harbinde gelmişiz  ilk önceleri  bursaya  yerleşmişiz  daha  sonra  salgın hastalık çıkmış  afyona  gelmişler  1955  yılında köy  ahalisi  kütahya ya  yerleşmiş

şuan  köyün  yarısı  manav  diye  hitab  eddiğimiz  afyonun  yerlileri  var yerleşeli  15 yıl filan oldu  kyde kimse kalmayınca  herkes  topraklarını satmaya  başladı   
Afyona geçmeden önce bursadalarmış, bursaya gelmeden önce bulgaristanın neresinden göç etmişler? Yada diğer balkan ülkelerinin neresinden göç etmişlerdir?
Balkanlar Bilgi Bankası için bu küçük ama önemli detayı da bildirirseniz sevinirim.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tahya üzerinde Ocak 02, 2008, 16:54:01
AFYONKARAHİSAR İLİNE BAĞLI MUHACİR KÖYLERİ

İHSANİYE İLÇESİ
1-İhsaniye İlçe Merkezi. Bulgaristan-93 Muhaciri. Köy dağılmamış ve İlçe olmuştur.
2-Cumalı Köyü-Eski Cuma-Bulgaristan 93 Muhaciri.
3-Susuz Osmaniye-Bulgaristan 93 Muhaciri.
4-Oğulbeyli-Bulgaristan 93 Muhaciri.
5-Orhanlı-Bulgaristan 93 Muhaciri.
6-Karapınar-Bulgaristan 93 Muhaciri.

ali abi  bu  köylere ek olarak
7-saadet(kurtlu)-Bulgaristan 93 muhaciri (15 yıl önce manavlar yerleşti köyün nüfüsu 25 kişi 10 kişi muhacir  15 kişi manav)
8-omuzca-bulgaristan 93 muhaciri  (bu köyün yarısı muhacir)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tahya üzerinde Ocak 02, 2008, 16:58:09
arkadaşlar benim köyüm afyonkarahisar a   bağlı  Saadet köyü   (eski adı:  kurtlu) şuan nüfüsu 20 veya  25  93 harbinde gelmişiz  ilk önceleri  bursaya  yerleşmişiz  daha  sonra  salgın hastalık çıkmış  afyona  gelmişler  1955  yılında köy  ahalisi  kütahya ya  yerleşmiş

şuan  köyün  yarısı  manav  diye  hitab  eddiğimiz  afyonun  yerlileri  var yerleşeli  15 yıl filan oldu  kyde kimse kalmayınca  herkes  topraklarını satmaya  başladı  
Afyona geçmeden önce bursadalarmış, bursaya gelmeden önce bulgaristanın neresinden göç etmişler? Yada diğer balkan ülkelerinin neresinden göç etmişlerdir?
Balkanlar Bilgi Bankası için bu küçük ama önemli detayı da bildirirseniz sevinirim.

afyon saadet köyü (kurtlu)  ve  kütahya fincanburnu köyü aynı yerden gelmişler

Turpçular (Orlyak), Hacı-oğlu-pazarcık (Tolbuhin, Dobriç) iline bağlı Türk köyü; n. 4.500 (1979), 3.490 (1985), çoğunluğunu Türk­ler oluşturur. -1676'dan beri Topçular olarak bilinir. 1942-47 yılları arasında adı Makenzen olarak değiştirildi. Tervel'in 19 km güneyine düşer. Karayolları kavşağı. Halkı çiftçi ve hayvan­cıdır. 1985'te Varna iline bağlandı. -Köyün adı, 1752 tarihli tahrir defterinde, Silistre sancağı, Umur-fakih kazasına bağlı Rahman-Abdal-kuyusu olarak geçer.Feyzullah Efendi zeameti olarak kayıtlıdır.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Ocak 06, 2008, 04:06:48
Afyonkarahisar/Emirdağ Muhacir köyleri ;
Hisar, Salihler, Toklucak, Yarıkkaya, Umraniye, Ablak, Aydınyaka, Beyören. Camili, Eskiakören, Kılıçlar, Karayatak, Yusufağa, Topdere


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: pamukçi üzerinde Ocak 22, 2008, 18:39:06
GÜVEMALAN KÖYÜ

Köy 1855 (Rumi 1271) yılında göçer olarak yaşayan İbiş Ağa, Derviş Ağa ve Hacı Ali önderliğinde, önce köyün batısındaki Karagür mevkiine, daha sonra Güvemlialan mevkiine, 15 hane yörük tarafından kurulur. Köy toprakların elverişli olmasından dolayı, 1878 45 hane muhacır göçmen, Bulgaristan'ın Aydos kasabası Boyalar ve Kiremitçik köyleri, Varna kasabası Aladın köyü, Razgrat (Hazargrat) kasabası Pop köyü, Şumnu, Çalıkavak köyü, Kurnadut (Karuseabat), Cuma Kuşçuk köyü, Bergaz, Maydos kasabalarının köylerinden muhacırlar ile Yunanistan'ın Selanik kasabası çevresinden ve Bulgaristan'ın Filibe kasabası Küçükköy ve Tomaç köylerinden pomak göçmen yerleşerek, bugünkü konumunu alır. Köye de, kurulduğu mevkiin adı olan GÜVEMALAN adı verilir.GÜVEMALAN KÖYÜ: Yörük, 1855 + Muhacir, 1895, Bulgaristan, Şumnu + Pomak, Filibe Küççükköy ve Tomaç.

http://www.guvemalankoyu.com/koyumuz.asp


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Ocak 22, 2008, 19:04:29
Fincanburnu köyünün kuruluş tarihi ; Rumi 1309 Miladi 1893 Bulgaristan-Siliste'den gelme olarak geçiyor.
Kaynak ; 1. 5000  Köyün Etüdü. Ziraat Vekaleti Köy Etüdleri Bürosu Yayınları 1941- Ankara


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: pamukçi üzerinde Ocak 22, 2008, 19:04:48
Biga’da yerli olmayan köyler arasındaki en büyük grubu “Muhacir” köyleri oluşturmaktadır. Burada hemen belirtelim ki, genel Türkçe’de “muhacir”, “göçmen” demektir[7]. Ancak Biga’da “muhacir” kelimesi “göçmen” kelimesine göre daha dar bir anlama sahiptir. Biga’da “muhacir” denince bütün göçmenler değil, sadece Bulgaristan’dan gelen ve anadil olarak Türkçe konuşan göçmenler anlaşılır. Biga’da Pomaklara, Çerkezlere, Kumuklara, Çeçenlere, aslında onlar da “göçmen” olmalarına rağmen “muhacir” denmez; doğrudan bu grupların kendi adları söylenir.

Biga’da 39 tane muhacir köyü vardır. Bunlar Adliye, Ağaköy, Akyaprak, Bakacaklıçiftliği, Balıklıçeşme (belediye), Çelikgürü, Çeltik, Çömlekçi, Dikmen, Eğridere, Gemicikırı, Gerlengeç, Göktepe, Güleçköy, Gündoğdu (Karantı), Gürçeşme (Arapçeşme), Gürgendere, Hacıhüseyinyaylası, Hacıpehlivan (Hulübeliler), Kaldırımbaşı, Kanibey (Popköy), Karaağaç, Karahamzalar, Katrancı, Kayapınar, Kazmalı, Kepekli, Kocagür, Kozçeşme (belediye), Otlukdere, Örtülüce, Sarısıvat, Sazoba, Selvi, Sığırcık, Sinekçi, Şakirbey, Şirinköy, Yenimahalle. Bu köylerin dışında ayrıca 17 köyde de muhacirler diğer gruplar (yerliler, Pomaklar, Çerkezler, Kumuklar) ile birlikte yaşamaktadır.

Muhacir köyleri, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbinden sonra Bulgaristan’ın değişik yerlerinde gelen ve kendilerine “Doksanüç Muhaciri” denen kişiler tarafından 1878-1904 yılları arasında kurulmuşlardır. Biga’daki muhacir köylerinin çoğunluğu Bulgaristan’ın Razgrad, Eskicuma, Şumnu şehirleri civarındaki köylerden gelmektedirler.

Ayrıca belirtelim ki, Biga ve köyleri Bulgaristan’dan her zaman muhacir almaya devam etmiştir. 1951-1952 yıllarında, 1970’lerde, 1989’da Biga Merkeze ve bazı köylerine yerleşen Bulgaristan’dan gelen muhacirler olmuştur.

Biga’daki muhacir köylerinin çoğunluğu Bulgaristan’daki bir Türk köyünün olduğu gibi göç edip Biga’da yeni bir köy kurmaları şeklinde kurulmamıştır. Bu köylerin pek çoğu, Bulgaristan’ın birkaç köyünden gelen muhacir ailelerinin bir araya gelerek kurdukları köylerdir. Kayapınar gibi 42 hane tarafından kurulmuş küçük bir köy bile, Bulgaristan’ın dört ayrı köyünden (Razgrad’ın Araplar, Dereköy, Ayazlar ve Osmanpazarı’nın Hoca köylerinden) gelen muhacir aileler tarafından kurulmuştur[8].

Biga’daki muhacir köylerinin bir kısmı Doksanüç Harbinden hemen sonra 1878 yılında kurulmuştur. Ama bu köylerin çoğunluğu 1877-78 Harbinden 5-10 yıl sonra özellikle 1880’li yıllarda kurulmuştur. 1890’larda kurulan köyler de vardır. Bu köyleri kuran aileler, bu köyleri kurmadan önce Trakya’nın ve hatta Çanakkale ve Balıkesir’in çeşitli köylerinde geçici olarak 5, 10, 15 yıl kadar yaşamışlardır.

Biga’daki muhacir köyleri devletin izniyle kurulmuşsa da, bu köylerin devlet tarafından kurulduğunu, muhacirlerin devlet tarafından başarıyla iskân edildiği söylenemez. Bu köylerin çoğunluğu bu köyleri kuran ailelerin kendi çabaları sonucunda kurulmuştur. Keza pek çok köyün kurulduğu arazi de çoğunlukla çevredeki yerli köylerden veya çitliklerden ücreti mukabilinde satın alınmıştır.

Bu özelliklerin hepsi aşağıda Yeniçiftlik köyü örneğinde de görülebilir.Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: pamukçi üzerinde Ocak 22, 2008, 19:07:09
Yeniçiftlik Köyünün Kuruluşu

Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyünde 1992 yılında Belediye kurulmuştur. O nedenle bugün köy değil, belde statüsündedir. Ancak bizim inceleme dönemimizde bu Yeniçiftlik bir köy olduğu için biz bu çalışmada Yeniçiftlik “belde”sinden değil, köyünden bahsedeceğiz.

 Köyün İsmi

Köyün bugünkü ismi Yeniçiftlik’tir. Ancak bu köy, 1930’lu yıllara kadar iki isimli bir köydür. Birincisi “Yeniçiftlik”, ikincisi ise “Lofça-i Cedid”dir. Lofça-i Cedid, “Yeni Lofça” demektir. Köyün kurucularının bir kısmı Bulgaristan’ın Lofça şehrinden ve bu şehrin bazı köylerinden geldikleri için bu köye, kendi geldikleri yerin anısını yaşatmak için “Yeni Lofça” anlamına gelen “Lofça-i Cedid” isminin vermiş oldukları tahmin edilebilir. Lofça-i Cedid ismi 1930’lara kadar resmen kullanılmıştır. Örneğin köy kütüğünde 1930’lara kadar doğmuş olanların doğum yeri olarak Yeniçiftlik değil, Lofça-i Cedid yazılmıştır. Keza 1932 doğumlu bazı kişilerin nüfus cüzdanlarında da bugün doğum yeri olarak Lofça-i Cedid yazdığı görülmektedir. Bununla birlikte Yeniçiftlik ismi de bu köy için daha başlangıçtan itibaren gerek resmen gerek halk arasında kullanılmıştır. Örneğin şimdi yıkılmış olan eski ilkokul binasının giriş kapısının üstündeki mermer levhada eski harflerle “Yeniçiftlik İlk Mektebi-1926” yazmaktadır[10]. Keza 1917 (1333) tarihli Memalik-i Osmaniye-i Duhan İdare-i İnhisariyesi (Osmanlı Devleti Tütün Tekel İdaresi) başlıklı ve Mehmet oğlu Ramazan adına kesilmiş defter numarası 1, varak numarası 9 olan bir tütün alım makbuzunda köyün ismi Lofça-i Cedid olarak değil, Yeniçiftlik olarak yazılmıştır[11]. Keza Biga Askerlik şubesi tarafından Yakub oğlu Ömer adına düzenlenmiş, 1920 (1336) tarihi ve 12/8 nolu bir terhis kağıdında da köyün adı Lofça-ı Cedid olarak değil, Yeniçiftlik olarak yazılmıştır[12]. Anlaşılan odur ki, 1930’lara kadar gerek resmen, gerek gayri resmi olarak adı geçen köy için, hem Yeniçiftlik, hem de Lofça-ı Cedid ismi kullanılmıştır. Nitekim bu husus, ileride kendisinden bahsedeceğimiz Biga Sandık Emini tarafından düzenlenmiş 30.11.1314 (1898) tarihli Hüccet isimli bir belgeden de açıkça anlaşılmaktadır. Bu belgede bu köyden “Kale-i Sultaniye sancağına muzaf Biga kazasına tâbi Yeniçiftlik demekle maruf çiftlik, nam-ı diğer Lofça-i Cedid Kariyesi” olarak bahsedilmektedir.

. Köyün Kuruluş Tarihi

Yeniçiftlik köyü, Rumî 1311, Miladî 1895 senesinde kurulmuştur. Kuruluş tarihi konusunda, sözlü kaynaklar dışında iki ayrı yazılı kanıta sahibiz. Bir kere Biga Sandık Emini tarafından düzenlenen 30.11.1314 (yani 30 Kasım 1898) tarih ve 484 numaralı ve kendisine “Hüccet” denilen bir belgede, Yeniçiftlik köyünün arazisini teşkil eden çiftliğin 1311, yani 1895 senesinin Ağustos ayında alındığı yazılmaktadır. İkinci olarak Yeniçiftlik köyü (ve şimdi Ece Mahallesi) muhtarlığında bulunan köy nüfus kütüğünü incelediğimizde, 1311 (1895) ve daha eski doğumluların doğum yeri olarak Bulgaristan’ın çeşitli yerlerinin veya İpsala veya Keşan gibi Trakya’daki yerlerin yazıldığını, 1312 (1896) yılında doğanların ise doğum yeri olarak Lofça-i Cedit yazdığını görüyoruz. Örneğin 164 nolu hanede kayıtlı olan Abdülfettah’ın (Aygün/Engin) 1312 (1896) doğumlu kızı Selime Lofça-i Cedit doğumludur. Yine 174 nolu hanede (Saklı) kayıtlı olan 1312 (1896) doğumlu olan Cemile’nin doğum yeri olarak Lofça-i Cedit yazılıdır. Yeniçiftlik’te ilk bebekler, 1312 (1896) yılında doğduğuna göre Yeniçiftlik köyünün 1312 (1896) yılında kurulu olması gerekir. Köyün yeri 1895 yılının Ağustos ayında satın alındığına göre, köyün ilk sakinlerinin, köye 1895 yılının Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında yerleşmiş olduklarını tahmin edebiliriz.
 . Köyün Kurucularının Geldikleri Yerler
Yeniçiftlik köyünün kuran ailelerin istisnasız hepsi Bulgaristan muhaciridir. Ancak bu aileler Bulgaristan’ın tek bir köyünden değil, sekiz-on ayrı köyünden gelmişlerdir. Yeniçiftlik köyünü kuran ailelerin Bulgaristan’dan geldikler yerler büyüklük sırasına göre sekiz grup altında toplanabilir. Şimdi bunları sırasıyla görelim. (Yeniçiftlik köyünü kuran ailelerin Bulgaristan’dan geldikleri köyler ve göç yolları hakkında bildirinin sonundaki Harita 2’ye bakılabilir). http://www.anayasa.gen.tr/yeniciftlik-bildiri.htmKonu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: göçmen01 üzerinde Ocak 23, 2008, 21:58:47
adana daki bildiğim göçmen köyleri  Yeniyayla-çamlıca köyü dedeler(cihadiye) yarısı yerli-nacarlı(şevketiye-ünlüce)arnavutve boşnak göçmeni)-belören-çelemli-karlık(yarısı yerli)gazi köyü-pekmezci-yeşil bahçe-akdam- şu an aklıma gelenler....


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: SuBMaRiNeR üzerinde Ocak 24, 2008, 01:20:57
Osmanlı İmparatorluğu Ruslara karşı büyük bir yenilgiye uğramış, Balkanlardaki geniş topraklardan çekilmek zorunda kalınmıştır. Bunun üzerine Bulgaristan’dan binlerce Türk Tekirdağ’a göçmüş ve 1876’dan sonra il’de birçok köy kurulmuştur. Bulgaristan göçmenleri o vakte kadar hemen hemen bomboş olan Saray ilçesinde 24 köy kurarak canlandırdılar.
Bulgaristan Servi kasabası halkı Kaşıkçı, Kazandere, Ferhadanlı, Sağlamtaş (Bukurova), Çerkezköy, Servi adlarında; Lofçalılar, Danişmend ve Kadriye adlarında iki köy kurdular. Malkara’nın Sarıyer köyü hicri 1276’da Kazanlı Türkler tarafından kurulmuştur. Fakat 1876’da Rusların katliamına uğradılar. Ve yerlerini Bulgaristan göçmenleri doldurdu. Çorlu’nun Şahbaz, Yakuplu, Saray’ın Büyük Manika, Tatarlı, Sahra Hayrabolu’nun Emiryakup köylerini Kırım Türkleri (Tatarları), Çerkezköy ve Dambasları Çerkezler kurdu. Cumhuriyet devrinde hepsi Çorlu’da bulunan 12 göçmen köyü daha kuruldu.

Alıntıdır...

