Ana Sayfa Ana Sayfa  Forum Forum  Balkanlar TV Balkanlar TV  Tarihte Bugün Tarihte Bugün  Haberler Haberler  Makaleler Makaleler
Son mesaj - Gönderen: Taran Kedi - Cuma, 06 Nisan 2012 15:50
Balkan Türklerinin Buluşma Noktasına Hoş Geldiniz.
Balkanlar.Net
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Kasım 21, 2017, 16:46:57
151.700 Mesaj 8.683 Konu Gönderen: 8.295 Üye
Son üye: figenbakay
Balkanlar.Net  |  Balkan Dünyası  |  Tarih  |  Konu: Rumeli Valileri (Arşivinize) 0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte. « önceki sonraki »
Sayfa: [1]
Gönderen Konu: Rumeli Valileri (Arşivinize)  (Okunma Sayısı 5510 defa)
aydinhoca
Kıdemli Üye
****

Popülarite: 29
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 318


« : Aralık 11, 2010, 09:28:46 »

Rumeli   Eyaleti   Valileri

   Eyaletler, beylerbeyi veya mîr-i mîran denilen idareciler tarafından yönetilirdi. Fetihlerle başlayan dönemde ilk “Beylerbeyi” Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa idi. Önceleri sadece Rumeli Beylerbeyliği varken, Rumeli Fetihlerinin genişlemesi ile 16. yüzyılda ayrıca Anadolu Beylerbeyliği de  kurulmuştu. Beylerbeyleri; Tasarruf ettiği eyalette Sultan’ın tam yetkili vekiliydi. Onun yetkilerini taşırdı.
   Yıllık geliri 100 00 akçanın üzerinde olan dirlikler “has” olarak  beylerbeylerine tahsis edilirdi.
   Beylerbeyi’nin Yetkileri
    Eyaletinde tayin işlerini yapar, idari işleri yürütür.
   Vilâyet kadısı ölünce, merkezden yeni bir kadı tayini yapılıncaya kadar, “mevlâ” denilen bir vekil tayin eder.
   Eyalet Divanı veya Paşa Divanı denilen bir divan kurar. Bu divanda; Kenar Deftardarı, Timar Defterdarı, Paşa’nın Tezkirecileri, Subaşı ve Asesbaşı bulunur. Kararları beraber alırlardı.
   Asayişin sağlanması, seferde çıkarılacak  ordu, zulmün önlenmesi için idari tedbirler alırlardı.
   Eyaletin bütün diğer memurları, Beylerbeyine itaata mecburdur.
   Rumeli Beylerbeyleri vezir ve “Paşa” olarak anılırlar. Anadolu Beylerbeyleri “Paşa” değildirler. Rumeli Beylerbeyleri, rütbe olarak Anadolu Beylerbeyliğinden öndedir ve İstanbul’da bulundukları zamanlarda “Divan-ı Hümayun” toplantılarına katılabilirler.
   Rumeli Eyaleti, 2.Bayezid Devrinden itibaren 29 Sancağa ayrılmıştır.
Ağriboz Sancağı
Alacahisar Sancağı
Akkirman Sancağı
Avlonya Sancağı
Bosna Sancağı
Çirmen Sancağı
Edirne Sancağı
Gelibolu Sancağı
Hersek Sancağı
İskenderiye(Arnavud-İli) Sancağı
İşkodra Sancağı
İzvornik Sancağı
Karadağ Sancağı
Kefe Sancağı
Kili Sancağı
Köstendil Sancağı
Manastır Sancağı
Midilli(Rodos ve Cezair) Sancağı( Cezire=Ada , Cezayir=Adalar)
Mora Sancağı
Ohri Sancağı
Prizren Sancağı
Selanik Sancağı
Semendire Sancağı
Serez Sancağı
Sofya Sancağı
Vidin Sancağı
Vulçıtrın Sancağı

   1521 de yazılan Yavuz Sultan Selim Devri Rumeli Vilayeti Kanunnamesi’nde “sancak”  sayısı 33 e çıkmıştır.
   1653 de yazılan “Kanunnane-i Hümâyûn” da Rumeli Eyaleti ile ilgili önemli bilgiler verilmektedir.
Rumeli Eyaleti; yirmi beş sancaktır.Her Sancağın bir alaybeyi vardır. Paşa Sancağının iki “alaybeyi” vardır.  Zeametli üç müsellem beyi, altı Yörük beyi ve bir akıncı beyi vardır.
   Eyalet ,zu’ema ve erbab-ı timar olarak on bin yüz seksen yedi kılıçtır. Bir sekseni zeamet, kalanı timardır. Eyalette,  ümera, züema ve erbab-ı timar cebelüleriyle otuz beş bin asker çıkar.
   Bunlardan başka; Rumeli müsellemleri sekiz yüz kırk dokuz ocak ve Yörükleri bin dört yüz altmış dört  ocaktır. Buna göre müsellem ve Yörük eşküncüleri on bir bin beş yüz altmış beş neferdir. Ayrıca   “akıncı taifesi” on iki bin askerdir.
   Daha sonraki devirlerde hazırlanan “kanunname”lerin mahiyetleri biraz daha özelleşmiş, eyaletin genel askeri, idari ve mali konularını ihtiva eden kanunnamelerin yanında, sancaklar hatta bazı kaza, nahiye ve köyler için bile müteferrik kanunnameler çıkarılmıştı.
   Örnek olarak verecek olursak; 2.Selim Devri’nin kanunnamelerinden olan “Silistre Sancağı Kanunnamesi” içinde zikredilen;
   Kanunname-i Bâc-ı Karye-i Maçin
   Kanunname-i İskele-i Harsova
   Kanunname-i Nefs-i Varna
   Kanunname-i İskele-i Süzebolu
   Kanunname-i Karye-i Vaslkoz
   Ve bunlara benzer bir çok kanunname  Rumeli Eyaleti Kanunnameleri içinde geçmektedir..

