Ana Sayfa Ana Sayfa  Forum Forum  Balkanlar TV Balkanlar TV  Tarihte Bugün Tarihte Bugün  Haberler Haberler  Makaleler Makaleler
Son mesaj - Gönderen: Taran Kedi - Cuma, 06 Nisan 2012 15:50
Balkan Türklerinin Buluşma Noktasına Hoş Geldiniz.
Balkanlar.Net
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Kasım 25, 2017, 03:04:54
151.700 Mesaj 8.683 Konu Gönderen: 8.295 Üye
Son üye: figenbakay
Balkanlar.Net  |  Balkan Dünyası  |  Yunanistan  |  Konu: Serez(Siroz) ile İlgili Notlar 0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte. « önceki sonraki »
Sayfa: [1]
Gönderen Konu: Serez(Siroz) ile İlgili Notlar  (Okunma Sayısı 6869 defa)
aydinhoca
Kıdemli Üye
****

Popülarite: 29
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 318


« : Mayıs 05, 2011, 09:02:54 »


Serez(Siroz) ile İlgili Notlar

   Serez, Osmanlı Devleti’nin, Dersaadet(İstanbul)dan sonra en önemli para basılan darphane bulunan şehirlerinden birisiydi. Bir şehirde para darb etmek,(para bastırmak) devletler arası geleneklere göre “hükümrânlık” alâmeti idi. Osmanlı paraları üzerinde “Serez” ismi ilk defa Sultan Çelebi Mehmed döneminde görülmektedir. Devlet-i Âlî Osman, ayrıca Serez Darphanesi için Fatih Devrinde bir de “Siroz Darphanesi Kanunnamesi” hazırlamıştı.  (DoçDr. Ahmed Akgündüz-Osmanlı Kanunnameleri  kitap 1 s:532)
Daha sonraki yüzyıllarda pek çok sultanın bastırdığı paralar üzerinde “fi dürübe Serez”(bu Serez’de darb edildi.) ibaresini görmekteyiz. Osmanlı Devleti, İstanbul’un fethine kadar altın s...ke(para) kestirmemiştir. Bu devirlerde Venedik ve Bizans altınları kullanılıyordu. Osmanlı ilk altın parayı İstanbul’un fethinden sonra “fi dürübe konstantiniyye” ibareli olarak sadece İstanbul’da bastırmıştır. Çok uzun zaman altın para, sadece İstanbul’da bastırılmıştı. Ama bir istisna ile. 2.Bayezid devrinde  Serez’de de Osmanlı Devleti’nin altın para bastırdığını görüyoruz. Devlet, “Siroz Altun Yasaknamesi” yayınlayarak, Sirozlu sarrafların, altınlarını şehir dışına çıkarmalarını yasaklamıştı.  (Doç.Dr.A.Akgündüz- age. kitap:1  s:441)
1512 de hazırlanan Serez Asesbaşılığı Kanunnamesi’nde (Suret-i Kanunname-i Ser-ases), Serez Çarşısında boyacı ve sabuncu dükkânlarının bulunduğunu, çorbacı ve aşçıların olduğunu, şarap satılan üreticilerin ve meyhanelerin bulunduğunu öğreniyoruz.  (Doç.Dr.A.Akgündüz – age.  2.kitap s:500)
Selânik Eyaletine bağlı büyük bir sanayi ve tarım şehri idi. Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılırdı.
Serez’in etrafı bağlarla çevrili idi. Kuru üzüm, şıra ve sirkenin yanı sıra, Hıristiyan reaya şarap üretirdi.
Halkın başlıca geçim kaynağı tarım idi. Tütün, pamuk ekilirdi. Özellikle pamuk, Serez’deki dokuma tezgâhlarında, dokunarak Ordu için, “çadır bezi” haline getirilirdi. Serez pirinci hemen hemen ülkenin en kaliteli pirinci olduğundan, devlet bir de “Serez Çeltik Yasağı” hazırlamıştı.  (Doç.Dr.A.Akgündüz – kitap 1  s:408)
Osmanlı Devleti, Serez’de oturan bazı özel şahısları, bazı vergilerden muaf tutmuş, bunun için de bir “Siroz Âzâdegân-ı Der Nefs-i Şehr-i Siroz”u yayınlamıştı.  (Doç.Dr.A.Akgündüz- kitap 1  s:411)
Serez ile ilgili bir başka kanunname de Kanunî dönemine aittir.(Kanun-ı Bazar Der Siroz) Bu kanunnamede bulunan vergi kalemlerinden öğrendiğimize göre, Kanunî Sultan Süleyman devrinde, Serez Pazarına; kuru yemiş, yaş yemiş, taze balık, kuru balık, havyar, pirinç, kestane, kepenek, abâ, kepe, keçe, keten, pamuk, gön, çırağ yağı, demir, nal, mıh, çuka, baz, peynir, balmumu, kızıl boya, buğday, arpa, ağaç, tahta, odun, sığır, koyun, kuzu, katır, at, sığır ve esir getirilir,alınır ve satılırdı.  (Doç.Dr.A.Akgündüz age. kitap 6  s:632)   
Boyacılık son derece ileri gitmişti. Burada dokunan bezler, boyanır, piyasaya öyle sürülürdü.
Dağlardan temin edilen ağaçlar, kütük ve kereste olarak kullanıldığı gibi, kömür haline getirerek kışlık ihtiyacın yanı sıra, gene Serez’de toplanan “güherçile ile birleştirilerek barut yapılır, Ordu ihtiyacı için kullanılırdı.
Çevredeki demir madenlerinden alınan cevher burada işlenerek, Ordu ihtiyacı için, top yuvarlağı dökülürdü. Demir cevheri elde etmek için, Serez civarında bulunan kömür madeninden çıkarılan kömür kullanılırdı.
Alivyonlu toprağı “tuğla ve kiremit” yapılmağa elverişli olduğundan, bu toprak çıkarılarak Serez’deki  tuğla ocaklarında pişirilerek, gerek kale, ambar, depo ve mahzen gibi yerlerin inşasında, gerekse sivil şahısların ihtiyacında kullanılırdı.
Serez Rüştiyesi 1857 da açıldı. 1861 de Serez bir telgraf hattı ile Dersaadet’e (İstanbul’a) bağlandı. 1885 de Rumeli Demiryolları hattına bağlandı.
1860 larda Serez’de “Deli Dede” namında bir Bektaşî dervişi yaşardı.