Kaynak: http://www.tekirdagliyiz.comKonu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: meleke üzerinde Şubat 29, 2008, 00:44:03
Güzel bir konu açılmış. Tebrikler. Karınca- kararınca benim de katkım olsun. Bursa’nın bildiğim göçmen köylerini aşağıda sıraladım. Köylerdeki insanlarla temaslarım oldu/oluyor(iş icabı ). Onlarca seneden sonra hala göçmen şivesi ile konuşuyorlar. Göçmenim dediğinde hiç görmedikleri topraklar hakkında sorular soruyorlar… Mayası bambaşka bizim insanımızın.
Turanköy Köyü (KestelBursa) – yaşlıları hala Boşnakça konuşuyorlar. Bosna-Hersek teki savaşa gönüllü gidenler oldu. Şehitleri dahi var.
İlgilenenlerin- bilgilerine…


Nilüfer ilçesi Merkez- - (Belediye başkanı Sn. Mustafa Bozbey –Özlüce köyünden, Yunanistan Mübadele göçmeni, İnşaat mühendisi- 3 dönemdir görev başında AKP hegemonyasını Bursa’da tek başına yıkan adam )
Atlas Köyü  (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Başköy Köyü  (NilüferBursa) Yunanistan Mübadele göçmenleri ( DYP Eski savunma ve milli eğitim bakanı Sn Turhan Tayan’ın köyü )
Gökçe Köyü  (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Güngören köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri ( Kendi söylemlerine göre Sliven bölgesinden )
İrfaniye Köyü (NilüferBursa) Yunanistan Mübadele göçmenleri
Kadriye Köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Korubaşı Köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Kuruçeşme Köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Lütfiye Köyü (KestelBursa) 1893 göçmenleri ( Kuzey Bulgaristan sanırım Şumnu bölgesinden)
Maksempınarı Köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Nuzhetiye Köyü (KestelBursa) 1893 göçmenleri
Seymen Köyü (KestelBursa) 1893 göçmenleri ( Kendi ifadelerine göre – Tırnovo bölgesinden ( şimdiki  Veliko Tırnovo ))
Soğuksu Köyü (KestelBursa) 1893 göçmenleri
Şükraniye Köyü (KestelBursa) Eski Yugoslavya ( Boşnak )
Turanköy Köyü (KestelBursa) Eski Yugoslavya ( Boşnak )
Unçukuru Köyü (NilüferBursa) 1893 göçmenleri
Ümitalanı Köyü (KestelBursa) 1893 göçmenleri ( Kuzey Bulgaristan )
Erdoğan Köyü (Kestel/Bursa) 1893 göçmenleri
Şevketiye Köyü (Kestel/Bursa) 1893 göçmenleri
Yağmurlu Köyü (Kestel/Bursa) 1893 göçmenleri
Yolçatı Köyü (Nilüfer/Bursa)-  Kazanlık bölgesinden 1893 göçmeni
Özlüce Köyü (Nilüfer/Bursa)- 1893 Plovdiv ile Yunanistan- Mübadele göçmenleri – karışık
Görükle Beldesi – Yunanistan Mübadele göçmenleri- Blediye başkanı Mustafa Biltekin- emekli öğretmen
Gündoğdu Köyü (Osmangazi/Bursa) Yunanistan Mübadele ve eski Yugoslavya (Boşnak ) göçmenleri
Nilüfer Köyü ( Nilüfer ilçesinden farklı) (Osmangazi/Bursa ) Bir kısmı 1893 göçmenleri


çok güzel araştırma ben bile tam olarak bulamazdım sağol...

Babam ümitalan köyünden annesinin  koca anası 93 harbinde 40 günlük bebeğiyle birkaç eşyasıyla vapurla İstanbul'a gelmişler. Nasıl bir telaş içinde gelmişlerse bebeği vapurda unutmuşlarda kaptan bebeğin kundağının ucunu kılıca takıp ' bu bebek kimin diye ' sesleniyormuş. Büyük ninemde bebek benim yaaa diye bağırarak geri almış. Daha sonra Bursa ya 25 km. uzaklıkta ümitalan köyünü kurmuşlar ama ormanlık yerler çamların içinde düşman gelir diye bir süre saklanmışlar. Yakınlarındaki Aksu,kozluören yani yerli köylüler biii zaman sularını bile paylaşmaya izin vermemişler. Daha sonra ağaçları keserek orman içinde yerleşip köyü genişletmişler.
 Babam şimdiki adı Hürriyet köyü eski adıyla Haydar çiftliği olan 1950 yıllarında gelip yerleşen köyün muhtarıyla Bulgaristana 1975 yıllarında 2 sefer gitmişti. Hatta Aydosa bağlı helvacı köyünde bulunan arazi ve kocaman bir konağımız varmış. Babam tapularıyla gitmişti ve yerlerini bulmuş evide görmüş eskimiş ama hala ayakta diye anlatırdı. Hatta baskıların başladığı 76 yılında 2. gidişinde 30 kişilik grubu buraya bir şekilde getirmek için polisle bile başı derde girmiş 24 saat içinde sınırdışı edilmişti ................


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: özçakır üzerinde Mart 04, 2008, 09:58:10
orman köy,damadası,dolar,deli orman hakkında bana bir açıklama yaparsanız memnun olurum.bizimkiler 1936 yılında konya ili içeri çumraya  şimdi nahiye ve oradan çumra ilçesine yerleştirilmişler. bu kayıtlara dayanarak bilgi veren olursa çok memnun olurum,özçakır eskiden romanyada bize koca yusuflar lakabıyla anılırmışık lütfen yardımcı olun veya şimdiki bulgaristanda akrabam çıkarsa irtibat kurarlarsa memnun olurum şimdiden teşekkürler


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: TEKERAGA üzerinde Mart 04, 2008, 10:44:22
Benim en iyi bildiğim göçmen köyü bizim Karacaören köyüdür(Tamamı Selanik Göçmenidir,gerçi Bulgaristan Göçmeni de var gibi).
Felahiye Taşlık Köyü,(Selanik ve Varna,Razgat.. Göçmenleri...) :) ;).


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: WhiteSpiDeR üzerinde Mart 04, 2008, 11:00:16
Kıraç  ;)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: balkantürkü üzerinde Nisan 18, 2008, 20:35:11
İL: NİĞDE
İLÇE: MERKEZ


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: balkantürkü üzerinde Nisan 18, 2008, 20:41:49
İL: NİĞDE
İLÇE: MERKEZ
BELDE: KONAKLI
merkeze bağlı bir göçmen köyüdür. 5000 civarı nüfusu vardır. köyde bi hayli bakale ( yerli)  civar köylerden göç var. tabii biz  bunları aramıza almıyoz. onlar kendi hallerinde yasıyor, onların kaveleri bile bizden farklı bizim toplumumuza karısmıyor. tabi NİĞDE  ye bağli diğer göcmenleri de var bunlar: ÇARIKLI, AKTAŞ, DİKİLİTAŞ, TIRHAN, HASAKÖY VE GÖLCÜK


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: alper atilla üzerinde Nisan 18, 2008, 23:42:01
Buarada sakarya ve izmitin yarıya yakını macır hiç ses seda yok bari ben yazayım dedim ferizli sögütlü adapazarı merkez arifiye sinanoğlu pamukova eskiyayla köyü geyve burhaniye eşme doğantepe macır pomatsi karışık pamukova merkez 3te ikisi bulgaristan şumnu osmanpazarı eskicuma novipazar nikola kozlevalı değişik köylereden1938 1940 1951 göçmenleri mevcutur.....tabi birde 1924 selanik drama macırlarıda var......


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Nisan 19, 2008, 00:16:02
Köylerin kuruluş tarihlerinin yazılışında bir hata oluşuyor. Bazı arkadaşlarımız farkına varmadan Rumi 1293 tarihini, 93 Harbi tarihinden esinlenerek olsa gerek 1893 yazıyolar. Gerçekten 1893 tarihinde kurulmuş köyler de olabilir, bunların karışmaması için bu konuya dikkat edilmesini talep ediyorum.

Örneğin yukarda, EL TURCO'nun kuruluşlarını yazdığı Bursa'nın köyleri, bu köyler 93 macırları diye tabir ediliyorsa Rumi 1293'tür ve 1878 olarak alınabilir. Ama 93 Harbinden 15 yıl sonra gelmişlerse o zaman tarih 1893 olabilir.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: balkanlı.m üzerinde Nisan 21, 2008, 14:40:10
niğde-ulukışla-
ovacık köyü
kavuklu köyü
karacaören köyü
mübadele köyleridir.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: balkantürkü üzerinde Mayıs 04, 2008, 20:24:46
eeey senin neden aberin var bea aslanım. Biz neciyiz burda NİĞDE DE KONAKLI  diye bi küü var onu niye yazmadın biz macur diilmiyiz eee. HA  Sunları da unutma HASAKÖY, AKTAŞ, ÇARIKLI, TİRAN bunladı da ben deyim de sen anla işte.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Mayıs 07, 2008, 00:28:49
Sistemli bir şekilde bütün illerdeki macır köylerinin isimlerini derlemek lazım. İl il, ilçe ilçe. Bilgi Bankasının ikinci ayağına bunlar gerekli olacaktır diye tahmin ediyom.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: abidin_221 üzerinde Mayıs 07, 2008, 10:22:31
yüksel bu çalışamanda dolayı seni tebrik ediyorum. :alkis :alkis :alkis


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: abidin_221 üzerinde Mayıs 07, 2008, 10:23:40
her köyün ilk kurucularını nasıl buluruz ?


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Mayıs 07, 2008, 10:28:46
Sistemli bir şekilde bütün illerdeki macır köylerinin isimlerini derlemek lazım. İl il, ilçe ilçe. Bilgi Bankasının ikinci ayağına bunlar gerekli olacaktır diye tahmin ediyom.
Aga selam,
Bu iş zaten planlarımız arasında. Ancak bu iş bizim düzenli işimiz değil, sadece boş vakitlerimizi harcadığımız bir hobi. Şu sıralar ise hobilere ayıracak pek zaman yok. Uygun zaman oluştuğunda önce bulgaristandaki eks... köyleri tamamlayıp, ondan sonra da bu konu altında kayıt edilen köyleri tek tek gireceğim.

her köyün ilk kurucularını nasıl buluruz ?
Köy muhtarlığına başvurabileceğinizi düşünüyorum.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Mayıs 08, 2008, 18:11:02
Köyler kurulurken, köyü kuran ahalinin başında bulunan Bey, Ahi Baba, Kara, Emir, Gazi, Şeyh vb sıfatlı, ünvanlı kişiler başlarında bulunur o köyün kurulmasını sağlarlardı. Bu köylerin çoğuna bu liderlerinin adı verilmiştir. Bu sıfatları çağrıştıran köylerin çoğu isimlerini bu kişilerden almışlardır. Dolayısıyla ilk yöneticiler yani Muhtarlar da bu kişiler olabilir.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: köklerimi_arıyorum üzerinde Mayıs 13, 2008, 13:23:33
Balıkesir -> Gölpazarı İlçesi - Kurşunlu Köyü

Kurşunlu’ya ilk gelen göçmen kafilesi 1926 yılında Yugoslavya’nın Tikveş kasabası Bolle köyünden göçen Hasan Ağa çocukları ile birlikte 18 nüfus olarak Gölpazarı orta mahalledeki camide bir müddet kaldıktan sonra ; şimdiki Tikveş mahallesi diye bilinen Kurşunlu’daki Armutlu bahçelere yerleşmişlerdir.

O zamanlar Gölpazarı’nda Yugoslavya’ dan gelme Şerif çavuş diye anılan bir subayın bulunduğu ve bu gelen kafileyi buralara o şahsın yerleştirdiği bilinir.Bu 18 nüfusa kişi başı köy altlarından 10’ar dönüm yer devlet tarafından parası ödenmek üzere verilmiştir.

1927 yılında da Bulgaristan göçmenlerinin gelmeye başladığı şu anda da ekseriyetin Bulgaristan’dan gelenler oluşturmaktadır.Bulgaristan’ın da Kalaycı köy , Kınalı köy , Düşdübak köy , Karagöz köy , Ağmaç köy , Topal köy , Razgrat ve Şumlu civarından gelmişlerdir. Şu anda her gelen geldiği yörenin ismiyle anılmaktadır.Bu gelenler ilk önce köyün planlı bir şekilde oluşması için iş birliği yapmışlardır.

Gölpazarı’nın kuzeyinde yer almaktadır. İlçeye uzaklığı 7.5 km dir. Komşu olduğu köyler; Doğusunda Türkmen köyü ve Gölpazarı batısında Göldağı ve Karaağaç , kuzeyinde ise Aktaş, Beşevler , kuzey batısında Polatlı ve Susuz, güneyinde bostancılar ve incirli köyleri bulunur.

Kaynak : http://kursunlukoyu.org/v1/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=11
site ve çalışmalar bi harika..
ufak bir düzeltme yapmak istedim  Kurşunlu köyü  Balıkesir iline değil  Bilecik iline bağlı..( annem  o köyden de oradan biliyorum :)  )


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: birol59 üzerinde Mayıs 13, 2008, 13:26:12
10 numara işçilik war burda :)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: köklerimi_arıyorum üzerinde Mayıs 13, 2008, 15:27:30
ESKİŞEHİR/Mahmudiye/ismetpaşa köyü
Köyün Kuruluşu takriben 1925-1927'li yıllara dayanmaktadır.Köyü Razgrad KALAVA köyünden gelen göçmenler kurmuştur.Köye adını veren İsmet  İNÖNÜ tarafından yerletirilmişlerdir.İlk kurulduğu yıllarda  250 Hane olduğu bilinmektedir.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: ayazlarlı üzerinde Mayıs 28, 2008, 10:56:41
benim ailem 93 muhacırı.babamın babası bulgaristan'ın ayazlar köyünden .göç ettiklerinde gelip yerleştikleri ve kurucusu oldukları aziziye köyü bergama'ya bağlı .bana ayazlar köyü ile ilgili tarihi bilgi verebilecek olan varsa memnun olurum. siteye yeni kayıt oldum ... böyle bir site aracılığı ile bilgi paylaşımının olmasından dolayı  son derece memnunum emeği geçenlere ve tüm katılımcılara selamlar...


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Mayıs 28, 2008, 19:39:42
Ayazlarlı hoşgeldiniz aramıza.
http://www.balkanlar.net/BilgiBankasi/#  Bilgi Bankasındaki bu bilgilere bakarmısınız.
Siz özel mesajınızı kontrol edin, bakarız bi çaresine.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mefisto üzerinde Mayıs 29, 2008, 18:42:59
Bu başlık altında Türkiyede bulunan Göçmen Köylerini derleyip toparlamayı planlıyorum. Aslında bunun için ayrı bi çalışma içerisindeyim ama şimdilik bulduğum bilgileri kaybetmeden bir yerde arşivliyeyim dedim :D

Bu konu bence çok önemli bir konu.Neyin ne olduğunu ; göstereceği gibi atalarının izini veya kendi tarihini merak edenler için de müthiş bir kaynak olur.

Ancak bence tek bir başlık değil ayrı bir bolumde yeralacak şekilde il ,il ayrı ayrı olmalı ki karışıklık olmasın ve bakan hemen bulsun.Bu tarz bir düzenleme olursa katkıya hazırım.
Saygılar.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Mayıs 29, 2008, 20:40:18
Bu başlık altında Türkiyede bulunan Göçmen Köylerini derleyip toparlamayı planlıyorum. Aslında bunun için ayrı bi çalışma içerisindeyim ama şimdilik bulduğum bilgileri kaybetmeden bir yerde arşivliyeyim dedim :D

Bu konu bence çok önemli bir konu.Neyin ne olduğunu ; göstereceği gibi atalarının izini veya kendi tarihini merak edenler için de müthiş bir kaynak olur.

Ancak bence tek bir başlık değil ayrı bir bolumde yeralacak şekilde il ,il ayrı ayrı olmalı ki karışıklık olmasın ve bakan hemen bulsun.Bu tarz bir düzenleme olursa katkıya hazırım.
Saygılar.

Sevgili mefisto,
Arzu ettiğin yapı aşağıdaki linkteki gibi bir yapı mıdır?
http://www.balkanlar.net/BilgiBankasi
:)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mefisto üzerinde Mayıs 29, 2008, 21:16:24
Bu başlık altında Türkiyede bulunan Göçmen Köylerini derleyip toparlamayı planlıyorum. Aslında bunun için ayrı bi çalışma içerisindeyim ama şimdilik bulduğum bilgileri kaybetmeden bir yerde arşivliyeyim dedim :D

Bu konu bence çok önemli bir konu.Neyin ne olduğunu ; göstereceği gibi atalarının izini veya kendi tarihini merak edenler için de müthiş bir kaynak olur.

Ancak bence tek bir başlık değil ayrı bir bolumde yeralacak şekilde il ,il ayrı ayrı olmalı ki karışıklık olmasın ve bakan hemen bulsun.Bu tarz bir düzenleme olursa katkıya hazırım.
Saygılar.

Sevgili mefisto,
Arzu ettiğin yapı aşağıdaki linkteki gibi bir yapı mıdır?
http://www.balkanlar.net/BilgiBankasi
:)

Öncelikle Teşekkür ederim derhal gelen yanıt için.
Bu bilgi bankasından haberdardım zaten ama Bulgaristan kısmı için çok iyi olsa da Turkiye kısmı sanki problemli.Yeni veri girişi veya başlık açılamıyor veya ben mi başaramadım.Turkiye kısmı da iller şeklinde başlık açılsa köyler eklenebilirdi.Ve üyelerin katkıları ile geliştirilebilir.Yani bankanın Turkiye ayağını kastettim ben ;diğer kısım oldukça iyi. :alkis

Bu belki program açısından yapısal bir sorun nedeniyle zor olabilir.Eğer uygun görürseniz bu konudaki öneri veya fikrim şu ;  belki daha çok katılım da sağlarve ayrıca  basit olduğu için ;belki anasayfada soldaki başlıklar içine mesela bilgi bankası altına  Türkiyedeki köyler şeklinde bir ana başlık foruma açılabilir ve bu da türkiyedeki iller olarak sınıflanırsa örneğin Kütahyadaki bilgiler ile bursadakiler ayrı yazılabilir ve daha sistemetik olur.Çünkü forum başlıkları arasında  kayboluyor bu başlık.Atalarımı /akrabalarımı arıyorum diye bir çok başlık var onlar için faydalı da olabilir bu tarz düzenleme.

Üyelerin katkıları ile (en azından herkez bildiği köyleri yazsa )devasa bir birikim olur.Ben şahsen oturur; ilk etapta 100-200 yerleşim yeri yazarım  Türkiyeden ,üşenmem -garantisini de veririm.Ya da siz Forumda eğer bir TÜRKİYEDE GÖÇMEN KÖYLERİ gibi bir başlık ve altına da illerin açılabileceği bir düzen kurarsanız; bu konuda yıllardır arastıran biri olarak  ben tek tek illeri ilçeleri ve bildiğim köyleri eklemeyi de taaahhüt ederim(Emek bedava ;)).Bu konuda başka katkı yapmayı arzulayan  başka üyeler olduğunu da farkettim..(Forum şeklinde olunca daha kolay oluyor ve paylaşıma açık oluyor sanırım .)ÖRNEK;
TÜRKİYEDE KÖYLER
    İller;
   Edirne
   Tekirdağ
   Kırklareli
   Bursa
   vs...
Umarım ifade edebilmişimdir.
Yani daha yeni üye olmuş biri olarak tavsiyede bulunmam bence ayıp oldu ama fikrimi- faydalı olur diye belirtmek istedim sadece , yanlış anlaşılma olsun istemem.
Saygılar.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Mayıs 29, 2008, 21:30:39
yok yok, ayıp olan bişey yok :)
Bize de senin gibi faydalı düşünceler ile dolu insanlar lazım.

Bilgi bankasının Türkiye ayağının boş olmasının sebebi, henüz oraya girili veri olmamasıdır. Dikkat ettiysen bulgaristandaki köyler için her türlü detayı temin ettikten sonra veri giriliyo. O yüzden veri girme süreci dikkat ve özen istemektedir. Bu sebeple oradaki yerleşim birimleri tanımları sadece 2 kişi tarafından yapılabildi. Dİğer işler uzun süredir yoğun, yeni köy girişi yapacak zaman bulamıyoruz :(


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mefisto üzerinde Mayıs 29, 2008, 22:14:20
Teşekkür ederim ,
Programın yapısı sebebiyle sorun olacağını tahmin ettiğimi belirtmiştim.Epey zahmetli bir iş olduğunu tahmin etmek için alim olmaya gerek yok.Çok zaman alacaktır.