   Rumeli Vilâyeti’nin belli bir “vilâyet merkezi” yoktu. Valiler genelde askeri kumandanlar olduğu için, Rumeli Ordusu’na kumandan olarak tayin edilen paşalar, Rumeli Valisi de olurlar, bütün sancaklar onun emri altında birleşirlerdi. Bunun için “Rumeli Valisi” rütbesi yanında mutasarrıfı veya seraskeri oldukları yerin ismi de anılırdı.

Tespit edebildiğimiz Rumeli Valileri’nden bazılarının mutasarrıfı oldukları yerler şöyleydi:
Rumeli Valisi ve Niş Muhafızı
Rumeli Valisi ve Belgrad Muhafızı
Rumeli Valisi veYanya Mutasarrıfı
Rumeli Valisi ve İskenderiye Mutasarrıfı
Rumeli Valisi ve Hotin ve Boğdan Seraskeri
Rumeli Valisi veYaş Seraskeri
Rumeli Valisi ve Sofya Seraskeri
Rumeli Valisi ve Maçin muhafızı
Rumeli Valisi ve Babadağ Canibi Serdarı
Rumeli Valisi ve Hacıoğlu Ciheti Serdarı
Rumeli Valisi ve Karesi Seraskeri
Rumeli Valisi ve Bender Muhafızı
Rumeli Valisi ve Çirmen Muhafızı
Rumeli Valisi ve Belgrad Muhafızı
Rumeli Valisi ve Mora Seraskeri
Rumeli Valisi ve Eğriboz Muhafızı
Rumeli Valisi ve Sedar-ı Azam
   Rumeli’nde gerek vali ve gerekse diğer rütbelerde görevlerde bulunan “seyid” farklı bir yazılışla “seyyid”lerin çokluğu bizi şaşırtmamalıdır. Bilindiği gibi; “seyid”ler, Hazret-i Hüseyin soyundan, “şerif”ler, Hazret-i Hasan soyundan gelen “Evlâd-ı Resul”lerdir. Bunlar, her doğduklarında, doğdukları vilayetlerde sadece bunların kayıtlarını tutmak için resmi görevli olarak bulunan “Nakib-ül Eşraf”lar tarafından kayıt edilir, ellerine resmî “hüccet”ler, belgeler verilirdi. Seyid ve şeriflerin, Devlet-i Âlî Osmanlı içinde ayrı yerleri ve vergi muafiyetleri, hâttâ belli bir maaşları olurdu. Bu seyid ve şerifler, aile çevrelerinde, özel öğretmenlerden çok iyi eğitim alırlar, çok iyi yetiştirilirlerdi. İslâm üzerine, çok iyi eğitilmiş bu kişiler de, devlet yönetiminde kolayca yer bulur, yükselirler veya çeşitli tarikatlarda kanaat önderleri olarak yaşarlardı. Tabi, seyid ve şerif olarak da, çok üst seviyede kimselerin kız veya oğullarıyla evlilikler yaparlardı. Osmanlı Devleti yönetiminin hemen her tarafında seyid ve şerif unvanlı kişilere rastlanırdı. Belki de Devlet’in bunca sene ayakta durabilmesinin bir amili de belki, çok iyi eğitim almış, dürüstlük ve doğruluk üzerine yetiştirilmiş bu kişilerin Devlet yönetiminde bulunmasındandı.