Serez Rumeli’nin çok hareketli bir ticaret merkezi olduğundan, yabancı tüccarların işlerini yürütebilmek için bir çok yabancı devletin konsolos vekillikleri bulunuyordu. Bular: Rusya, Avusturya, Yunan, Fransa Konsolosluk vekillikleri.
Serez’de her yıl bir kere çok büyük bir “panayır” açılırdı. Bir buçuk ay süren bu panayıra ülkenin her tarafından tüccarlar geldiği gibi, pek çok Avrupa ülkesinden ve Rusya’dan da katılanlar olurdu. Adına da “Kervan Panayırı” denirdi.

Serez Mahalleleri:

Ali Paşa Mahallesi
Balcı Mahallesi
Başkale Mahallesi
Bezzazistan Mahallesi
Bedreddin Mahallesi
Darbhane Mahallesi
Halil Paşa Mahallesi
Haraççı Mahallesi
Hisar Arkası Mahallesi(Seyirgâh)
İsmail Mahallesi(Evlâd-ı Fatihan Mahallesi)
Musa Çelebi Mahallesi
Tatarhan Mahallesi
Timur Hisar Mahallesi (Yayla’da)
Veli Hasan Mahallesi
Yeni Mahalle
Arabacılar Mahallesi
Tanrıverdi Mahallesi
Fener Mahallesi
Suluyar Mahallesi

Serez’de bulunan cami, vakıf, tekke ve bazı yer isimleri:

Cami-i Atik (Eski Cami)
Koca Emir Efendi Cami
İsmail Mahallesi Cami
Kemerşah Cami
Korudağ Cami
Makramalı Cami
Orta Mezarlık Cami
Siyavuş Ağa Cami
Sultan Murad Cami
Evrenos Bey Cami
Hüdâverdizade Mustafa Çelebi Cami
Kara Hasan Cami
Zeynizade Cami
Alaca Cami(Süleyman Bey Cami)
Abacı Mustafa Bey Mescidi
Tatar Mahallesi Mescidi
Halil Paşa Mescidi
Yağcı Nasuh Mescidi
Ayşe Hatun Mescidi
Selçuk Sultan Mescidi
Koyun Yusuf Mescidi
Balak Mustafa Paşa Cami Evkafı
Mevlevihane  (Candarlı Ali Paşa yaptırdı.)
Sultan Süleyman Han Vakfı
Şehid Mehmed Paşa Vakfı
Atik Ali Paşa Vakfı  (Ab-ı Heste Vakfı)
Hazinedâr Mehmed Efendi Çeşmeleri Vakfı
Koca İbrahim Paşa Su Kemeri Vakfı
Sultan Bayezid-i Velî Vakfı
Osman zade Efendi Vakfı
Selçuk Sultan Vakfı(2.Bayezid’in kızı)
Hayrettin Paşa Vakfı
İbrahim Paşa Vakfı
İlyas Paşa Vakfı
Mihrimah Sultan Evkafı
Kara Ahmed Ağa Vakfı
Harççı Muhiddin Ağa Vakfı
Mahmud Bey Vakfı
Bosnalı Abdullah Efendi Vakfı
Hacı İsmail Efendi Vakfı
Hasan Efendi Vakfı
Ayas Paşa Vakfı
Hürremzade Hacı Mehmed Vakfı
Gedik Ahmed Paşa oğlu Mehmed Bey Vakfı
Saraç Sinan Vakfı
Hüsrev Kethüda Vakfı
Abdülbakî Efendi Vakfı
Balî Beşe Nukûdu Vakfı
Keremşah Sultan Vakfı
Gazi Kara Ali Bey Vakfı
Mehmed Voyvoda Vakfı
Eslime Hatun Dükkânları ve Mescidi Vakfı
Hayrettin Paşa Hamamı ve Dükkânları Vakfı
Ali Paşa Hanı ve Dükkânları Vakfı
İsleme Hatun Vakfı
Turhan Bey Vakfı
Salı Tekkesi
Pir Mehmed Efendi Tekkesi ve Türbesi (Nakşî Tekkesi)
Eynebi zade Tekkesi
Divane Pirî Çelebi Tekkesi
Şeyh Bereddin Simavî Zaviyesi Vakfı
Derviş Balî Zaviyesi
Korkut Atâ Zaviyesi
Hatice Hatun Zaviyesi
Bayezid Bey Zaviyesi
Ahmed Bey Zaviyesi(Kadirî Zaviyesi)
Halvetî Zaviyesi(Zeynizade Camisi içinde)
Ebubekir Bey zade Hacı Mehmed Bey Zaviyesi
Halvetî Sufî Ali Bey Zaviyesi ve camisi
Hacı Mustafa ibni Givan Zaviyesi
Bahettin Paşa İmareti
Ataullah Efendi Medresesi
Çakeri Sinan Bey Mektebi
Kaptan Yusuf Mektebi
Çayağzı İskelesi

Serez Köprüleri Nehirleri ve Gölleri:

Borda Köprüsü
Çayağzı Köprüsü
Kâmile Köprüsü
Anşan Köprüsü
Papaz Köprüsü
Sengerni Köprüsü
Çelenk Köprü
Nişan Köprü
Nemyanos Gölü
Botkova Gölü
Tehsanos(Tahyanos) Gölü
Ayvasıl Nehri
Nehir Altı
Kalender Nehri
Nihur Nehri
Gülsezer Nehri
İstanimka Nehri
Karasu Nehri

Serez’deki Çiftlikler:

Güllü Hanım Çiftliği
Koçozoğlu Çiftliği
Mühürdaroğlu Çiftliği
Yani Mahalle Çiftliği
Ada Mahallesi Çiftliği
Çadır Mahallesi Çiftliği
Şahindoğlu Çiftliği
Patrik Çiftliği
Tahyanus Çiftliği
Sal Mahallesi Çiftliği
Mehmed Bey Çiftliği
Bahtiyar Çiftliği
Virnar Çiftliği
Kavaklı Çiftliği
Kumla Çiftliği
Yeni Çiftlik
Fola Çiftliği
Topalyan Çiftliği
Kumarbân Çiftliği
Kefere Familyası(Gâvur Karısı) Çiftliği
Büyük Çiftlik
Ada Çiftlik
Kameryanı Çiftliği
Müslim Kale Çiftliği
Nahreyn-i Cedidyan Çeltiği

Serez Yöneticileri:

Voyvoda Mahmud Ağa                            1671
Naib Ebubekir                                          1697
Naib Abdülfettah                                     1701
Naib Lütfullah                                          1711
Ayin Ali Ağa                                             1776
Voyvoda Hacı Veli oğlu Mehmed Ağa       1779
Voyvoda Hüseyin Ağa                             1786
Ayan Ali Ağa                                            1788
Ayan İsmail Ağa                                       1789
Ayan Hüseyin Ağa                                   1804
Ayan İsmail Ağa                                       1805(Çok korkusuz ve kahraman birisi idi.)
Ayan Yusuf Ağa                                       1813
Ayan Yusuf Muhlis Ağa                             1815(Daha sonra Halep Valisi paşa)
Müdür Mustafa Mazhar Ağa                     1825
Müdür Kara Osman zade Yakub Ağa        1829
Müdür Abdullah Ağa                                 1829
Müdür Hacı Mehmed Bey                          1829
Müdür İbrahim Paşa                                 1832
Kaymakam Ömer Paşa                             1841
Kaymakam Müşir Salih Paşa                     1846
Kaymakam Sucûdî Efendi                         1849
Kaymakam Alêddin Efendi                       1849
Kaymakam Üsküdarlı Hacı Ahmed Ağa    1849
Kaymakam Cemal Paşa                           1852
Kaymakam Mehmed Vehbi Bey               1852
Kaymakam Cabbarzade Sadık Bey         1853
Kaymakam Azmi Bey                              1854
Kaymakam Raif Bey                               1855
Kaymakam Aziz Bey                               1856
Kaymakam Mehmed Vasfi Bey                1857
Kaymakam Alaeddin Paşa                       1858
Kaymakam Ahmed Raif Bey                   1858
Kaymakam Hakkı Bey                             1858
Kaymakam Mustafa Bey                         1859
Kaymakam Sadık Pertev Bey                  1860
Kaymakam Ali Tevfik Bey                        1863
Mutasarrıf  Abdurrahman Paşa               1866
Mutasarrıf Ali Paşa                                  1871
Mutasarrıf Necip Paşa                             1872
Mutasarrıf Rauf Paşa                              1873
Mutasarrıf Haydar Bey                            1873
Mutasarrıf Namık Kemal Bey                    1881
Mutasarrıf Fehim Paşa                             1883
Mutasarrıf Hasan Fehham Efendi             1884
Mutasarrıf Bedirhanî Mehmed Necib Paşa 1888
Mutasarrıf Cavid Paşa                              1890

Serez Kazaları ve Köyleri:

Bedricek, Demir Hisar, Hamid, Isromca, Karadağ,  Nasliç, Nevrekob, Menlik, Petriç, Razlık, Tefeni, Toyran, Zihne
Açve, Ali Bey, Ark, Arunan, Aydın(Aydıhal), Ayova, Bana, Baran, Baylar, Baz, Bedirli, Bekriye(Nekrita), Bursenik(Brasnik), Büyük Ayarendi, Cencus, Cincoz, Cuma, Çınar Adası, Darnik, Demirci, Demirhanlı, Dilhova, Dobricalık, Dosyata, Doyeşte, Dragomir, Dragos, Duberlaka, Dutlu, Eburçiftlik, Ebveroz, Elşan, Erkök, Eyve, Fereşnab-ı Bâlâ, Fetocoyce, Gebrem, Girme, Görelmedi, Hahoş, Harmankuş, Harpe, Hemendos, Hotence, İdinor, Kafada, Kapu, Karacaköy(Broyka), Karamanlı, Karlıkova, Kartal, Kasri,  Kerem, Kestane Manastır, Ketefli, Kığılcık, Kıran Mahalle, Kırklaska, Kırşova, Kobok, Koçan, Korsuk Derbendi, Kraştan, Krista, Küp, Laboset, Lafasom, Lazişte, Lakoş, Leşence, Marikoşata,   Martaş, Matuh, Mengeç(Menengeç), Menuh, Merhale, Mertan, Nedvirişka, Naki, Naska, Nekrite, Nevaska, Nikoşlav, Nufuslav, Obye, Ortaköy, Özeşte, Paltaros, Perince, Perneti, Pınarcık, Rahodester,  Rendi-i Bâlâ, Sanofça, Sarımsaklı, Sidrekapsi, Soha Banya, Sahyanya, Sakakça, Staveş, Subaşı, Taraşka, Tarliş(Terlis), Tekrat(Tikrit), Telmo, Tekrita, Terkepazarı, Tersince,  Tuzcular, Umurbey, Urlan, Vetirne, Virjani,  Vrund-u Bâlâ, Yabyak, Yorsenik, Yotkova,
Logged
Sayfa: [1]
Balkanlar.Net  |  Balkan Dünyası  |  Yunanistan  |  Konu: Serez(Siroz) ile İlgili Notlar « önceki sonraki »
    Gitmek istediğiniz yer:      MKPortal C1.2.1 ©2003-2008 mkportal.it
    Bu safya 0.03429 saniyede 22 sorguyla oluşturuldu

    Emlak ilanları, araba ilanı ver Blog