Peki bu düzenleme yapılana dek foruma ayrı bir bölüm eklenemez mi diğer konular arasında karışıp dağılmasını engellemek için.Çünkü başlık şeklinde açılınca başka konular arasında fark bile edilmeyecektir.Yazılan yazılar da  karşılıklı mesajlaşmadan öteye geçememekte bu durumda.
Tekrar belirtmek isterim bu tarz bir uygulamanız olursa ben şahsen tahmininizden de fazla katkıda bulunmaya herzaman hazırım.
Tekrar Saygılar ve yanıt için tesekkürler.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Mayıs 29, 2008, 22:19:31
Sevgili mefisto.
Ana amaç bilgi bankasına veri girmek. Nette karşımıza çıkan verileri de kaybetmemek için bu konuyu açtım vakti zamanında. Yani bir nevi bu konu bir çuval, bulduğumuzu bu çuvala atalım. Zamanı gelince çuvaldan tek tek alıp bilgi bankasına ekleyeceğiz. Elinizde bu konuda ele alınmayan köyler varsa tereddüt etmeden ekleyin. Yada forumda ayrı bir konu açın, nasıl kolayınıza gelirse. Amaç, bilgiyi kaybetmeden bir şekilde burada el altında tutmak.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Mayıs 30, 2008, 00:19:54
mefisto aramıza hoşgeldiniz. Bilgi paylaşımında bulunabilecek bir arakadaşımızın aramıza katılmış olmasından memnunluk duydum.
Nasreddin Hoca hesabı olmasın ama, ikiniz de haklısınız. Amaç Türkiye'deki muhacir köyleriin derli toplu, il il derlenmesi.
Ancak Yüksel'in yaptığı, henüz bu altyapının tam olarak oluşturulmadan da olsa gelebilecek bilgilerin bir an önce biriktirilmeye başlaması.
Eğer bir ilin köylerini bilen varsa, bu ilin adını başlık yaparak bu listeyi yazsa, yine çok faydalı olur.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mefisto üzerinde Mayıs 31, 2008, 00:46:31
Anlıyorum ;ne kadar katkı olursa kardır mantığına da katılıyorum zaten.Bu işleri bir kişi başaramaz fakat herkes ucundan tutarsa bir anda çok önemli bir yol katedilir.Sanırım bu konuda hemfikiriz .

Eğer forumda ayrı başlık açmam sorun olmayacaksa ki ben olmaz diye anladım ilk olarak Edirne ilinden  giriş yapacağım.

Benim önerim ise başka bir gözlemime dayanıyor;
Eğer iller halinde başlık olursa forumda üyeler ilgisiz kalamıyor ve muhakkak birşeyler de ekliyor.Bunu önermem biraz konuyla primer olarak ilgilenmeyen diğer üyeleri de teşvik maksatlı idi.yoksa yazdıklarınıza katılmamak mümkün mü?

Şahsi endişem ise şu; Millet olarak pek yazma konusunda hevesli olmadığımız için sıkıntılar var.Tarhimiz kimin nerden geldiği nerelere dağıldığı gibi konularda tek kaynak yaşlılar.Allah hepsine uzun ömür versin ama ya onlar aramızdan ayrılınca ne olacak.Aklımız başımıza geldiğinde de biz nerden geldik diye kime soracağız.ya da  pek çok başka merak ettiklerimizi kim aydınlatabilir.
Vakit varken bu konularda epey yazılı kaynak oluşturmalıyız.

Ağaç köksüz kalınca kurur.
Köklerimize sahip çıkmamız o nedenle önemli.

Saygılar.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Mayıs 31, 2008, 00:51:29
Mefisto,
Senin gibi düşünen adam maalesef pek yok. Hemfikiriz ama bizim gibi düşünenler olarak sayıca çok azız :(


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mefisto üzerinde Mayıs 31, 2008, 01:12:17
Üzüntüye yer yok.
Üzülerek bir şey başaran da tarihte olmamış ki gelecekte olur mu bilemem.
Çok mu karamsar yazdım az önce nedir.?
O zaman biraz da olumlu taraftan bakalım;

Artılarımız neler;

On sene önce bu memlekette internet bile yoktu.Artık var!özel kanal yoktu yahu elektrik gelmezdi bazen!
Bu site de yoktu .O da var!
Ülkenin en eğitimli halkı da burda!
Tek bir kültür değil en az üç kültür (Kendi-Geldiği ülke -Turkiye) tanıma fırsatı olan insanlar burda!
Tamam bazen ilgi alaka azmış gibi mi oluyor bu konulara?
    Ama bakınız başka ülkelere hiç birinde gençlikte yok zaten en ufak bir pırıltı! Ne yapmışsa babaları çalışmış yapmış.Allaha şükür biz daha o kadar bozulmadık.
Tek mesele ilgiyi yuksekte tutmaktır.yoksa şu an sahip olduklarımız geçmiştekinden fazla ve gelecek için de ümit duymamıza sebep olacak realist kanıtımız da budur.
Bu göçmenliğin temeli değil mi; her şeyi bırakıp gelmek ve hiç bir şey yokken herşeyi yeniden kurmak.
Bunu başarmış insanların torunları veya çocukları herhalde ümitle geleceğe bakabilir.

Nasıl oldu bu sefer ?;)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Can Destan üzerinde Mayıs 31, 2008, 08:46:44
[quote author=mefisto
Bu göçmenliğin temeli değil mi; her şeyi bırakıp gelmek ve hiç bir şey yokken herşeyi yeniden kurmak.
Bunu başarmış insanların torunları veya çocukları herhalde ümitle geleceğe bakabilir.
Nasıl oldu bu sefer ?;)
[/quote]
       Güzel oldu.
 "Balıkçı balıkçıyı uzaktan puslu havada da görür."-Yabancı ata sözü.
           +1.
 Saygılar. :)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Haziran 05, 2008, 18:27:26
şenol, "bazı göçmen köylerinde yerli insanlar da var" demen daha doğru olurdu. Hiç yerli karışmamış o kadar macır köyü var ki.
Köye bir girin, ilk evden son eve kadar, "hoşgeedin ba, nabeesin, sende mi maacırsın" diyen o kadar çok köy var ki.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Babaoğlu köyü üzerinde Temmuz 08, 2008, 19:38:59
göçmen köylerini araştıran kardeşim bizim inegölde bulunan babaoğlu köyü de göçmen köyü bu köyü araştıra bilirseniz köy adına çok sevinirim saygılar


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mefisto üzerinde Temmuz 08, 2008, 22:34:47
göçmen köylerini araştıran kardeşim bizim inegölde bulunan babaoğlu köyü de göçmen köyü bu köyü araştıra bilirseniz köy adına çok sevinirim saygılar

Bildiğim kadarıyla İnegöldeki Babaoğlu köyü Bulgaristanda kalan topraklardan 1880 yılı civarında göç edenlerce kurulmuş.Yani 93 muhaciri bir köy denilebilir.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Hatipoglu_Duraç üzerinde Temmuz 09, 2008, 01:38:40
   Yaklaşık 10-12 yıl önce; YOZGAT_Yerköy'e bağlı "Aydıngün" köyüne akraba ziyaretine gitmiştim. Oradaki köyün bir göçmen köyü olduğunu ve 1950-51 yıllarında gelenlere verildiğini öğrendim. tabi ki odönemde henüz bir "karışma" sözkonusu değildi. bu günü bilemiyorum.
    Bence incelemekte fayda var.
    Fikirlere,  emeğe ilgi ve önemi daima vermekten yanayım. Saygılar.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Babaoğlu köyü üzerinde Temmuz 09, 2008, 16:20:55
çok sağol MEFİSTO teşekkür ederim o baulgaristanda nereden geldiklerini öğrene bilirmiyiz. (yani köy veya şehir) SAYGILAR...


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: iivelina üzerinde Ağustos 03, 2008, 14:35:37
Bilecik Pazaryeri İlçesi
Bozcaarmut Köyü:
Köyü yaklaşık 100-150 sene önce Bulgaristan Tırnova'dan göç eden soydaşlarımız kurmuştur.Evlerinin ve sokaklarının temizliği dikkati çeker.Ormanlık alanda kurulduğu için manzarası ve havası güzeldir.Köy halkı sıcakkanlı ve misafirperver insanlardır.Köyde nefis çilekler yetişir.Köyün aynı isimle anılan bir göleti vardır. Gölet kamp kurmaya ve amatör balıkçılık yapmaya elverişlidir.

Kınık Köyü:
Bu köyümüzde yaklaşık 100-150 sene önce Bulgaristan'dan gelen göçmenler tarafından kurulmuştur.Köy halkının geçim kaynağı seramiktir.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: iivelina üzerinde Ağustos 03, 2008, 15:05:26
Bilecik Pazaryeri İlçesi
Arapdede Köyü:1893 yılında Bulgaristan'ın Cumalı Kasabasından göç edenler tarafından kurulmuştur.

Burçalık Köyü:Bulgaristan'dan 93 harbinden sonra göç eden göçmenler kurmuştur.

Büyükelmalı Köyü:Köy 93 harbinden sonra Bulgaristan'dan göç edenler ile Kafkasya'dan Bulgaristan'a göç eden oradanda aynı köye birlikte göç eden Abhazlar tarafından kurulmuştur.

Gümüşdere Köyü:Bu köyü Bulgaristan Şumnu 'dan 93 harbi öncesi gelen göçmenler kurmuştur.Şumnu'dan göç ettiklerinde 3'e ayrılmışlar.Bugünkü Çokçalar ,Gümüşdere ve Eskişehir Kalabak Köyleri halkı birbirleriyle akrabadır.

Kaynak .WikipediaKonu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Ağustos 04, 2008, 18:20:12

Gümüşdere  Köyü:Bu köyü Bulgaristan Şumnu 'dan 93 harbi öncesi gelen göçmenler kurmuştur.Şumnu'dan göç ettiklerinde 3'e ayrılmışlar.Bugünkü Çokçalar ,Gümüşdere ve Eskişehir Kalabak Köyleri halkı birbirleriyle akrabadır.

Kaynak .WikipediaTeşekkürler iivelina. Yukarıdaki köy ismi Çokçalar değil Çokçapınar (benim köyüm)
Sizi tanıyabilirmiyiz. Bilgilerin kaynağı nedir, köylülerin verdikleri bilgiler mi.
Tarih, 1293 ile 1893'ü karıştırmadınız değil mi bazı arkadaşlar gibi.

Bu ayrıntılı bilgileri ben Wikipedia'ya eklememiştim ama :D


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: iivelina üzerinde Ağustos 04, 2008, 19:17:13
Kaynağım belirttiğim gibi wikipedia.Ama ben Pazaryerinde bulundum .Oradaki özellikle Bozcaarmut Köyünün kesin Göçmen olduğunu söyleyebilirim.Çünkü konuşmaları aynen bizim konuşmalarımıza benziyor.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Babaoğlu köyü üzerinde Ağustos 07, 2008, 11:55:29
Bilecik Pazaryeri İlçesi
Bozcaarmut Köyü:
Köyü yaklaşık 100-150 sene önce Bulgaristan Tırnova'dan göç eden soydaşlarımız kurmuştur.Evlerinin ve sokaklarının temizliği dikkati çeker.Ormanlık alanda kurulduğu için manzarası ve havası güzeldir.Köy halkı sıcakkanlı ve misafirperver insanlardır.Köyde nefis çilekler yetişir.Köyün aynı isimle anılan bir göleti vardır. Gölet kamp kurmaya ve amatör balıkçılık yapmaya elverişlidir.

Kınık Köyü:
Bu köyümüzde yaklaşık 100-150 sene önce Bulgaristan'dan gelen göçmenler tarafından kurulmuştur.Köy halkının geçim kaynağı seramiktir.
bu köy bizim köy bozcaarmut rahmetli dedemin ninenim mezarı orada çok güzel bir köy
300 haneye kadar nüfüzü ulaşmıştır ( şimdi herkes şehre göçtü köydekilerin çoğu yaşlıdır )Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Babaoğlu köyü üzerinde Ağustos 07, 2008, 11:57:55
Kaynağım belirttiğim gibi wikipedia.Ama ben Pazaryerinde bulundum .Oradaki özellikle Bozcaarmut Köyünün kesin Göçmen olduğunu söyleyebilirim.Çünkü konuşmaları aynen bizim konuşmalarımıza benziyor.

O köyün hepsi göçmendir bir tane yabancı bulamassınıız hepsi macır


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: SLNK_KeReM üzerinde Eylül 10, 2008, 16:41:19
slm arkadaşlar ben yeniyim yav hiçmi yok istanbul-silivri-celaliye li? benim dedemler selanikten celaliyeye gelmişler 9 sayfayı teker teker baktım hiç bir tane celaliye kelimesi görmedim:(


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Napolyon üzerinde Eylül 10, 2008, 16:42:29
slm arkadaşlar ben yeniyim yav hiçmi yok istanbul-silivri-celaliye li? benim dedemler selanikten celaliyeye gelmişler 9 sayfayı teker teker baktım hiç bir tane celaliye kelimesi görmedim:(

Silivride göçmen tanıdıklarım var da celaliye de duymadım :S:S


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: SLNK_KeReM üzerinde Eylül 10, 2008, 16:43:53
celaliye kabiloba ile birleşmiş sonradan benim dedem 7 yaşında gelmiş oradan babamla 62 yaşında siz hesaplayın artık mübadele ile gelmişler


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: SLNK_KeReM üzerinde Eylül 13, 2008, 09:40:02
bundan 100 yıl önce gelmişler vapurlarla vs.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: muhacir01 üzerinde Eylül 25, 2008, 22:23:51
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Sonucu Çanakkalenin Çan ilçesinde Göçlerle kurulan Köyler

Ahlatlıburun
 Köy ismini kurulduğu arazinin adından almıştır. Eski ismi Buzağılık’tır. 93 Harbinden sonra Bulgaristan’ın Filibe yöresinden göç eden muhacirler tarafından kurulmuştur. 1915 tarihli haritada (Bkz. Harita I) görünmeyen köy 1928 Köylerimizde Bayramiç kazasına bağlı olarak görülmektedir.[1]

Asmalı
 93 harbi sonrası Bulgaristan’dan gelen Pomaklar tarafından kurulan köy 1928 Köylerimizde Çan’a bağlı olarak görülmektedir.[2] Köy halkı çevrede çok fazla asma olmasından dolayı bu adı aldığını söylemektedir.
Bostandere

 93 Harbinden sonra Bulgaristan’dan gelen muhacirler tarafından kurulan bu köyün, adını kurulmuş olduğu derenin kenarında yetiştirilen bostandan aldığı söylenmektedir.

1928 köylerimiz adlı eserde Çan kazasına bağlı olarak görünmektedir.[3]

Bozguç

Köy, 1877-78 Osmanlı-Rus harbinden sonra Bulgaristan’ın Hazargrat kasabasından gelenler tarafından kurulmuştur. Köyü ilk kuranlar Önce Mallıköy civarında bir yere yerleşmişler. Başka bir topluluk onları kovmasından sonra oradan kalkıp şimdiki yerlerine gelmişlerdir. Köylüler köyün ilk adının bozgöç olduğunu zamanla değişerek Bozguç halini aldığını söylemiştir.

 Köy 1928 Köylerimizde Çan kazasına bağlı olarak kayıtlıdır.[4]

Danapınar
Köy halkının verdiği bilgilere göre Biga’nın Kahvetepe Çerkezleri köyün merasında sığır güderken dananın biri pınara düşmüş. O günden sonra yöreye “Danalı Pınar” denmekteymiş. Daha sonra köy burada kurulunca Danapınar ismini almış. 93Muhaceretinden sonra Bulgaristan’dan göç eden Hacı Hatip, Hacı Molla, Sakallı, Hacı Veli, Doğanlar, Deli Hatipler, Hacı Salih, aileleri tarafından kurulmuştur.

Derenti
Köyün eski ismi Yazıbaşı’dır. Köylülere göre bu ismi yakınındaki eski bir mezarlıktan almıştır. Köyün kurucuları 93 muhaceretinde Bulgaristan’ın Varna ili Pravda ilçesi Murnu çiftliği Köyünden gelmişlerdir. Köyün isminin Darende ile bağı olduğu söylenirler.

Doğaca
Köy halkından aldığımız bilgilere göre eskiden bu yöredeki köyler bahar geldiğinde burada toplanıp dua ederler pilav yiyerek baharı kutlarlarmış. Zaman zaman yağmur dualarını burada toplanıp yaparlarmış. Bundan dolayı bu bölgeye dua ocağı denilmekteymiş. Köy kurulduktan sonra da köyün ismi Doğaca olarak söylenmeye başlamış. Köy halkı, Bulgaristan’ın Ayazlar, Küçükköy, Razgrat bölgelerinden gelerek 1889’da buraya yerleşmiştir. Aslında 93 muhacirleri olan halkı Bulgaristan’dan ayrıldıktan sonra çeşitli yerleri gezmişler fakat yurt edinememişlerdir. En son olarak Duaocağı’na gelip yerleşmişlerdir. Gazi Mehmet Kurtuluş, İshale Çavuş, Mahir Hasan, Şaban Ağa köyün kurucularındandır.

EMEŞE
93 harbinden sonra Bulgaristan’ın Şumnu kazasından gelen Haşim, Mustafa, Nazif ve Rasim isminde şahıslar tarafından kurulduğu ve köyün çevresinde çok meşe ağacının olmasından bu ismi aldığı söylenmektedir.

ETİLİ
93 harbinden sonra Bulgaristan’ın Kızıllar, Işıklar, Karadallar, isimli üç köyden gelen 20-30 hane kadar muhacir tarafından kurulmuş olan köy 1925’te nahiye olmuştur. Kurucuları buraya geldiğinde köyün karşısında küçük bir göl olduğu için ilk isminin “Gölcük” koymuşlardır. bu göl daha sonra kurutulmuştur. Köylün Yaylık mevkiinde çıkan tarihi eserlerin Etiler’e ait olduğu söylendiğinden köyün ismi Etili olarak değiştirilmiştir. Başka bir söylentiye göre de 1944 senesinde Ziya Etili önemli bir kişi köyün ismini Etili olarak değiştirmiştir. Etili, 1945 yılında Bayramiç’ten ayrılıp Çan’a bağlanmıştır.

HACILAR
Çok eski zamanlarda hacca gidenler, şimdiki köyün yakınındaki çınarlıkta konaklamış. Bu nedenle yöre “Hacılar yeri” diye anılırmış. 93 muhaceretinde Bulgaristan’ın Tırnova, Khaskova, Osmanpazarı ve Razgrat bölgelerinden gelip yöreye yerleşen köye “Hacılar” ismini vermişler. Köy halkı, “Kıraç” denilen ilk kurulduğu yerden üç yıl sonra su bulmak için şimdiki yerine yerleşmişlerdir.

Hacılar adlı Türkmen taifesinden bir oymak Rakka, Kütahya, Sivas, Aydın, Saruhan, Karaman sancaklarında yaşamaktadır.[5]

KAZABAT
1877 tarihinden sonra Kafkasya’dan on üç kişi tarafından kurulmuştur. Köyün kurucuları ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmediği gibi köyün adının nereden geldiği ve bilinmemektedir.