Tespit edebildiğimiz Rumeli Valilerinin isimleri :
Rumeli Valisi Ahmet Paşa                               1607
……………..
Mehmet Paşa                                                    1659
Seyid Mehmet Paşa                                          1672
Ali Paşa                                                            1678
Şehid Küçük Hasan Paşa zade Mahmud Paşa  1690
Süleyman Paşa                                                  1695
Cafer Paşa                                                         1696
Abdullah Paşa                                                   1697
Hüseyin Paşa                                                     1701
Hasan Paşa                                                         1704
Abdullah Paşa zade Abdullah  Paşa                  1704
Hasan Paşa                                                         1705
İbrahim Paşa                                                      1707
Hasan Paşa zade Abdullah Paşa                        1708
Abdurrahman Paşa                                             1709
Mustafa Paşa                                                      1710
Hasan Paşa                                                         1711
Hurşid Ahmed Paşa                                           1713
Abdullah Paşa                                                    1713
Osman Paşa                                                       1716
Ali Paşa                                                             1716
Abdullah Paşa                                                   1718
Osman Paşa                                                       1722
Ali Paşa                                                             1722
Ahmed Paşa                                                      1724
Osman Paşa                                                      1727
Abdullah Paşa                                                   1728
Mehmed Reşid Paşa                                          1729
Abdullah Paşa                                                    1730
Hüseyin Paşa                                                     1731
Mehmed Paşa                                                    1731
Ahmed Paşa                                                      1734
Ebubekir Paşa                                                   1738
Ahmed Paşa                                                      1738
Ali Paşa                                                             1739
Pir Mustafa Paşa                                               1743
Kaptan-ı Derya Ahmed Paşa                            1744
Mehmed Paşa                                                   1744
Mustafa Paşa                                                    1745
Abdullah Paşa                                                   1745
Yahya Paşa                                                       1747
Ahmed Paşa                                                     1750
Ali Paşa                                                            1751
Ahmed Paşa                                                     1755
Mehmed Paşa                                                   1758
Hamza Paşa                                                      1762
 Ali Paşa                                                           1762
Muhsin zade Mehmed Paşa                              1764
Köprülü zade Hacı Ahmed Paşa                       1765
Mustafa Paşa                                                     1766
Mehmed Paşa                                                    1766
Yakovalı Ali Paşa                                             1767
Mehmed Paşa                                                    1768
Çarhacı Abdullah Paşa                                      1769
Numan Paşa                                                      1769
Gazi Osman Paşa                                              1775
Dağıstanlı Ali Paşa                                           1775
Abdullah Paşa                                                   1777
Mehmed Paşa                                                    1777
Seyid Mustafa Paşa                                           1780
Seyid Yeğen Mehmed Paşa                              1782
Abdullah Paşa                                                   1784
Ebubekir Paşa                                                   1787
Seyid Mehmed Paşa                                         1787
Süleyman Fevzi Paşa                                       1788
Abdullah Paşa                                                  1789
Seyid Ahmed Paşa                                           1789
Zaim zade Mustafa Paşa                                  1790 (vefat)
Mahmud Paşa                                                   1790
Aydoslu Mehmed Paşa                                    1791
Ebubekir Paşa                                                   1793
İbrahim Paşa                                                     1794
Seyid Mustafa Paşa                                          1795
Hacı Abdullah Paşa                                          1796
Hacı Mehmed Hakkı Paşa                                1797
Selanikli Hacı Mustafa Paşa                            1798
Karslı Seyid Ali Paşa                                       1799 (idam)
Hacı Vehbi Osman Paşa                                  1800
Hacı Mehmed Hakkı Paşa                               1801
Tepedelenli Ali Paşa                                        1802
Mehmed Paşa                                                   1803
İbrahim Paşa                                                    1803
Osman Paşa                                                     1806
Hurşid Ahmed Paşa                                         1807
Maraşlı Ali Paşa                                              1813
Behram Paşa                                                    1814
Maraşlı Ali Paşa                                              1815
Selim Sırrı Paşa                                               1818
Hüseyin Paşa                                                   1820
Seyid Hurşid Ahmed Paşa                              1821
Celal Paşa                                                        1823
Seyid Mehmed Paşa                                        1823
Mahmud Hamdi Paşa                                      1823
Derviş Mustafa Paşa                                        1823
Mehmed Reşid Paşa                                        1824
Mehmed Selim Paşa                                        1828
Mehmed Reşid Paşa                                        1832
Hüseyin Paşa                                                   1833
Mahmud Hamdi Paşa                                      1834 (1838 da vefat)
Ahmed Zekeriya Paşa                                     1836
Abdüllah Paşa                                                 1839
Mehmed Hakkı Paşa                                       1839
Ebubekir Paşa                                                 1839
Yusuf Muhlis Paşa                                          1842
Yakup Paşa                                                     1843
Hafız Mehmed Paşa                                        1844
Ali Ziya Paşa                                                   1845
Mehmed Ragıp Paşa                                       1846
Rauf Paşa                                                        1846
Mehmed Ziya Paşa                                         1847
Mehmed Arif Paşa                                          1848
Mehmed Hurşid Paşa                                      1850
Hasan Hüsnü Paşa                                           1850
Arif Paşa                                                          1851
Mehmed Besim Paşa                                       1851
Mehmed Cemaleddin Paşa                              1852
Ömer Faiz Paşa                                                1852
Vasıf Paşa                                                        1854

1854 den itibaren yapılan idari değişiklikler çerçevesinde Rumeli Vilâyeti yönetim açısından bölündüğü için her vilâyetin yöneticisi “vali” olarak anılmıştır.


Logged
Sayfa: [1]
Balkanlar.Net  |  Balkan Dünyası  |  Tarih  |  Konu: Rumeli Valileri (Arşivinize) « önceki sonraki »
    Gitmek istediğiniz yer:      MKPortal C1.2.1 ©2003-2008 mkportal.it
    Bu safya 0.04286 saniyede 22 sorguyla oluşturuldu

    Emlak ilanları, araba ilanı ver Blog