KOCAYAYLA
93 muhaceretinden sonra Bulgaristan’dan gelen Kuladede lâkaplı Ali Osman Ağa ile karısı Kula Anne lâkaplı Hanife ve oğulları Hacı Abbas Hüseyin Ağa Hüsrev ve Pehlivan tarafından kurulmuştur. Bunlar önce, şimdiki Bülbülova (Sarıkaya)’da altı gece kalıp beğenmeyerek bugünkü yere gelip yerleşmişlerdi. Köy adını, üzerinde kurulduğu büyük yayladan almıştır. 1928 Köylerimizde köy Çan kazasına bağlıdır.[6]

KÜÇÜKPAŞA
Paşaköy’e 93 muhaceretinde muhacirler gelip yerleştikten sonra köy ikiye ayrılmış. Muhacirlerin bulunduğu ve nüfusu daha az olan köye küçük paşa denmiş olduğu tahmin edilmektedir. Halk ise diğer köyde yaşayan paşadan rütbece daha küçük bir paşanın yaşadığını bu nedenle “Küçükpaşa” dendiğini söylemektedir. 1928 Köylerimizde “Küçükpaşa” olarak kayıtlıdır.[7]

MALTEPE
Köyün şimdi kurulduğu yerin merkezinde bulunan tepede çok eskiden beri çevre köylerin hayvanları toplanırmış. Bu nedenle buraya “Maltepe” denmekteymiş. 93 Muhacereti ile gelen muhacirler yöreye yerleştikten sonra kurdukları “Maltepe” ismini vermişlerdir. 1915 Tarihli haritada (Bkz. Harita I) ve 1928 Köylerimizde Çan Kazası’na bağlı olarak görülmektedir.

OKÇULAR
Köylüler geldikleri yerin ismini yeni kurdukları köye koydukları söylenmektedir. 1881 de Bulgaristan’ın Filibe kazasından gelen Mehmet Pehlivan, Yakup Ağa, Ali Ağa ve Hacı Şerif tarafından kurulmuştu Reyhanlı aşiretinden Ekrat Yörükan tarifesine mensup Okçular Cemaati Karesi sancağı, Bigadiç Kazası civarında bulunmaktadır.[8]

Söğütalan
Köy, 1890’larda Bulgaristan’dan gelen on hane tarafından kurulmuş olup, büyük söğüt ağaçlarının bulunduğu bir alanda kurulduğu için bu ismi almıştır.

Terzialan
Köy halkından edindiğimiz bilgiye göre köyün eski ismi Çakmakçayır’dır. Terzialan ismini Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllarda almıştır. Köy halkı, 1881-84 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Razgrat kasabasının Kızıllar Köyünden kırk hanelik bir kafile halinde göç ederek gelmişlerdir. Önce Çakmakçayır mevkiine kondukları için köyün ilk ismi bu olmuştur. Daha sonra o yerin sahibi olan “Çamakçı” denen kişiyle anlaşamayıp oradan kakmışlar şimdiki yere yerleşmişler. O zamanlar bu bölge, çevredeki köylerin avlandığı gürlük bir ormanlık bir yermiş. Köylüler birbirlerini evlerinin bacalarının çıkan dumanla bulurmuş. Çok eskiden geçici terziler, bugünkü köyün bulunduğu yerin güneyindeki alana konup, Pazar ve panayırlarda satmak için elbise dikerlermiş. Böylece bu olaydan etkilenerek Çakmakçayır ismi, Terzialan olarak değiştirilmiştir.

1928 Köylerimizde Terzialan adıyla Çan kazasına bağlı olarak görülmektedir.[9]

Uzunalan
Köy halkının verdiği bilgiye göre köy kurulduğu zamanlarda mevki ve çevresi ormanlıkmış. Sık ağaçların içinde uzun bir alanlık yer varmış. Bundan dolayı burada kurulan köye ‘’Uzunalan’’ ismi verilmiştir. 93 Harbi sonunda Bulgaristan’ın Şumlu Kazasına bağlı Hazergrat ilçesinden gelen muhacirler 1880’li yıllarda Uzunalan Köyünü kurarak yerleşmişlerdir.

1928 Köylerimizde Çan kazasına bağlı olarak görülmektedir.[10]

Yaykın
Daha önce çevreden gelen Yörükler, şimdi köyün olduğu yerde yaylamaktaymışlar. 1901 yılında Ülbe’den gelen kaç kişi Molla Ahmet, Sadık, Salih ve Tahir Ağa isimli Pomaklar tarafından bu yaylada kurdukları köye Yaykın ismi verilmiştir.

Sinop kazası (Kastamonu sancağı)nda Yörükan taifesinden Yaykın adlı bir cemaat mevcuttur.[11]

Kaynak : http://www.akintarih.com/can/can/93.htm


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: samsun üzerinde Ekim 28, 2008, 16:07:52
yeni bir üyeyim ve göçmen değilim.takmaadımdan anlaşılacağı üzre samsunluyum.birçok göçmen köyü olmasına rağmen samsun'a dair bir bilginin henüz girilmemesi tuhaf geldi ve ekleyim istedim.
tabiiki samsundaki tüm göçmen köylerini bilmiyorum,yakın çevremden ve bildiklerimden bazılarını yazacağım.ek bir bilgi olarak mübadele öncesi rum nüfusun daha ziyade bafra (şimdiki bafra,alaçam ve 19 mayıs ilçelerine denk düşen eski bafra) ve samsun merkez (şimdiki merkez ilçe ve tekkeköye denk düşen eski samsun) ilçelerinde yaşadığını ve mübadil ve muhacirlerin daha ziyade bu ilçelere yerleştirildiğini ve göçmen/muhacir adının sadece Türk muhacirler için kullanıldığını;arnavut,boşnak,pomak gibi anadili farklı olan topluluklar için doğrudan kendi millet adlarının kullanıldığını belirteyim..tabiiki havza vezirköprü vb  ilçelerimizde de göçmen köyleri vardır...

19 mayıs ilçesi:merkezde az bir göçmen nüfus vardır.
karacaoğlu tamamı
beylik köyü merkez mahalle-takriben  1/3 ü
karagöl köyü merkez mahallesi takriben 1/3 ü
esentepe köyü %60 kadarı(kalanı arnavut)

bafra ilçesi:ilçe merkezinde yoğun bir göçmen nüfus vardır.
karakütük
kapıkaya
bakırpınar
sürmeli
tepecik
sarıçevre
tütüncüler
eldavut
asar
selemelik
aktekke
yeniköy
ikiztepe
evrenuşağı 1/3
koşu,kelikler,üçpınar,taşköprü gibi ova köylerinde ve daha bir çok köyde perakende olarak.

samsun merkez:
düvecik
devgeriş
teknepınar
hacıismail
alibeyli 1/2
demircisu
taflan beldesi cami mahallesi
muratlı
kesilli
kızıloğlak

tekkeköy:merkezde yoğun bir muhacir nüfus var
kutlukent beldesi
kerp.çli
kargılı
karaperçin
çınaralan

havza:
kocaoğlu
mesudiye
çayırözü
hacıdede
kemaliye
ağdırhasanKonu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: KANLICIOĞLU üzerinde Kasım 02, 2008, 21:31:01
93 macırları içinde 4 kardeş biri halill diger üçü bilinmiyor deliormandan tunayı yüzerek geçmişler halil kanlıcaya ordan erenköy(istanbul)hamam sokagında çifçilik yapmış diger üçü nerde yaşadı çoluk çocuk nerde yaşar bilen duyan akrabalar ben KANLICIOĞLU


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Kasım 02, 2008, 23:56:22
93 macırları içinde 4 kardeş biri halill diger üçü bilinmiyor deliormandan tunayı yüzerek geçmişler halil kanlıcaya ordan erenköy(istanbul)hamam sokagında çifçilik yapmış diger üçü nerde yaşadı çoluk çocuk nerde yaşar bilen duyan akrabalar ben KANLICIOĞLU

Biraz bilmece gibi yazmışsınız. Varsa biraz daha ayrıntı yazarsanız, köy, ilçe vb. gibi, belki bir ipucu yakalayan olur.

Bu 4 kardeş Tuna'yı niye yüzerek geçmişler ? Deliorman'dan neden Tuna'ya gitmişler ? Kanlıca neresi ?


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mefisto üzerinde Kasım 19, 2008, 12:13:42
yeni bir üyeyim ve göçmen değilim.takmaadımdan anlaşılacağı üzre samsunluyum.birçok göçmen köyü olmasına rağmen samsun'a dair bir bilginin henüz girilmemesi tuhaf geldi ve ekleyim istedim.
tabiiki samsundaki tüm göçmen köylerini bilmiyorum,yakın çevremden ve bildiklerimden bazılarını yazacağım.ek bir bilgi olarak mübadele öncesi rum nüfusun daha ziyade bafra (şimdiki bafra,alaçam ve 19 mayıs ilçelerine denk düşen eski bafra) ve samsun merkez (şimdiki merkez ilçe ve tekkeköye denk düşen eski samsun) ilçelerinde yaşadığını ve mübadil ve muhacirlerin daha ziyade bu ilçelere yerleştirildiğini ve göçmen/muhacir adının sadece Türk muhacirler için kullanıldığını;arnavut,boşnak,pomak gibi anadili farklı olan topluluklar için doğrudan kendi millet adlarının kullanıldığını belirteyim..tabiiki havza vezirköprü vb  ilçelerimizde de göçmen köyleri vardır...

19 mayıs ilçesi:merkezde az bir göçmen nüfus vardır.
karacaoğlu tamamı
beylik köyü merkez mahalle-takriben  1/3 ü
karagöl köyü merkez mahallesi takriben 1/3 ü
esentepe köyü %60 kadarı(kalanı arnavut)

bafra ilçesi:ilçe merkezinde yoğun bir göçmen nüfus vardır.
karakütük
kapıkaya
bakırpınar
sürmeli
tepecik
sarıçevre
tütüncüler
eldavut
asar
selemelik
aktekke
yeniköy
ikiztepe
evrenuşağı 1/3
koşu,kelikler,üçpınar,taşköprü gibi ova köylerinde ve daha bir çok köyde perakende olarak.

samsun merkez:
düvecik
devgeriş
teknepınar
hacıismail
alibeyli 1/2
demircisu
taflan beldesi cami mahallesi
muratlı
kesilli
kızıloğlak

tekkeköy:merkezde yoğun bir muhacir nüfus var
kutlukent beldesi
kerp.çli
kargılı
karaperçin
çınaralan

havza:
kocaoğlu
mesudiye
çayırözü
hacıdede
kemaliye
ağdırhasanNihayet aramıza bu konuya meraklı bir arkadaş daha katıldı.Öncelikle teşekkür ediyor mesajlaının devamını bekliyorum.

Samsun konusunda madem ki ilgi mevcut geriye kalan köyleri de ben ekleyeyim;

SAMSUN MERKEZ;

ANTYERİ ANDIRYA         sarışaban kazası

ASARAĞAÇ

ÇİNİK         sarışaban kazasının kurudere köyünden mübadil

AVDAN       dramalı

BAKACAK      ( kavalanın mincinoz köyünden)

ÇANDIR      drama kazasının huseyinköy+ ıskravna+ berbişta köylerinden

ÇIRAKMAN        kavala kazasının muratlı köyü+ dramalı

DEVGERİŞ       mustafaoğlu köyü+çağleyik köyü+ kocaoğlu köyünden göçmen

DEMİRCİ

GÜRGENDAĞ

GÜRGENYATAK

KESİLLİ        dramalı

KAVACIK       dramalı ;kırlar köyünden

KOLPINAR GERÇEME

KUTLUKENT

TEPECİK

Saygılar.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: samsun üzerinde Aralık 30, 2008, 20:56:14
saygılar benden size sayın Mefisto..
samsun aslında bu ilgiyi hakkediyor,hakikaten yoğun bir göçmen nüfusu var.coğrafi konumuna göre(bu kadar kuzeyde ve doğudaki bir il olarak) kanımca Adana dışında hiçbir il  Samsunla mukayese edilemezbu konuda(batıdaki iller müstesna tabii..)
http://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2001/200107289.pdf
bu adreste "mübadele ve samsun" adlı kitabın tanıtımı (içindekiler-bibliyografya vs) var.aslolan kitabı okumak ama bibliyografyasında bazı köy ve kasabaların arzi tevzii defterlerine atıflar yapılmış.demek ki bu köylere iskan da yapılmış.zaten bir kısmı sizin ve benim yazdığım listede de var.köyler:
Alaçam Arazi Tevzi Defleri.
Alibeyli Arazi Tevzi Defteri.
Antyeri Köyü Arazi Tera Defteri.
Asarağaç Köp'i Arazi Tei'zi Defteri.
Aşağı Çinik Köyü Arazi Tevzi Defteri.
Avdan Köyü Arazi Tevzi Defteri.
Çanakçı Köyü Arazi Te\vi Defteri.
Çandır Köyü Arazi Tevili Defteri.
Çarşamba Arazi Tevzi Defteri.
Çınaralan KÖyü Arazi Tevzi Defteri.
Çırakman KöyüArazİ Te^i Defteri.
Çinekoğlu Köyii Arazİ İskân Defteri.
Darboğaz Arazi Tc\-zi Defteri.
Darboğaz- Dere- Ağçaalan- Hotmaşa Ev Yeri Tevzi Defteri.
Demirci Köyü Atazi Tevzi Defteri.
Demircisu Arazi Tevzi Defteri.
Derecik Köyü Arazi Tevzi Defteri.
Devgeriş Köyü Arazi Tev-zi Defteri.
Düzköy Arazi Defteri.
Eldavud Köyü Arazi Tevzi Defteri. 
Gürgendağ Köyü Arazi Tevzi Defteri. •
Hacıismail KÖyü Aıazi Te\-zi Defteri.
İlyaskÖy Arazi İskân Defteri.
Kalkancı Köyü Atazi Te\-zi Defteri.
Karagöl Arazi Te\'zi Defteri.
Karaperçin Koyu Arazi Te\'zi Defteri.
Kavacık Köyü Arazi Te\'zi Defteri.
Kavak İskân Defteri.
Kelkaya Köyü Arazi Te\-zi Defteri.
Kesili Köyü Atazi Te\'zi Defteri.
Kızıloğlak Köyü Arazi Teı-zi Defteri.
Kozlu Köyü Arazi Tevzi Defteri.
Kurugökçe Köyü Arazi Tevzi Defteri.
Ökse Köyü Arazi Tevzi Defteri. '
Ökse Köyü Arazi Tevzi Defterine Zeyî.
Sarıbıyık Arazi Tem fk-fteri.
Taflan Köyü Arazi Te\'zi Defteri.
Tekkeköy Arazi Tevzi Defteri.
Tepecik Köyü Arazi Te\'a Defteri.
Yerlice KÖyü Arazi Tevzi Defteri
Yukarı Çinik Köyü Arazi Tevzi Defteri.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mefisto üzerinde Ocak 04, 2009, 15:52:17
Teşekkürler tekrar,
Yazdığınız köyleri gözden geçirince tamamına yakınını ismen hatırlıyorum mübadillerin yerleştiği köylerdir.Tam İnceleme fırsatı yakalamadan tamamı öyledir demek istemedim.
Bildiğim kadarıyla bu köylerin çoğu Sarışaban Kavala civarından gelen göçmenler.Kavaladan Samsuna tercih edilmelerine sebep de Tütün tarımını bilmeleri ve Sarışaban ovasını ekip biçen bu insanların aynı başarıyı Bafra ve Çarşamba gibi büyük ovaları bulunan Samsuna da taşımaları dileği.
Samsun Tarım müdürlüğüne ait bir yazıdan da hatırladığım kadarıyla mübadele sonrası Samsunda Tarım inanılmaz derecede gelişmiş hem teknik hem de ürün çeşidi veya sanayi ürünü olan karlı ve ihraç edilen tütün nedeniyle.bu sayede yeni kurulan Cumhuriyete de ekonomik anlamda buyuk katkıları olmuştur.

Samsunu da biraz biliyorum.Merkezde Tütün binası var eskiden kalma kimbilir yüz yıllıktır belki ama  hala Tütün kokuyor.İlaveten nispeten rahat ve medeni bir şehir olmasında Samsuna en buyuk katkıyı da göçmenler yapmıştır dersem aksını ıddıa eden çıkmaz sanırım.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: yesil zeytin üzerinde Ocak 11, 2009, 11:08:48
eskişehir  seyit gazi kırka beldesi   büyükyayla ve salihler köyü, kütahya altıntas ilcesi aydınlar (Batak köyü)  bu üç köyde ayni zamanda kurulmustur 93 harbinde bulgaristandan zorla sürülmüsler türkiyeye. ilk önce büyükyaylaya gelmisler. orda  bu topraklar bizim cocuklarimiza yetmez kavga ederler düşüncesiyle 1 kardeş salihler köyüne gitmis.1 kardeste aydınlar köyüne gitmistir. bulgaristen deliorman karnabaat tan gelmislerdir.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: hkm59 üzerinde Ocak 11, 2009, 20:18:04
ÖNERLER KÖYÜ:  TEKİRDAĞ / ÇORLU 1934/1938/1950 yıllarında kuzey bulgaristan doburca,pazarcık  kirinci köyü ve yakın köylerden gelen aile ve akrabaların bulunduğu kimselerin yerleşimiyle kurulmuştur.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: yesil zeytin üzerinde Ocak 13, 2009, 01:21:55
              yeşil zeytin

Bahsettiğiniz köylerde  Osmanpazarı Alvanlar(yablanova) babamın köyündende insanların olduğunu işitmiştim.Benim eskişehire gitme imkanım olmadı. Babama orda valilik arsa vermiş.  Babam kabul etmemiş. Bahsettiğiniz AYDINLAR köyü Muratlıda eski adı HOCA AYDIN küyü olsa gerek. Çünkü bu köylerde ALİ KOÇ BABALI lar çok yoğunlukta. Muratlı Aydınköyde benimde çok yakınlarım var. Ali Koç Babalıların en yoğun oldukları köyler Lülaburgaz' bağlı Omurça, hamzabey Çorluya bağlı Sağlik mahallesi. Paşaalanı, Demirköy ve ona bağlı Sivriler (Sivri kulübeler) Kofçaz ve ona bağlı Devletliağaç, Terzidere, köyleri.
Bu köylerin hemen hemen hersi birbirine akraba sayılır.Bahsettiğiniz Büyükyayla  ve Salihler köylerindede akrabalarımız vardır muhakkak. Benim Bahsettiğim bu köylerin  hepsinde akrabalarım var denebilir. Bu Topluluğun Karnabat kasabasındada yaçadiğını söyleyebiliriz  zannederim. saygılar

evet ali koçlulardan bahsediyom . bizler ali koçlulariz
 aydınlar köyü dediğim köy kütahya altıntas ilcesindeki köy babamın köyü bu 3 köy biririyle akrabadir zaten köye ilk gelenler 3 kardesmiş. sonra 3 kola ayrılmişlar ve hepsi bu köyleri olusturmus.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: yasenovets üzerinde Ocak 19, 2009, 12:09:32
Kadir Topbaş (d. 1945, Yusufeli, Artvin), İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı
kaynak:
             http://tr.wikipedia.org/wiki/Kadir_Topba%C5%9F
ALTIPARMAK PARKHAL/BARHAL  köyü
kaynak:  http://www.artvindernegi.com/koyleryusufeli/yusufelialt%C4%B1parmakkoyu.htm
 
  KADİR Topbaş ın Bulgaristan kökenli olduğunu idda edenler vardı.E  bende ufak bir araştırma yaptım.Haklı sayılırlar ama keşke benim gibi kaynak gösterselerdi yorulmazdım hiç olmazsa.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: suatak üzerinde Şubat 20, 2009, 12:46:58
eeey senin neden aberin var bea aslanım. Biz neciyiz burda NİĞDE DE KONAKLI  diye bi küü var onu niye yazmadın biz macur diilmiyiz eee. HA  Sunları da unutma HASAKÖY, AKTAŞ, ÇARIKLI, TİRAN bunladı da ben deyim de sen anla işte.
sayın balkantürkü biz 1924 senesinde niğde tırhan köyüne gelmişiz bir niğde li olarak tırhan köyü hakkında bana biraz bilgi verebilir misiniz. tarihi 1924 te gelen aileler ve şimdiki durumu. benim bildiğim şuanda nufus 400 civarı. sanırım bilgi toplamanız pek zor olmaz. şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Şubat 21, 2009, 22:55:14
"BURSA'NIN ZENGİNLİĞİ; GÖÇMENLER" ADLI KİTAP OKUYUCUYLA BULUŞTU


http://www.haberler.com/bursa-nin-zenginligi-gocmenler-adli-kitap-haberi/


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Tuna2000 üzerinde Mart 12, 2009, 15:39:49
Türkiyede 100-130 yıllık macır köyleri  Eskişehir ve çevresi (Sultandere-kanlıpınar-dişören-melemen-gerenli-bahçecik-mabaşı-orhaniye-yaralı-iskankuyu-çukurca-mandıra-yusufa-saklı-avren-kılıçlar-kahveci-zont-kanlıca-kuzuören ) unuttuklarımda vardır ve bu köylerin hepsini görmüş biriyim çoğuda birbirine karışıktır evlilik yoluyla. Bu köyler yaklaşık 15 bin KM2 alanda yayılmıştır. (Konya Afyon ve Eskişehir üçgeninde . Çifteler-mahmudiye-emirdağ ve yunakta önemli macır nufus ta vardır. )Türkiyede bu macırlar ülkenin asli kurucu unsurudur. Bu köylerin çoğunda 1. dünya savaşı ve balkan savaşlarında birçok şehit ve gazi olmuştur.Zaten bu ülkeyi kuranlar balkanlılardır. Balkanlıları çıkarsan ne edebiyat kalır ne spor . Hatta bu dediğim yörede macır köyü ile diğer köyleri hemen ayrılır. Çünki macırlar çok temizdir ve diğerlerine göre çok moderndirler.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Tuna2000 üzerinde Mart 12, 2009, 15:48:14
Ayrıca Eskişehir de toplamda 200 bin macır nufus vardır. Eskişehirin asaletide bundan gelir.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: yesil zeytin üzerinde Mart 13, 2009, 01:51:26
tabıkı macırlarla dıgerlerının konusmasından oturup kalkmasından davranıslarından hemen ayrılır
 msl yörukler falan cok kaba davranıyolar b ıze gore.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: market üzerinde Mart 23, 2009, 00:38:17
mübadil köyleri
istanbul  sarıyer
 bahçeköye  1924 mübadelesinde selanik sancağına bağlı  vodina (edesa) karacaova bölgesi gustulüp (konstantia) ve fuştan  köylerinden lozan antlaşması gereği 80 hane müslüman türk yerleştirilmiştir.

gümüşdere köyüne 1924 mübadelesinde karacaova bölgesi fuştan köyünden 80 hane yerleştirilmiştir.

rumeli feneri köyüne karacaova bölgesi fuştandan 18 hane yerleştirilmiştir.


hüsnü yazıcı


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Mart 30, 2009, 16:06:49
Kadir Topbaş (d. 1945, Yusufeli, Artvin), İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı
kaynak:
             http://tr.wikipedia.org/wiki/Kadir_Topba%C5%9F
ALTIPARMAK PARKHAL/BARHAL  köyü
kaynak:  http://www.artvindernegi.com/koyleryusufeli/yusufelialt%C4%B1parmakkoyu.htm
 
  KADİR Topbaş ın Bulgaristan kökenli olduğunu idda edenler vardı.E  bende ufak bir araştırma yaptım.Haklı sayılırlar ama keşke benim gibi kaynak gösterselerdi yorulmazdım hiç olmazsa.


yukarıda yazılı olan köyün baglı oldugu Yusufeli  ilçesinde ben 4 sene görev yaptım benim bildigim bu ilçede barhal ve bıçakçılar tamamen Gürcü köyü olarak biliniyor  eger yukarıda verilmiş olan linke göre Kadir Topbaş eger balkan kökenli ise Zülfi Livaneli'de aslen bıçakçılar köyünden şimdi oda balkan kökenli oluyor yani :-\ ??? bana yukarıdaki iddia biraz saçma geldi


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: secilmis üzerinde Nisan 01, 2009, 22:44:54
selam canlar
Kütahya,nin bir cok bölgesi Balkanlardan1807-1809 Yillarin,da  gelen Türk,ler le dolu örnegin Benim güzel Köyüm Aslanapa,Gölbasi.120 Hane kaliyordu su an göc nedeni ile vazla insan kalmadi,Hala Osmanli usüle uygun yasanmaktadir.Bir Türk Dünyaya Bedeldir.Diyorum ALLAH,ha emanet olun Saygilarimla.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Dansaralı üzerinde Nisan 09, 2009, 18:58:08
Bursadaki Mübadele ve 93 sonrası göçmenleri unutmamak lazım Göçmen Şehri Bursa

Ben İrfaniye eski adı Dansara köyünde oturuyorum buyrunn


İRFANİYE KÖYÜ

Bursa Görükle Belediyesine 11.10.2004 tarihinde mahalle olarak bağlanmıştır . Bursa'nın ve Görükle'nin batısında ,Bursa Karacabey yolunun 24. kilometresinde Görükle'ye 2 kilometre mesafededir. Eski adı: Dansara'dır. Osmanlı döneminde Kite(Kitai) kazasına bağlı bir vakıf köyü idi. Kurtuluş savaşı sonrasına değin Rum asıllı Osmanlı yurttaşlarının çoğunlukta olduğu köye,1925 yılında Selanik Langaza'ya bağlı Dündarlı köyünden 90, Drama'nın Hocalar köyünden 35, Rupçoz'dan 11, Dedeağaç'tan da 4 hane yerleştirilmiştir. Ayrıca kurtuluş savaşı sırasında Yunanlılar tarafından yakılan sülüklü köyünden 17 hane ile, 1937'de Bulgaristan'ın Şumnu, Ruscuk, kızanlık ve Razgart çevresinden gelen 27 hane buraya yerleştirilmiştir.. 1325 H. (1907) Tarihli Hüdavendigar Salnamesi'nde 95 hane olarak kayıtlıdır Nüfusu 1154(2002 verileri ) * Şubat 2001 yılında yapılan referandumla İrfaniye'nin bir kısmı (Göçmen konutları bölgesi) Görükle belediyesine Zafer mahallesi olarak bağlanmıştır. Ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayi işçiliğine dayalıdır.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Sunguray üzerinde Nisan 09, 2009, 21:13:05
 
 "DANSARA"  köyü adının bir anlamı var mı? Nedir?
 -Razgrat bölgesinde  ses benzerliği olan,93 harbinde Türklerin tamamen  O köyden göç ettiği,halen "temiz" Bulgar köyü adına  benziyor..."Benziyor" kelimesini vurguluyorum... :hmmmmm
 Lütfen "DANSARA"nın  anlamının açıklar mısınız ?
              :)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: büyükrupçalı üzerinde Nisan 17, 2009, 11:17:49
merhabalar...bende 2 köy ismi eklemek istedim.bu kadar bilgi hazinesinin içinde çok küçük olacak ama..tamamen duyarsız kalmaktan daha iyidir...
     tekirdağ -gazioğlu köyü      (1551 karnobat-büyük rupça köyünden çok fazla muhacır var.ayrıca büyük rupça artık baraj yapımından dolayı kaldırılmış olduğu için haritadaki yerini bile bulamıyorum.eski haritalar lazım herhalde..).....
      yozgat-boğazlıyan -eğlence köyü  (burada da 51 büyük rupça dan ve bulgaristanın başka yerlerinden gelme çok muhacır var)...

      benim için çok önemli ..!!!    büyük rupça hakkında bilgisi olan varsa  (karnobatın neresinde , halkı oraya nerden ne zaman gelmiş..)  lütfen yazsın..bilgi alabileceğim aile büyüklerim maalesef kalmadı..bense geçmişimizin ,köklerimizin önemini ancak idrak edebildim   ve çok merak ediyorum...artık   - bulgar göçmenimisin   -  bulgarmısın  -  bulgardan dönmemisiniz -  çingenelik  varmı soyunuzda acaba  -  gibi saçma sapan sorularla muhatap olmaktan çok sıkıldım...net cevaplarım olsun istiyorum ama ,kendi imkanlarımla cevaba ulaşamadım..yardımlarınızı bekliyorum..


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: evranos bey üzerinde Nisan 19, 2009, 12:01:48
tekirdağ gazioğlu köyünde gacallarda vardır.onlar orhangazi zamanında yerleşmiş türkmenlerdir.köyde nüfusları oldukça fazladır.sonradan gelen muhacirler genelde aytos taraflarından dırlar.Ayrıca annanem oradaki gacallardandır.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Mayıs 26, 2009, 01:40:50
Altınoluk, Sivas ilinin Yıldızeli ilçesine bağlı bir köydür.

===Tarihi==. Altın oluk köyünde daha önce rumlar yaşamakda imiş.rus erzurumu işgal ettiğinde horasanın karabıyık köyünden göç eden insanlar yerleştirilmiş.rumlar selanik'e,selanik'den gelen türklerin de bir kısmı Altın oluk' a yerleştirilmiştir.şu anda köyde selanik göçmenleriyle,erzurum'lular yaşamakdadır.köyün eski adı Altın oğlu çifliğidir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1noluk,_Y%C4%B1ld%C4%B1zeli


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: WhiteSpiDeR üzerinde Mayıs 26, 2009, 01:51:09
16 sayfanın hiç birinde KIRAÇ'a rastlayamadım  ::) ayıb oluyo ama.  :D


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: tirnovalı ibrahim üzerinde Mayıs 26, 2009, 19:30:13
16 sayfanın hiç birinde KIRAÇ'a rastlayamadım  ::) ayıb oluyo ama.  :D

Herkes bildigi yeri yazıyor be aga :asker


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Haziran 04, 2009, 15:06:48
Yeniçiftlik Köyünün Kuruluşu

Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyünde 1992 yılında Belediye kurulmuştur. O nedenle bugün köy değil, belde statüsündedir. Ancak bizim inceleme dönemimizde bu Yeniçiftlik bir köy olduğu için biz bu çalışmada Yeniçiftlik “belde”sinden değil, köyünden bahsedeceğiz.

 Köyün İsmi

Köyün bugünkü ismi Yeniçiftlik’tir. Ancak bu köy, 1930’lu yıllara kadar iki isimli bir köydür. Birincisi “Yeniçiftlik”, ikincisi ise “Lofça-i Cedid”dir. Lofça-i Cedid, “Yeni Lofça” demektir. Köyün kurucularının bir kısmı Bulgaristan’ın Lofça şehrinden ve bu şehrin bazı köylerinden geldikleri için bu köye, kendi geldikleri yerin anısını yaşatmak için “Yeni Lofça” anlamına gelen “Lofça-i Cedid” isminin vermiş oldukları tahmin edilebilir. Lofça-i Cedid ismi 1930’lara kadar resmen kullanılmıştır. Örneğin köy kütüğünde 1930’lara kadar doğmuş olanların doğum yeri olarak Yeniçiftlik değil, Lofça-i Cedid yazılmıştır. Keza 1932 doğumlu bazı kişilerin nüfus cüzdanlarında da bugün doğum yeri olarak Lofça-i Cedid yazdığı görülmektedir. Bununla birlikte Yeniçiftlik ismi de bu köy için daha başlangıçtan itibaren gerek resmen gerek halk arasında kullanılmıştır. Örneğin şimdi yıkılmış olan eski ilkokul binasının giriş kapısının üstündeki mermer levhada eski harflerle “Yeniçiftlik İlk Mektebi-1926” yazmaktadır[10]. Keza 1917 (1333) tarihli Memalik-i Osmaniye-i Duhan İdare-i İnhisariyesi (Osmanlı Devleti Tütün Tekel İdaresi) başlıklı ve Mehmet oğlu Ramazan adına kesilmiş defter numarası 1, varak numarası 9 olan bir tütün alım makbuzunda köyün ismi Lofça-i Cedid olarak değil, Yeniçiftlik olarak yazılmıştır[11]. Keza Biga Askerlik şubesi tarafından Yakub oğlu Ömer adına düzenlenmiş, 1920 (1336) tarihi ve 12/8 nolu bir terhis kağıdında da köyün adı Lofça-ı Cedid olarak değil, Yeniçiftlik olarak yazılmıştır[12]. Anlaşılan odur ki, 1930’lara kadar gerek resmen, gerek gayri resmi olarak adı geçen köy için, hem Yeniçiftlik, hem de Lofça-ı Cedid ismi kullanılmıştır. Nitekim bu husus, ileride kendisinden bahsedeceğimiz Biga Sandık Emini tarafından düzenlenmiş 30.11.1314 (1898) tarihli Hüccet isimli bir belgeden de açıkça anlaşılmaktadır. Bu belgede bu köyden “Kale-i Sultaniye sancağına muzaf Biga kazasına tâbi Yeniçiftlik demekle maruf çiftlik, nam-ı diğer Lofça-i Cedid Kariyesi” olarak bahsedilmektedir.

. Köyün Kuruluş Tarihi

Yeniçiftlik köyü, Rumî 1311, Miladî 1895 senesinde kurulmuştur. Kuruluş tarihi konusunda, sözlü kaynaklar dışında iki ayrı yazılı kanıta sahibiz. Bir kere Biga Sandık Emini tarafından düzenlenen 30.11.1314 (yani 30 Kasım 1898) tarih ve 484 numaralı ve kendisine “Hüccet” denilen bir belgede, Yeniçiftlik köyünün arazisini teşkil eden çiftliğin 1311, yani 1895 senesinin Ağustos ayında alındığı yazılmaktadır. İkinci olarak Yeniçiftlik köyü (ve şimdi Ece Mahallesi) muhtarlığında bulunan köy nüfus kütüğünü incelediğimizde, 1311 (1895) ve daha eski doğumluların doğum yeri olarak Bulgaristan’ın çeşitli yerlerinin veya İpsala veya Keşan gibi Trakya’daki yerlerin yazıldığını, 1312 (1896) yılında doğanların ise doğum yeri olarak Lofça-i Cedit yazdığını görüyoruz. Örneğin 164 nolu hanede kayıtlı olan Abdülfettah’ın (Aygün/Engin) 1312 (1896) doğumlu kızı Selime Lofça-i Cedit doğumludur. Yine 174 nolu hanede (Saklı) kayıtlı olan 1312 (1896) doğumlu olan Cemile’nin doğum yeri olarak Lofça-i Cedit yazılıdır. Yeniçiftlik’te ilk bebekler, 1312 (1896) yılında doğduğuna göre Yeniçiftlik köyünün 1312 (1896) yılında kurulu olması gerekir. Köyün yeri 1895 yılının Ağustos ayında satın alındığına göre, köyün ilk sakinlerinin, köye 1895 yılının Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında yerleşmiş olduklarını tahmin edebiliriz.
 . Köyün Kurucularının Geldikleri Yerler
Yeniçiftlik köyünün kuran ailelerin istisnasız hepsi Bulgaristan muhaciridir. Ancak bu aileler Bulgaristan’ın tek bir köyünden değil, sekiz-on ayrı köyünden gelmişlerdir. Yeniçiftlik köyünü kuran ailelerin Bulgaristan’dan geldikler yerler büyüklük sırasına göre sekiz grup altında toplanabilir. Şimdi bunları sırasıyla görelim. (Yeniçiftlik köyünü kuran ailelerin Bulgaristan’dan geldikleri köyler ve göç yolları hakkında bildirinin sonundaki Harita 2’ye bakılabilir). http://www.anayasa.gen.tr/yeniciftlik-bildiri.htmPomak Kültürü.- Belaslatina’dan gelen Pomaklar, Türkçe’den farklı “Pomakça” diye bir dil konuşuyorlardı. Şüphesiz Pomakların erkekleri Türkçe bilirlerdi. Ancak küçüklüğünde, buraya gelmiş ilk Pomakları görmüş olan 1913 doğumlu rahmetli Zekeriya Akan, 1993’te bana Pomakların erkeklerinin tam Türkçe bilmediklerini “Türkçeyi şöyle böyle paraladıklarını” söylemişti. Pomak kadınları ilk geldikleri zaman Türkçeyi hiç bilmezlerdi. Yıllar geçtikten sonra bile Pomak kadınlarının Türkçeyi biraz öğrendiklerini, belki biraz anladıklarını ama konuşamadıkları söylenmektedir. Anıl soyadlı Arabacıaliler lakaplı aileden, Belaslatina 1302 (1886) doğumlu olan ve 1977’de ölen Emine ninenin ölünceye kadar Türkçeyi doğru dürüst konuşamadığı söylenir. Muhtemelen 1960’lı yıllarda geçen bir olay şöyle hikaye edilmektedir: Birisi kapıya gelip bu Emine nineye oğlu Ferhat’ın nereye gittiğini sormuş. Ferhat çaya kum almaya gitmiş. Kum kelimesini bilmeyen Emine ninenin soran kişiye “Ferhat da gitti na pesak” dediği rivayet edilir (“Pesak” Pomakça kum demekmiş). Ancak köyümüzde Pomakça daha baştan itibaren adım adım terk edildi. Bunun nedeni muhtemelen Pomak-Muhacir evlilikleridir. Muhacirlerin aldığı Pomak gelinler haliyle Türkçe konuşur hâle geldi ve çocukları da Pomakça öğrenemedi. Buna karşılık, Pomakların aldığı muhacir gelinler, Pomakça öğrenmedi, tersine gittikleri evdeki Pomakça konuşan insanlar onunla Türkçe konuşmak zorunda kaldılar ve netice de yeni doğan çocuklar Pomakçayı değil, Türkçeyi ana dil olarak öğrendiler. 1960-70’li yıllarda yaşlı Pomak dedelerinin ve ninelerinin kendi aralarında hâlâ Pomakça konuştukları, iki Pomak ninesinin çeşmeye su almaya geldiğinde oturup yarım saat Pomakça muhabbet ettikleri rivayet edilir.

Bu insanların Pomakça şarkı-türkü söylediklerini yaşlılar hatırlar. Eskilerin eski harflerle Pomakça yazdıkları da bilinmektedir. Örneğin Ninem, Dedemin (Adem Gözler) askerden eve yazdığı mektuplarda kendisinin (Ninem Pomakça bilmez) duymamasını istediği şeyleri Pomakça yazdığını söylemektedir. Bu insanlar, kendi konuştukları dile Bulgarca değil, Pomakça derlerdi. Ancak bu dilin Bulgarca ile aynı dil veya bu dile çok benzeyen bir dil olduğunu sanıyorum bilirlerdi. Nitekim ben Dedemin, 1970’li yıllarda evde radyonun düğmeleriyle oynayıp Bulgarca yayın yapan bir radyo istasyonu bulmaya çalıştığını, cazırtılı bir istasyondan benim anlamadığım bir dilden bir şeyler dinlediğini, bunları anladığını veya anlamaya çalıştığını, benim “ne diyorlar” diye sorularıma “şöyle şöyle diyorlar” diye cevap verdiğini hatırlarım.

Bugün köyümüzde Pomakçayı anadil olarak kullanan yaşlılar dahil kimse kalmamıştır. Bazı tektük yaşlılar, az çok Pomakçadan anladıklarını söylerler; ama konuşmazlar. Böylece Yeniçiftlikte bir zamanlar konuşulan Belaslatina Pomakçası bugün yok olmuştur. Yeniçiftliklilerin konuştukları Pomakçanın Biga’nın diğer Pomak köylerinin şivesinden farklı olduğu söylenir. Yeniçiftlik Pomaklarının Biga’nın Çeşmealtı köyü, Gönen’in Hasanbey köyü Pomaklarıyla aynı şivede Pomakça konuştukları söylenmektedir. Keza Eskişehir’in Beylikova (Beylikahır) kasabasında bulunan Pomaklarında köyümüzdeki Pomaklarla aynı cinsten olduğu ve aynı şivede Pomakça konuştukları söylenir.

Pomakça yok olurken Yeniçiftlikte konuşulan Türkçenin içine birkaç kelime bırakabilmiştir. Bu kelimeler şunlardır: Patrişka, kokal, draskil, çuşka, maşınga, yarka, kotrak, vs. Kukuruz’un “mısır” demek olduğunu; kopirva’nın “ısırgan otu” demek olduğunu da çok kişi bilir. Taliga, patika, kosa kelimeleri de aslen Bulgarca/Pomakça’dır. Ama bu kelimeleri Türkçe konuşan muhacirler de kullanmaktadır. Köyümüzde çocukların oynadığı “endentire birkiüç” oyununda geçen “endentire” kelimesi, kanımca, aslen Pomakça “bir-iki-üç” demek olan “edin-dve-tri” kelimelerin hızlı söylenmiş halidir. Yani bu oyunda önce Pomakça “bir iki üç (edin dve tri)” sonra da Türkçe “bir iki üç” denmektedir ki, bu sanıyorum bu, Türk-Pomak kültür sentezinin en güzel sembolüdür.

Köyümüzdeki Pomakların erkek isimlerinin sonuna “-ço” ekledikleri bilinmektedir; Sülmanço, Hüseyinço gibi. Kadın isimlerinin sonuna da “-ka” eklemektedirler: Hatiçka, Şerifka, Fatika gibi. Keza Pomaklarda isimleri kısaltma, hatta isimleri başka isme dönüştürme adeti vardır. Örneğin Mustafa’ya “Mıti”, Hasan’a “Asko”, Mehmete “Metko” derler. Pomaklar tarafından kullanılmış olan isim ve lakaplara bir kaç örnek verelim: Ema, Ankonine, Atehala, Asu, Abusalişe, Atikoroz, Barbunun Agusi, İsmo, Manyo, Aliyka, Muni, Gacalka, Alloz, Matriş, Zako, İngavi, Kako, Metak, Kotrak, Cakof, vs.

Muhacir Kültürü.- Köyümüzde ilk zamanlar Pomak olanların dışında kalan herkese “muhacir (macır şeklinde söylenir)” denirdi. Dolayısıyla Yeniçiftlik bağlamında “muhacir” kelimesinden kastedilen şey “Pomak olmayan”dır. Yani, köyümüzdeki Lofçalılara da, Bejanovalılara da, Palamarsalılara da, Şumnululara da “muhacir” denir. Bunların ortak özelliği Türkçe konuşmalarıdır. Ancak şimdi görülmemekle birlikte, geldikleri ilk zamanlarda bu köylerden gelen muhacirler arasında şive ve giyim kuşam farklılıkları vardı. Palamarsalılar “gelorum, gidorum, bilmerom” şeklinde, Şumnu taraflarından gelenler (Köklüceliler, Terbi köylüler) “geleri, gideri” şeklinde konuşmaktaydılar. Bejanovalı ve Lofçalıların kendine has şivelerinin olup olmadığını bilmiyoruz. Muhtemelen köyümüzün kurulduğu ilk yıllarda dil bakımından ortalık çok renkliydi. Pomaklar “Pomakça” diye tamamıyla ayrı bir dil, muhacirler de kendi içlerinde ayrı ayrı şivelerle Türkçe konuşuyorlardı. Ancak zamanla bu farklılıklar kayboldu. Bugün Yeniçiftlikte konuşulan tek dil Türkçe’dir ve bu düzenleyici işlemler tek bir şiveyle konuşulur ve şive ilk gelenlerin hiçbirisinin şivesi değildir. Bu şive sonradan oluşmuş ve İstanbul Türkçesine oldukça yakın bir ağızdır.

Keza, köyümüzün ilk kurulduğu zaman giyim kuşam farklılığı da vardı. 1329 doğumlu olan rahmetli Zekeriya Akan’ın bana 1993’te anlattığına göre, şimdi yaşlı kadınların tek tip olarak giydikleri ferace, köyün ilk kurulduğu yıllarda tek tip olarak kullanılmazdı. Değişik tipte feraceler vardı. Köyümüzün ilk sakinlerinden kimileri, feraceyi giymez, sadece başının üstüne atarmış. Örneğin Zekeriya Akan’ın ailesi (ki Şumnu’nun Terbi köyünden gelmişlerdir) böyle yaparmış. Hangi grubun nasıl giyindiği konusunda tam bir bilgiye sahip değiliz.

Görüldüğü gibi Yeniçiftlik köyü çok değişik insanların bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Bunların arasında zaman zaman uyuşmazlıklar çıkmış olması muhtemeldir. Örneğin Küçük Caminin ve Kavaklık çeşmesinin yapılmasına Lofçalılar karşı çıkmış, Pomaklar ise taraftar olmuştur. Kavaklık çeşmesinin inşaatının geceleri, Lofçalılar tarafından yıkıldığı, neticede  Kör Ramadan Ağanın gayretleriyle Küçük Caminin ve Kavaklık Çeşmesinin yapıldığı söylenir. Köyümüzde Filibe’den ve Harmanlı’dan gelen insanların biraz sert tabiatlı oldukları tahmin edilmektedir. Ancak köyümüzdeki gruplar arasındaki olmuş olması muhtemel uyuşmazlıkları abartmamak gerekir. Zira birbirinden farklı yerlerden geliyor olsalar da, tek bir köyde, 1920-1921 yılları hariç, barış içinde yaşamayı başarmışlardır.

Burada şunun altını önemle çizmek isteriz ki, biz burada, köyümüzün halkı arasında yaptığımız Pomak-Muhacir, Muhacirlerin arasında da, Lofçalı-Bejanovalı-Palamarsalı-Şumnulu-Harmanlılı şeklindeki ayrım, köyümüzün kurulduğu ilk yıllar için geçerlidir. Bulgaristan’ın çeşitli yerlerinden gelen bu insanların arasında birtakım farklılıkların olması şüphesiz ki normaldir. Ancak bugün için böyle bir ayrımın yapılması yanlış olur. Çünkü, köyümüzün kurulmasından bu yana geçen 107 yıl boyunca, bu guruplar arasında yığınla melez evlilik yapılmıştır. Bu guruplar köyün kurulduğu ilk yıllardan itibaren birbirinden kız alıp vermişlerdir. Köyümüzün kuruluşunun daha ilk yıllarında bir çok Pomak-Muhacir evliliğinin yapıldığı görülmektedir. Köyümüzün bugünkü orta yaşlı ve genç sakinleri arasında saf Pomak, saf Lofçalı, saf Bejanovalı, saf Palamarsalı, saf Şumnulu, saf Harmanlılı bir kimse kalmamıştır. Köyümüzün halkı, biraz Pomak, biraz Lofçalı, biraz Bejanovalı, biraz Palamarsalı, biraz Plevneli, biraz Köklüceli, biraz Terbi köylü, biraz Filibeli, biraz Harmanlılıdır.

http://www.anayasa.gen.tr/yc-birincikisim.htm
----------------------

ilginc bilgiler mevcut


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Haziran 04, 2009, 16:09:21
Balıkesir - Gönen - Sebepli köyü

Sebepli Köyü Tarihi

Muhacir köylerindendir. Köyün ismiyle ilgili halk arasında şöyle bir rivayet anlatılır.

“Civar köylerden bir şahıs çok hasta olur ve kasabaya hekime götürülmek üzere yola çıkılır. Köy yakınlarında mola verilir. Hastaya buradaki sudan içirilince hastalığı geçer ve iyileşir. Hastanın iyileş­mesine sebep olduğu için bu suya “Sebepli Çeşme” adı verilir. Zamanla burada kurulan köy'de çeşmeden dolayı Sebepli adını almıştır.

Köy yeri eskiden Koyuneri Yörüklerinin yaylak yeriymiş. Daha sonra muhtemelen aynı yörükler tarafından iskan edilmiştir.

Doksanüç harbi öncesinde Arabacı Hasan lâkaplı bir Bulgaristan muhaciri bu köye yerleşmiş ve mesleği gereği yörüklerin araba ihtiyaçlarını karşılarmış.

Yaklaşık 17-18 hane olan yörük nüfus buraya Doksanüç muhacirlerinin gelmesiyle köyden göç ederek Orhanlar ve Koyuneri köylerine yerleşmişlerdir. Yörüklerden sadece 1 nüfus köyde kalmış olup bu sebeple kendisine Durmuş lâkabı takılmıştır.

Köyün nüfus defteri incelendiğinde bu rivayetin doğruluğu ortaya çıkmaktadır. Nüfus Defterinin ikinci hanesinde 1250 doğumlu Durmuş İbrahim’in kaydı mevcuttur.

Doksanüç muhacirleri Bulgaristan’ın Şumnu, Plevne, Osmanpazar, Tırnova ve Hezargrat şehirlerinden gelmişlerdir. Kö­yün nüfus defterinde ailesi göçmen olup doğumu Sebepli köyüne ait olan Kara Hüseyin oğlu Hasan’ın eşi Hanife’nin 1288 doğumlu olması ve buna yakın başka doğum tarihlerinin de bulunması köye Doksanüç Harbi öncesinde de göç yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır.

Göçler sonrasında köyün nüfus durumu şu şekilde olmuştur: 1898 yılında 57 hane olan köyün nüfusu 273’tür.1905 tarihinde köyün nüfusu 646’ya hane sayısı ise 130’a yükselmiştir.

Nüfusun birden artması köye yeni bir muhacir grubunun yerleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Sebepli, Balya’nın Orhanlar nahiyesine bağlı bir köy iken 1947 tarihinde Gönen’e bağlanmıştır. 2000 yılı nüfus sayımına göre göre 208 hanesi ve 694 nüfusu mevcuttur.

Hüseyin Pehlivan bu köyden yetişen meşhur pehlivanlar ara­sında yer alır. Diğer bir pehlivan ise Koç Mehmet’tir. 1900 tari­hinde Fransa’daki Dünya Olimpiyatlarına katılan Koç Mehmet Peh­livan hafif s...let dalında Dünya ikincisi olmuştur.

Koç Mehmet Bulgaristan’daki köyünden (Şumnu Çukurköy) hicret ederek 7 Mart 1901 tarihinde İstanbul’a, oradan da Sebepli köyüne yerleşmiştir.

Köy hudutları dahilinde Kömür madeni bulunmaktadır. Köy mezarlığının yanında Yörük Mezarlığı bulunmakta olup köyde daha önce meskûn bulunan Koyuneri yörüklerine ait olması muhtemeldir.

http://www.sebepli.com/sktarihi.htm


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: efendioğlu üzerinde Haziran 04, 2009, 21:00:56
Karaman, Kazımkarabekir, Mecidiye köyü.Şimdilik sadece ismini bulabildim bilgilerini elime geçince paylaşacağım.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: SuBMaRiNeR üzerinde Haziran 09, 2009, 16:29:22
Düziçi (eski adıyla Haruniye) Ortadoğu’ dan başka Balkanlardan da göç almıştır.

Bir zaman Anadolu’ dan Balkanları Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak için giden akıncıların torunları oraları kayıp ettikten sonra tekrar Anayurda göçe başlamıştır.

Düziçi’ne ilk kafile kaçarak yirmi Hane olarak 1938 yılında Bulgaristan’ın Kırcali bölgesinden gelmiştir.

İkinci grup göçmenler 1951 yılında 25 hane olarak Bulgaristan’ın Ruscuk şehrinin Kütüklü (Tsar Samuil) köyünden gelmiştir.

Devletimiz göçmen kardeşlerimize kişi başına üçer tarla vermiştir. Bulgaristan’da çiftçilik ve inşaat ustalığı yapan göçmenler Düziçi’ne geldikten sonra mesleklerine devam ettiler. 1960’lı yıllarda yaşayan Düziçi insanı göçmenlerin kendine özgü güzelliği ve sesi olan arabalarını hiç unutmaz. İnsanlar, sabah namazından sonra tarlaya giden göçmenlerin arabalarının sesleriyle uyanırdı. O dönemde; kiremitli evlerimizi, çatılarımızı yapan ustalar da göçmenlerdi.

...

Düziçi değişik bölgelerden Kahramanmaraş’tan göç almıştır. Maraş’ın dağ köylerinden, Elbistan’ın Kabaağaç köyünden Cumalar uşağı Düziçi’ne göçen guruplardır. Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinden 1960’lı yılların sonlarına doğru Düziçi’ne çok miktarda insan göç etmiştir. Kısacası Düziçi küçük bir Anadolu. Balkanlar’dan, Ortadoğu’dan Anadolu’ nun değişik yörelerinden insanlar yerleşmiş. Değişik Türk gurupları Düziçi’ni meydana getirmiş. Çok geniş coğrafyadan gelen Türkler, kültür zenginliği oluşturmuşlar. Değişik gelenek, görenek, adetler birleşmiş zenginlik ortaya çıkmış.

(http://duzicim.com/haruniye/modules.php?name=eduzicim&file=ilcemiz ) sitesinden alıntıdır...


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mefisto üzerinde Haziran 09, 2009, 16:33:56
Turgutlu ya bağlı Yeniköy (eski adıyla Burhaniye) 1877 savası sonrasında bulgaristan ve romanyada kalan Turk topraklarından gelen göçmenlerin yerleştiği bir köy.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: cumaibala üzerinde Haziran 12, 2009, 00:16:59
Mefisto mesajını aldım ama mail adresin gizli olduğu için sana geri dönemedim... istersen bana tekrar ulaş ve mail adresi ver ki geri yazabileyim...


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: zlatina üzerinde Temmuz 03, 2009, 13:22:52
Mersin Yenitaşkent (eski adı homurlu köyü) burasıda sırf göcmen .


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Babafari üzerinde Temmuz 09, 2009, 04:11:29
Burada bende hem doğduğum köyü ve bildiğim İZNİK Muhacir köylerinin isimlerini vereceğim.
1-ŞEREFİYE Köyü- İznik-Bursa: 1901 de Kademler köyünden(Eski Cuma ili-Osman Pazarı ilçesi (Omurtak) çıkarak Edirne ye geçici yerleştirilmişlerdir. 1902 de asli olarak İznik Şerefiye Köyünu kurmuşlardır. 93(1877-78) macırı diye anılırlar.
2- Körüstan Yaylası aynı bilgiye tabi çünkü şiveleri aynı belki Osman Pazarının diğer bir köyü.
3- Çiflik Dağ(Atiye) İznik- Aynı şive...
4- Kokarca(Bayındır) İznik-Aynı şiv
5- Drazali İznik- Aynı şive......
6- Karıncabaşı(Abadiye)- Bilecik köyü-Aynı şive ve akrabalık ilişkili
7-Kaynarca-İznik köyü... Aynı şive.....
8- Çanpınarı. (    ) İznik Köyü...Aynı şive Akrabalık ilişkili....


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Temmuz 28, 2009, 22:20:36
1 haftadır Gönen kaplıcalarındaydım.
Göndende de oldukça fazla miktarda göçmen var. Esnaf ve orada yaşayan insanların göçmen olduğunu anlamak zor değil, 1 bakış, 2 muhabbet yetiyor :)
İlk başlarda dikkatimi insanların yüzleri çekti, ilk başta acaba bunlar da tatilci mi diye düşündüm, sonra bu kadar tatilcinin göçmen olma olasılığının oldukça az olabileceği kanaatine vararak biraz göneni araştırdım. Gönendeki bikaç mahalle adı nı öğrenmem yeterli oldu, Plevne mahallesi ve Tırnova mahallesi diye 2 tane göçmen mahallesi mevcut. Üşenmeyip 2 mahalleyi de arabayla gezdim. Evler bana sanki bulgaristanda gezindiğimi düşündürdü. Ne yazık ki fotoğraf makinasını yanıma almamıştım, zaten daha sonra da tekrar gezme fırsatı olmadı :(


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: hala54 üzerinde Temmuz 29, 2009, 11:47:14
1950 Yılında annemin babası Keçici Sali ve amcası Keçici Süleyman Şumnu Çukurköyden Anavatana göçediyorlar.
Zamanın yönetimi o yıllarda gelen göçmenleri Türkiye sınırları içinde aklınıza gelebilecek her ile, ilçeye yerleştirmiş. İşte bizim dedemiz ve kardeşini  de Balıkesir ilçesi Gönen'in Havuçça köyüne gönderilmişler.
Zamanla Keçici Süleyman Havuççada evli olan en büyük kızını bırakıp, diğer çocukları ile birlikte İstanbul G.O.P Piyer Lotinin arkasındaki sokağa yerleşmiş.

Dedem Gönen'e yerleşmiş. Dayılarımdan biri Muğlanın Fethiye ilçesine öğretmen olarak tayin olmuş ve orada evlenip barklanmış. Küçük dayım ise hala ailesi ile Gönende yaşamaktadır, kuğulu parkın yanında. Biz de dedemler hayatta iken giderdik ama zamanla ara uzadı.

Yüksel, şimdi senin Gönen sokaklarında turladığını öğrenince içim ezildi hatıralardan.. Bildik tanıdık sokaklarında :perdono
Göçmeni çoktur Gönen ve köylerinin, Bigada olduğu gibi, Çanakkalenin köylerinde olduğu gibi Malatyanın köylerinde olduğu gibi... Her yere savrulmuşuz meğer..


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: isperih üzerinde Temmuz 29, 2009, 12:10:09
1 haftadır Gönen kaplıcalarındaydım.

Bak bak 30-40 km daha güneye ineydin bir acı kahvemi içerdin. Yok yok  2 saat  daha  güney -  güneybatı isitikametine  direksiyon sallamayı göze alsaydın   seni kızgın kumlardan serin sulara atlattırırdım.

Uyuzluğumu yapmadan edemicem .

Bi hoşsun taran pisi. Yaz günü kaplıcaya mı gidilir.  :)

İnsan  evladı bu aktiviteyi 50 sini geçince , kemikleri kireçlenip eklemleri romatizmaya karınca  gider.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Temmuz 29, 2009, 12:47:58
1 haftadır Gönen kaplıcalarındaydım.

Bak bak 30-40 km daha güneye ineydin bir acı kahvemi içerdin. Yok yok  2 saat  daha  güney -  güneybatı isitikametine  direksiyon sallamayı göze alsaydın   seni kızgın kumlardan serin sulara atlattırırdım.

Uyuzluğumu yapmadan edemicem .

Bi hoşsun taran pisi. Yaz günü kaplıcaya mı gidilir.  :)

İnsan  evladı bu aktiviteyi 50 sini geçince , kemikleri kireçlenip eklemleri romatizmaya karınca  gider.
Haklısın, bu yaşta göbeksiz, tığ gibi insanlar arasında tatil yapmak varken otel odalarında en fazla bornozla dolaşan göbekli insanlar arasında tatil yapmak komik :) Şükürler olsun ki kaplıcalık bir rahatsızlığımız yok. (bence o kaplıca suyu şifalı falan değil, sivrisinek ısırığını bile iyileştiremeyen sudan kime ne şifa olur onu düşünüyorum kaç gündür). Gönende bulunma sebebimiz bizimkilerin oldukça cömert bi teklifte bulunması oldu. Her türlü masrafın finanse edilmesi ve arabayla çanakkale-biga üzerinden tamamiyle keyfi bi yolculuk bizi cezbetti doğrusu :)

Seni rahatsız etmeyi bayağı bi düşündük, ancak bunu 1 haftalık sürenin ikinci yarısına bıraktık. İşte o son bikaçgünde de Tuna'nın diş çıkartacağı tuttu :)  Tunanın yeni dişleri bizi uykusuz, kendisini de iştahsız bıraktı. Durup dururken ağlamaya başlaması vs. gibi sebeplerden dolayı gönen dışına çıkmaya pek cesaret edemedik. Yoksa planlarımız arasında önce pegai gezisi, balıkesirde seni ziyaret etmek, 25 km. kuzeye çıkıp marmarada denize girmek, kuş cennetine gitmek gibi hiçbir planı gerçekleştiremedik.

1950 Yılında annemin babası Keçici Sali ve amcası Keçici Süleyman Şumnu Çukurköyden Anavatana göçediyorlar.
Zamanın yönetimi o yıllarda gelen göçmenleri Türkiye sınırları içinde aklınıza gelebilecek her ile, ilçeye yerleştirmiş. İşte bizim dedemiz ve kardeşini  de Balıkesir ilçesi Gönen'in Havuçça köyüne gönderilmişler.
Zamanla Keçici Süleyman Havuççada evli olan en büyük kızını bırakıp, diğer çocukları ile birlikte İstanbul G.O.P Piyer Lotinin arkasındaki sokağa yerleşmiş.

Dedem Gönen'e yerleşmiş. Dayılarımdan biri Muğlanın Fethiye ilçesine öğretmen olarak tayin olmuş ve orada evlenip barklanmış. Küçük dayım ise hala ailesi ile Gönende yaşamaktadır, kuğulu parkın yanında. Biz de dedemler hayatta iken giderdik ama zamanla ara uzadı.

Yüksel, şimdi senin Gönen sokaklarında turladığını öğrenince içim ezildi hatıralardan.. Bildik tanıdık sokaklarında :perdono
Göçmeni çoktur Gönen ve köylerinin, Bigada olduğu gibi, Çanakkalenin köylerinde olduğu gibi Malatyanın köylerinde olduğu gibi... Her yere savrulmuşuz meğer..
Hala, valla bence en kısa zamanda oraları ziyaret etmelisin :) Ben bayağı beğendim. Yalnız o "kuğulu park" dediğin biraz değişmiş. Artık kuğu yerine sadece 2 tane ördek var, biri siyah, biri beyaz ;D


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: bigalım üzerinde Temmuz 29, 2009, 17:03:08

            aga bir daha gitmeden önce haber ver bizim memleketlere , bizde eşlik edelim ..
her zaman bir finansör bulamazsın ama bizde biraz " yancı " oluruz !!   ;D
daha önce dediğim gibi cennete gitmişsin ama biraz güneybatında - isperih - birazcık
batıda  ( 35 - 40 km ) -  bigalım -  varken  alo bile yapmadın sen iyi mi ..
             ayrıca , Biga daki Kırkgeçit kaplıcaları da çok sakin ve güzel bir yerdir
değerli babaya bir çıtlatırsın zamanı gelince ..


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: hala54 üzerinde Temmuz 29, 2009, 20:33:49
Hala, valla bence en kısa zamanda oraları ziyaret etmelisin :) Ben bayağı beğendim. Yalnız o "kuğulu park" dediğin biraz değişmiş. Artık kuğu yerine sadece 2 tane ördek var, biri siyah, biri beyaz ;D

Haklısın Yükselciğim, dayımı  ve ailesini çocukları, dedemin mezarını
ve Göneni ne kadar özlediğimi senin sayende farkettim :'(,
Kuğular ne oldu ki acaba :hani Yakınlarda "kendin pişir kendin ye" düzenekli yerler
varmıydı acaba ;D Yakında ördeklerde gider sanki :D


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Ağustos 03, 2009, 13:49:34
Valla hala, kendin pişir kendin ye yoktu, ama ben bunu kıraç için kurguladım. 2 arsa alıp, ortasını kepçe ile kazdıktan sonra büyük bi muşamba/naylon serdinmi, doldur içine suyu :D :D Ondan sonra içine ister kuğu koy, ister kaz, ister ördek. Etrafına da ağaçlar altında masa-sandalye ile güzel bi çay bahçesi olur :)  Özellikle küçük çocukların ördeklere olan ilgisi, seyre değer :) 


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: hala54 üzerinde Ağustos 03, 2009, 14:11:14
Valla hala, kendin pişir kendin ye yoktu, ama ben bunu kıraç için kurguladım. 2 arsa alıp, ortasını kepçe ile kazdıktan sonra büyük bi muşamba/naylon serdinmi, doldur içine suyu :D :D Ondan sonra içine ister kuğu koy, ister kaz, ister ördek. Etrafına da ağaçlar altında masa-sandalye ile güzel bi çay bahçesi olur :)  Özellikle küçük çocukların ördeklere olan ilgisi, seyre değer :) 


Gölün yarısına da alabalık yapalım da, rakısını kapan gelsin söğüt gölgesine, :D :D
Çalış çalış nereye kadar kardeşim değil mi ama ;D ;D Ehaaa


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Taran Kedi üzerinde Ağustos 03, 2009, 14:20:04
Valla hala, kendin pişir kendin ye yoktu, ama ben bunu kıraç için kurguladım. 2 arsa alıp, ortasını kepçe ile kazdıktan sonra büyük bi muşamba/naylon serdinmi, doldur içine suyu :D :D Ondan sonra içine ister kuğu koy, ister kaz, ister ördek. Etrafına da ağaçlar altında masa-sandalye ile güzel bi çay bahçesi olur :)  Özellikle küçük çocukların ördeklere olan ilgisi, seyre değer :) 


Gölün yarısına da alabalık yapalım da, rakısını kapan gelsin söğüt gölgesine, :D :D
Çalış çalış nereye kadar kardeşim değil mi ama ;D ;D Ehaaa
Bak bu da güzel fikir de, o alabalıkları ördekler ve kazlar yer :) Gölden ziyade gölet desek daha doğru olur. Ben aslında bi ucunu bölüp "nasır yiyen sazan" koymayı düşündüm ama, alabalık ta hiç fena fikir değil :) Paran varsa yapalım ortak bi girişim, para senden, fikir benden hala ;D


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: hala54 üzerinde Ağustos 03, 2009, 15:30:20
Bak bu da güzel fikir de, o alabalıkları ördekler ve kazlar yer :) Gölden ziyade gölet desek daha doğru olur. Ben aslında bi ucunu bölüp "nasır yiyen sazan" koymayı düşündüm ama, alabalık ta hiç fena fikir değil :) Paran varsa yapalım ortak bi girişim, para senden, fikir benden hala ;D


Gölcükte bir iki tene kano bulundururuz, uşaklaa gezsin vacanım suda.. :D 
Gölge işi benim Taran Kedi, söğüt gölgeleri benden, Gölcüün  bii tarafına
şu sülükleeden koyalım iitiyalaa gelcek bacaklaana yapıştııcak sülükleri,  >:D
Bii sülük 1. saat 3 TL. Hadi deyem sana balıklaada benden, ama sizde
Tuna ile beraber şu balıkların yemini veriisiniz aatık.  ;)
Fikiileeni hep bekleyeerim  ve şiddetle destekleyeerim bak. Para ne ki  :hani
Kapı gibi kredi kaatlarım vaa benim va eyyy  ;D ;D


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: Ozan üzerinde Ağustos 31, 2009, 20:26:18
Türkiye'de o kadar çok göçmen var ki hepsinin kurduğu köylerin ilçelerin sayısını bilmek yahutta tespit etmek imkansız.Ama en azından bazılarını öğrenebiliriz.Bu yüzden bu başlıkta katkısı bulunan herkese teşekkürler.


Konu Başlığı: samsun merkez ve köylerine yerleştirilen mübadillerle mübadele dışında gelenler
Gönderen: samsun üzerinde Eylül 02, 2009, 10:45:44
evvela kaynağımı vereyim:
http://www.karalahana.com/makaleler/tarih/samsun-mubadiller-yunanistan.html
Yazı: Hikmet Gürcan

Samsun Merkez ve Köylerindeki Yunanistan Mübadillerinin Yerleşimi
30 Ocak 1923 “LOZAN BARIŞ KONFERANSI”nda “Mübadele Sözleşmesi”
imzalandı.
Mübadillerin yerleşeceği 1. alan Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Amasya, Tokat ve Çorum illeri idi.
Göçmenler geldikleri yere göre TÜTÜNCÜ, BAĞCI ve ZEYTİNCİ olarak
gruplandırılmıştır.
Mübadelenin başlangıç tarihi olan Kasım 1923’ten, Kasım 1924 tarihine kadar
Samsun merkez ilçeye 5.539 kişi yerleştirilmiştir. 6.463 kişide Bafra ve köylerine
yerleşmiştir. Türk kökenli Arnavutlar da bu sayıya dahildir.
Alemdar Çiftliği: 28 hanede 112 nüfus meskûndur.
Antyeri: Köy dahilinde 49 hanede 284 nüfus Sarı Şaban’lı göçmen yerleştirilmiştir.
Asarağaç köyü: 73 hanede 259 nüfus meskûndur.
Aşağı Çinik: İlk etepta 41 hanede 161 nüfus yerleştirilmiştir. 1932 tarihli Aşa-
ğı Çinik köyü arazi tevzi defterine göre bu köyde yerleşenlerin toplam sayısı 223
hanede 809 nüfustur.
Avdan köyü: Drama mübadillerinden 27 hanede 91 nüfus yerleştirilmiştir.
Çanakçı köyü: 20 hanede 76 nüfus yerleştirilmiştir.
Çandır köyü: Çandır köyünde Drama’nın Iskıranava, Berbişta ve Hüseyin köyü
mübadillerinden 21 hanede 65 nüfus göçmen yerleştirilmiştir.
Çatal Armut köyü: Drama mübadillerinden 32 hanede 106 nüfus yerleştirilmiştir.
Daha sonra 22 hanede 79 nüfus rençper yerleştirilmiştir.
Çınaralan köyü: 54 hanede 189 nüfus Sarı Şaban mübadili yerleştirilmiştir.
Çırakman köyü: Drama, Sarı Şaban, Muratlı ve Kula mübadillerinden 112 hanede
210’u kadın ve 219’u erkek olmak üzere toplam 429 kişi yerleştirilmiştir.
Çinekoğlu köyü: Hasköy’ün Çinek Çiftliği’nde Sarı Şaban’ın Kurudere köyü
mübadillerinden 44 hanede 184 göçmen yerleştirilmiştir.
Demircusu Köyü: Kayalar’ın Kırımşah göçmenlerinden 28 hanede 113 nüfus
yerleştirilmiştir.

Derecik köyü: Derecik köyünde Drama’nın Karacaköy mübadilleri yerleştirilmiştir.
Ayrıca bu köyde 6 hane Batum mültecisi bulunmaktaydı.
Devgeriş köyü: 1926 tarihinden itibaren köy dahilinde 63 hanede 241 nüfus bulunmakta.
1927 yılında köy dahilinde 14 hanede 44 nüfus Çaylak mübadili iskan
edilmiştir. Daha sonraları köy dahilinde yerleştirilenlerin sayısı 99 hanede 413 nüfusa
ulaşmıştır.
Düvecik köyü: Sarı Şaban mübadillerinden 26 hanede 105 nüfus adi iskan derecesinde
yerleştirilmiştir.
Düzköy: Köy dahilinde 51 hanede 224 mübadil iskan işlemi görmüştür. Ayrı-
ca köy dahilinde Priştine, Prezrin ve İpek köyü mübadillerinden 30 hanede 190 nüfus
yerleştirilmiştir.
Gürgendağ köyü: 13 hanede 58 nüfus iskân edilmiştir.
Gürganyatak köyü: Alibey mahallesinden 16 hanede 83 nüfus sarı şaban mübadili
iskân edilmiştir.
Hacı İsmail köyü: 64 hanede 226 Drama mübadili yerleştirilmiştir.
Hasköy (Papasköy): Sarı Şaban’ın Kurudere, Mustafaoğulları, Karaca Koyun,
Beklemiş, Olucak, Uzunkaya, Baraklı ile Drama’nın Karamanlı mübadillerinden
200’ü erkek ve 262’si kadın olmak üzere toplam 462 kişi yerleştirilmiştir. İlyasköy: bu köyde Sarı Şaban’ın İnceğiz köyü mübadillerinden 63 hanede 262
mübadil yerleştirilmiştir.
Kalkanca köyü: 22 hanede 88 göçmen yerleştirilmiştir.
Karagöl köyü: Drama mübadillerinden 23 hanede 119 kişi yerleştirilmiştir.
Karaperçin köyü: Sarı Şaban mübadillerinden 25 hanede 107 kişi yerleştirilmiştir.
Kavacık köyü: 1924 yılında Drama’nın Kırlar köyü mübadillerinden 50 hanede
165 göçmen adi iskân derecesinde yerleştirilmiştir.
Kelkaya köyü: Ustrumca ve Sarı Şaban mübadillerinden 21 hanede 82 nüfus
yerleştirilmiştir.
Kesilli köyü: 27 hanede 154 nüfus Drama mübadili yerleştirilmiştir.
Kızılköy: 32 hanede 124 nüfus yerleştirilmiştir.
Kızıloğlak köyü: 1931 tarihi itibarıyla ikisi Batum ve diğerleri Sarı Şaban mübadili
olmak üzere 20 hanede 82 göçmen yerleştirilmiştir.
Kozlu köyü: Sarı Şaban mübadillerinden 42 hanede 136 nüfus yerleştirilmiştir.
Kurugökçe köyü: Bu köye Sarı Şaban’ın Karaca Ova mübadillerinden 40 hanede
158 göçmen iskân edilmiştir.
Ökse köyü (Kutlukent): Sarı Şaban’ın Nedirli ve Beklemiş köyü mübadillerinden
112 hanede 455 göçmen adi iskân derecesinde yerleştirilmiştir.
Sarıbıyık köyü: Sarı Şaban’ın Muradlı köyü mübadillerinden 26 hanede 108
nüfus yerleştirilmiştir.
Taşan köyü: Sarı Şaban’ın Karaca Koyun, Doyran ve Kulçalar köyü mübadillerinden
1924 yılında 133 hanede 253’ü kadın ve 220’si erkek olmak üzere toplam
473 kişi yerleştirildi.
Tekkeköy: 27 hanede 138 göçmen yerleştirilmiştir.
Teknepınar köyü: 1924 yılında Sarı Şaban’ın Nedirli ve Gaziler mübadillerinden
8 hanede 14’ü erkek ve 18’i kadın olmak üzere toplam 32 kişi iskan edildi
Tepecik köyü: 1920-1921 yıllarında 42 hanede 166 nüfus Kırım göçmeni buraya
yerleştirilmiştir. 20 hanede 88 nüfus Beklemiş köyü mübadilleri buraya yerleştirilmiştir.
Yerlice köyü: Mamodos köyüne sınır olan Yerlice köyüne 1923 yılında Trabzon,
Rize ve Alucra mültecilerinden 12 hanede 60 kişi yerleştirilmiştir.
Yukarı Çinik köyü: 95 hanede 318 nüfus mübadil yerleştirilmiştir.
Mübadele ile gelenler dışında bu defada 1929-1936 yılları arasında GÖÇMEN
olarak gelenler olmuştur.

Mübadele ile Gelenler Dışında 1929-1936 Yılları Arasında Göçmen Olarak
Gelenlerin Yerleşim Tablosu

S.No Yerleştiği Yer- Geldiği Ülke -Hane –Nüfus- Geliş Tarihi
1 Alibeyli Yunanistan 16 83 1932
2 Antyeri Yunanistan 75 266 1931
3 Asarağaç Yunanistan 73 259 1932
4 Aş. Çinik Yunanistan 223 809 1932
5 Avdan Drama 27 91 1931
6 Çinekoğlu Yunanistan 43 181 1932
7 Çanakçı Yunanistan 18 65 1932
8 Çandır Yunanistan 21 65 1932
9 Çınaralan Yunanistan 57 243 1932
10 Çırakman Yunanistan 77 312 1933
11 Demirci Sarışaban 8 46 1931
12 Demirci (Kavak) Yunanistan 60 158 1932
13 Derecik Drama 79 287 1935
14 Dereköy Yunanistan 6 25 1932
15 Devgeriş Yunanistan 99 424 1932
16 Düvecik Drama 26 105 1931
17 Düzköy Yunanistan 30 190 1935
18 Gürgendağı Sarışaban 13 58 1931
19 Hacıismail Sarışaban 63 219 1932
20 Hasköy (Papazköy) Sarışaban 55 266 1932
21 İlyasköy Sarışaban 63 262 1932
22 Kalkanca Yunanistan 21 88 1932
23 Karagöl Yunanistan 23 119 1931
24 Karaperçin Yunanistan 25 107 1932
25 Kavacık Drama 50 160 1931
26 Kavak Yunanistan 27 69 1932
27 Kelkaya Sarışaban 21 82 1931
28 Kızıloğlak Sarışaban 20 82 1931
29 Kozluk Yunanistan 36 116 1932
22Köseli Yunanistan 27 154 1930
31 Kurugökçe Yunanistan 39 158 1932
32 Ökse (Kutlukent) Yunanistan 112 455 1932
33 Samsun (Merkez) Kavala 48 216 1929
34 Sarıbıyık Yunanistan 26 109 1935
35 Taşan Yunanistan 87 259 1936
36 Tekkeköy Sarışaban 27 138 1931
37 Tepecik Kırım 59 238 1932
38 Yk. Çinik Sarışaban 122 422 1932


1920 - 1932 Yılları Arasında Kırım’dan Gelen Göçmenlerin Yerleşimi
S.No Yerleştiği Yer -Geldiği Ülke- Hane- Nüfus -Geliş Tarihi
1 Tepecik Köyü Kırım 42 166 1920-21
2 Tepecik Köyü Kırım 59 238 1932


1950 - 1951 Yılları Arasında Bulgaristan’dan Gelen
Göçmenlerin Yerleşimi
S.No Yerleştiği Yer Geldiği Ülke Hane Nüfus Geliş Tarihi
1 Alaçam Bulgaristan 33 164 1950- 51
2 Bafra Bulgaristan 74 384 1950- 51
3 Çarşamba Bulgaristan 83 466 1950- 51
4 Gelemen D.Ü.Ç. Bulgaristan 19 101 1950- 51
5 Havza Bulgaristan 55 235 1950- 51
6 Karaköy Harası Bulgaristan 9 28 1950- 51
7 Kavak Bulgaristan 18 87 1950- 51
8 Ladik Bulgaristan 41 184 1950- 51
9 Samsun (Merkez) Bulgaristan 26 125 1950- 51
10 Taşan Bulgaristan 17 80 1950- 51
11 Terme Bulgaristan 42 203 1950- 51
12 Vezirköprü Bulgaristan 61 310 1950- 51

(http://www.karalahana.com/makaleler/tarih/Selanik-gelenler.gif)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Eylül 10, 2009, 01:33:29
Kavak köy

köyümüzün tanıtımı ve tarihçesi hakkında

Tarihçe:
1300’lü yıllarda Osmanlı devletinin yeni fetihte bulunduğu bölgeleri Türkleştirebilmek ve elinde tutabilmek için Konya’nın Karaman bölgesindeki halk Bulgaristan’ın Uruscuk vilayetinin, Turakan ilçesinin, Kanipe köyüne yerleştirilmiş. Yaklaşık olarak 550 sene burada kalan kavak köyü halkı, Osmanlı devletinin dağılmasından sonra 1887 yılında İstanbul-Eskişehir üzerinden 6 ay süren zorlu bir yolculuk sonrasında şu anki yerleşmiş oldukları bölgeyi beğenerek buraya yerleşiyorlar. Bu bölgeyi seçmelerindeki nedenler; bölgenin sık ormanlarla kaplı olması ve o dömenlerde çok fazla rahatsızlık veren sivrisinek gibi haşeratlardan uzak bir yer olmasıdır.

Tanıtım:
Köyümüz İzmir-Antalya yoluna 12 km. uzaklıkta, il merkezine uzaklığı 55 km. ilçe merkezine uzaklığı 23 km. dir. Yollarımız asfalt kaplıdır. Köyümüz söğüt dağları üzerinde 1600 rakımlıdır.

Nüfusumuz 115 hane sayımız 25 tir. Orman köyü statüsünde olan köy piknik alanları bakımından zengin bir konuma sahiptir.(Yellitepe, Aksuçeşmesi, Aşılıksuyu). Köyümüzde bol miktarda av hayvanı da vardır(Tavşan Domuz Keklik Kurt Bıldırcın)

Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Özellikle gül bitkisi köy halkına önemli ölçüde katkı yapmaktadır.

Köyümüz hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler köy muhtarı Kadir ÖZTÜRK’ü arayabilir.

http://www.kavakkoyu.org/2008/06/kymzn-tantm-ve-tarihesi-hakknda.html


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: samsun üzerinde Ekim 10, 2009, 19:31:33
http://books.google.com.tr/books?id=MoSMbBim3aIC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=BAFRA+ARNAVUT&source=bl&ots=GqUQXmVSPa&sig=_YOdhppl-hvNI60Dp1s94Tb-PRs&hl=tr&ei=dbDQSsbcF43ymQPC5sn7Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CA8Q6AEwAzgo#v=onepage&q=&f=false

doçent hikmet öksüz'ün "batı trakya türkleri" adlı kitabını sınırlı önizlemesini yukarıdaki linkten okuyabilirsiniz...balkan ülkelerinden yapılan göçlerle ilgili önemli istatistiki bilgi yanında husussan bafra bölgesine iskan edilen mübadil köyleri hakkında bilgiler (sf.88) ve bu köylerin sakinleriyle yapılmış röpotajlar da kitapta yer almakta..google kitaplarından sayfa kopyalamak doğrusu çok zahmetli ama 88. sayfayı kopyalamaya taşıdğı bilgi açısından değer..aşağıdadır:
(http://books.google.com.tr/books?id=MoSMbBim3aIC&pg=PA88&img=1&zoom=3&hl=tr&sig=ACfU3U2Yv64ywwzWwRDahDmYWBIVorQrSw&w=685)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Şubat 12, 2010, 20:29:39
eskişehir / alpu / ışıkören (arapkuyusu)

Arapkuyusu(IŞIKÖREN-AZİZİYE) Köyü Işıkören köyü Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Eskişehir'e 53 km. Alpu'ya 14 km. uzaklıkta Rıfkiye ve Fahriye köyleriyle komşu bir köydür. Köy 1860 yılında Rumeli Türkü olan Gacalllar tarafından 3 hane olarak kurulmuştur daha sonraları Dobruca'nın Bülbül, Alakapı, Nazarşa Danaköy, Mahmutkuyu köylerinden gelen Nogaylar tarafından yerleşim yeri olarak seçilmiştir.

http://arapkuyugenclik.tr.gg/ARAPKUYU.htm


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Mart 14, 2010, 14:02:19
http://www.kovancilar.bel.tr/index.php?id=dokuman&islem=oku&yer=2&kat=3&no=5

Rumeli'den Göç ve Kovancıların Kuruluşu


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Mart 18, 2010, 18:31:47
    Gebze Balçık KÖYÜ

    1877/8 yılında Osmanlı-Rus harbinde yakılan ve yıkılan köylerinden hiç bir maddi varlıklarına yanlarına almadan canları pahasına doğup büyüdükleri Bugün BULGARİSTAN sınırında kalan RUMELİNDEN göç ederek gelen Dedelerimiz ve Ninelerimiz Dönemin osmanlı padişahı Sultan Hamitin talimatı ile Şimdiki köy yakınlarında bulunan sultan hamitin çiftliğine sığınmacı olarak yerleştirilmişlerdir. Savaş bitiğinde köylerine, Doğup büyüdükleri,Analarının,Babalarının mezarlarının Bulunduğu o bereket fışkıran uçsuz bucaksız topraklarıa RUMELİYE geri dönmektir niyetleri ama savaş bitmiş Osmanlı yenilmiş ve RUMELİ kaybedilmiştir.Yapacakları tekbirşey vardır artık kendilerine yeni bir düzen kurmak.Osmanlı hükümeti tarafından kendilerine gösterilen toprak bataklık ve sarp ağaçkıtır.Buraya yeni bir köy kurarlar Köyümüzün ilk adı sultan hamidin çiftliğinden gelen Hamidiye olur.(Bugün google earth de hala hamidiye yazmaktadır bakmanızı tavsiye ederim) Daha sonra anlamı Öz yağlı çamur olan (Bizim yaşıtlarımız ve eskiler bilirler derelerde eskiden yağlı çamur bulunur biz o çamurdan misket yapardık) BALÇIK adını almış ve o gün bu gündür adını korumuştur.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Mart 18, 2010, 19:34:54

Malkara,KARAMURAT KÖYÜ , 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı - Rus ( 1877 - 1878) Savaşı sonunda Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan Kırcaali ve Selanik'ten gelen Türkler tarafından kurulmuştur. Köyün kurulduğu yer Yörük Çiftliğinden mera olarak 1.800 sarı liraya satın alınmıştır. Yer daha sonra tarlaya dönüştürülmüştür. Köyü ilk kuranlar Ali Ağa, Hacı Ömer oğlu İsmail Ağa, Şaban Ağa, Haşim Ağa ve Osman Pehlivan sülaleleridir. Bu sülalelerin büyükleri, savaşlara katılmışlar ve hepsi de ölmüştür.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: gürcan üzerinde Mart 19, 2010, 00:24:56
eskişehir  seyit gazi kırka beldesi   büyükyayla ve salihler köyü, kütahya altıntas ilcesi aydınlar (Batak köyü)  bu üç köyde ayni zamanda kurulmustur 93 harbinde bulgaristandan zorla sürülmüsler türkiyeye. ilk önce büyükyaylaya gelmisler. orda  bu topraklar bizim cocuklarimiza yetmez kavga ederler düşüncesiyle 1 kardeş salihler köyüne gitmis.1 kardeste aydınlar köyüne gitmistir. bulgaristen deliorman karnabaat tan gelmislerdir.

Yeşil zeytin' e hediyemdir.


(http://i44.tinypic.com/20izapu.jpg)


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: kervanci üzerinde Mart 16, 2011, 14:31:25
kony'nın Altekin ilçesine bağlı Ayışığı Köyü göçmen köyüdür 1951 yılında göç etmişler.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: kervanci üzerinde Mart 17, 2011, 10:46:28
KONYA'NIN ALTINEKİN İLÇESİNE BAĞLI AYIŞIĞI KÖYÜ 1951 YILINDA BULGURİSTAN'DAN GÖÇ ETMİŞ AİLELER İÇİN KURULMUŞ BİR GÖÇMEN KÖYÜDÜR.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: NURAN ÖZTÜRK üzerinde Mart 18, 2011, 21:44:05
Samsun tarafında göcmen köylerde cok varmış bilmiyordum bu kadar oldugunu paylaşım icin teşekürler


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: abidin_221 üzerinde Mart 19, 2011, 18:02:59
çanakkaledede çok göçmen köyü var


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Eylül 11, 2011, 14:42:31
Abadan, Çubuk

Tarihçe

Köyün adı bereket manasına geldiği gibi güzel ve bereketli topraklara ait olduğu mekân olarak adlandırılıyor.

Köy halkı balkan göçmeni kökenlidir. Bilinen bazı aileler Bulgaristan Varna (Yeşil) göçmenidir. 93 muhaciri diye bilinen 1876-1877 Osmanlı-Rus savaşı döneminde göç etmişler ve kendi istekleri ile Esenboğa havaalanının olduğu Çubuk ovasına iskan edilmelerine karşın bataklık ve sivrisinek ile sıtma dan korunmak için buraya yerleşmişlerdir. Aynı zamanda istiklal harbine katılmış istiklal madalyası sahibi gaziside (MEHMET ATA = Yetim Mehmet) bulunmaktadır.

Bulgaristan'dan. Rusların 1828'de Tuna'yı aşarak Edirne'ye kadar gelmesi ve Bulgarları Türklerin üzerine saldırtması sonucunda bozguna uğrayan şehir ve kasabalardan, perişan halde 30 000 Türk, Türkiye'ye göç etti. 1876'da Rusya, Almanya ve Avusturya tarafından Balkanlar bölündü. Avusturya, Bosna-Hersek'i aldı, ayrıca Bulgarlara ve Sırplara, Rusya himayesinde bağımsızlık verildi. Aynı yıl Bulgarlar, Türklere karşı şiddet hareketlerine giriştiler; buradaki Türkleri korumakla görevli Türk ordusunun hareketi, Avrupa devletlerinin müdahalesiyle durduruldu. Binlerce Türk, Edirne, İstanbul ve Anadolu'ya göç etti.

1877 Osmanlı-Rus Savaşından sonra yapılan Berlin Antlaşması'yla Bulgaristan devletinin kurulması kabul edildi. Bu durum, Bulgaristan'daki Türkler için kötü oldu ve 1876-1878 yılları arasında 200 000 Türk Edirne ve civarına yerleşti. 300 000 göçmen, Rumeli'den Anadolu'ya geçti. 75 000'i Halep ve Şam'a, 25000'i Adana'ya, 10 000'i Konya ve Kastamonu'ya, 10 000'i Kıbrıs'a yerleşti. Sivas, Amasya ve Diyarbakır'a beşer bin kişi, Cezayir'e 500 kişi gönderildi. Kuzey Bulgaristan'dan göç eden bir kısım Türkler, Rodoplar'da Ruslarla çarpışan Pomaklarla birleştiler. Birçok silâhlı saldırıya uğrayan göç kafilesi, ağır kayıplar vererek Türkiye'ye gelebildi. Doğu ve Batı Trakya ile İstanbul göçmenlerle doldu.

Birinci Dünya Savaşında Bulgaristan, Türkiye'nin müttefiki olunca, göç eden kafilelere bazı kolaylıklar gösterdi, fakat ellerindeki mal ve mülkün bedelini değerinden çok düşük olarak ödedi.

1885-1923 yılları arsında Türkiye'ye 500 000 kişi göç etti. 1927'den sonra yeniden şiddet hareketleri görüldü. Deliorman Türkleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçü göze alamadılar ve 1930-1933'te Romanya'ya, buradan da Köstence yoluyla Türkiye'ye geldiler. 1923-1933 yılları arasında göç edenlerin sayısı 101 507'dir. Yine Bulgaristan'dan 1934-1960 arasında 272 971 kişi Türkiye'ye göç etti. 1951-1952 yıllarında Bulgarlar, 154 385 Türk vatandaşını Edirne'ye gönderdi. Bütün bu göçlere rağmen bugün Bulgaristan'da halen 1 milyonun üstünde Türk vardır. Bu Türkler için, Bulgaristan yeni göç planları hazırladı. Buna göre, Türkiye'de yakın akrabaları bulunan Türkler, Türkiye'ye göç edebilecekti. 1970 yılının her ayında kafileler halinde Türkiye'ye göçler başladı. Türkiye'ye 1960-1970 arasında Bulgaristan'dan gelen serbest göçmenlerin sayısı 13125'tir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Abadan,_%C3%87ubuk


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: TEKERAGA üzerinde Eylül 11, 2011, 18:06:09
AlprenKIRIM,Son Paragraftaki 2. ve 3.Satırdaki Yine Bulgaristandan 1934-1960 Arasında 272.971 Kişi Türkiye'ye Göç Etti Cümlesiyle İlgili
Bulgaristandan 1934-1960 Yılları İle  Türkiye'ye Göç İle İlgili Bilgi Elinizde Varmı Veya Kaynak?İnternet Üzerinden Ve Diğer Araştırmalarım Sonucu Bir Bilgi Elde Edemedim Rahmetli Anneanne Ve Dedeler O Tarih Aralığında(1939 Yılı) Gelmişlerde O Yüzden Sordum.Cevaplarsanız Memnun Olacağım Veya Site Üyelerinden Cevaplayan Olursa Bilgi Elinizde Yoksa Önemli Değil Canınız Sağolsun.Şimdiden Cevap Gelse de Gelmese de Teşekkür Ederim.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Eylül 11, 2011, 20:18:02
TEKERAGA karşıma bu konuda bir bilgi çıkarsa mutlaka paylaşırım. Araştırıcam.


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: AlperenKIRIM üzerinde Ekim 03, 2011, 13:08:22
Hamidiye, Bolvadin


Silistre Sancağı'nın merkez köylerinden 57 hane, 557 kişi buraya iskan olmuştur. İskan, Sultan II. Abdülhamit zamanında yapıldığından Hamidiye ismini almıştır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hamidiye,_Bolvadin


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: mehmetyavuz üzerinde Aralık 07, 2016, 00:48:59
Eskiyayla
Eskiyayla, Sakarya ilinin Pamukova ilçesine bağlı bir mahalledir.

Tarihçe
Köy 1896 yılında Bulgaristan'ın Osmanpazarı ilçesinden göç etmiş türkler tarafından kurulmuştur. İlk gelen 7 sülale (Hüsmenoğulları, Kaykıoğulları, Çolaklar, Şakirler, Bakacaklar, Şerifler) sülaleleridir. Mahallenin ilk sahipleri o zamanlar yazları göç eden yörüklerdir. Yazları gelen ve yaylada havancılık yapan yörükler vardır. İlk buraya gelen şimdiki eskiyayla köylüleri o zaman zaten yüksek yayla olan bu yerlere Eskiyayla demişler ve mahallenin adı o günden beri değişmeden devam etmektedir.

Kültür
Mahallenin gelenekleri
Mahallede düğünler (eskiden) davul zurna eşliğinde yapılırdı.Son yıllarda ise yemekli düğüne dönmüştür. Eski yıllarda düğün yapacak aileye tüm köylü de yardımcı olur. Eskiyayla düğününe komşu köylerden davet edilen gençler katılır klarnet ve davul eşliğinde çalan ekipler düğün evine kadar gelerek oyunlar oynardı. Çok sayıda katılan diğer köylüler mahallenin hemen hemen her tarafını düğün ve eğlence alanı haline getirirlerdi. Böylece düğünlerden sonra başka düğün için mahallenin düğünlerinden uzun uzun söz edilirdi.

Köy yemekleri
Genelde çok çeşitli yemek türü yapılan mahallede çeşitli bakiıyat yemeklerinden her çeşidi yapılmakta. Muhacir çöreği meşhurdur. Küle gömerek yapılan çörek içine kabartma maddesi de katıldıktan sonra sıcak halde yenmektedir. Sadece Eskiyayla da yapılan bu çörekten dolayı köy deyince akla muhacir çöreği gelmektedir. Birde mahallede köy fırınında yapılan köy ekmeği vardır. Her evde mevcut olan köy fırınında sık sık ekmekler yapılmaktadır. Ekmek yapan aileler gelen misafir ve çocuklara ilk ateşte yaptıkları simit şeklindeki ekmeklerden ikram etmekteler.

Tatlilar
Kıvrim denen açılmış hamuru oklavaya sararak tepsiye cevirip üzerine tatlısı dökülerek yapılır. Kabak tatlısı, baklava tatlısı, sütlaç ve incir tatlısı mahallenin önemli tatlılarından dır.

Tepside yapılan "Çarşaf böreği" de köy tarafından yapılmaktadır.

Gözleme, akıtma, gibi unlu börekler yapılmaktadır.

Coğrafya
Sakarya iline 60 km, Pamukova ilçesine 20 km uzaklıktadır.

İklim
Mahallenin iklimi, Marmara iklimi hakimdir. Yayla oluşu nedeni ile biraz daha serin hava hakimdir. Kışları ise biraz daha soğuk ve yağışlıdır.

Nüfus
2000 yili 104 kişi
1997 yılı   90 kişi

Ekonomi
Mahallenin ekonomisi daha çok orman a dayanmaktadır. Mahallede "Orman Köylerini Kalkındırma kooperatifi" vardır. 30 üyesi olan kooperatif başkanı uzun yıllardan beri Kemal Sağlam dır. Köy kooperatifi ormandan izine dayalaı orman ağaçlarının kesimini ve onun taşımasını yaparak (Odun, tomruk, sanayi vs) imal etmekte ve depoya teslim ederek para kazanmaktadır.

Tarım ise kendi ne yetecek katar yapılarak satmadan ziyade kendi anbarlarında yiyebilecekleri miktarları aşmamaktadır. Eskiden çok miktarda yapılan büyükbaş hayvancılık gittikçe azalmıştır. Köylülerin pamukova da da evleri vardır. Kışları Pamukova'ya taşınmaktalar. Sadece mahallede 8 hane birfiil 12 ay kalmakta dır. Yazları yükselen nüfüs ise Pamukova dan gelenlerle çoğalmaktadır.

Altyapı bilgileri
Mahallede, ilköğretim okulu yoktur mahallede az sayıda insan olduğu için okuyan öğrenci de yoktur. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

www.eskiyayla.com


Konu Başlığı: Ynt: Türkiyedeki Göçmen Köyleri
Gönderen: bektas üzerinde Ocak 14, 2017, 15:54:38
1935-1936 s. Romanya Köstence, Tulça bölgesinden göç edenler nerelere yerleşti, bilgisi olanlar varmı!!!!