Ana Sayfa Ana Sayfa  Forum Forum  Balkanlar TV Balkanlar TV  Tarihte Bugün Tarihte Bugün  Haberler Haberler  Makaleler Makaleler
Son mesaj - Gönderen: Taran Kedi - Cuma, 06 Nisan 2012 15:50
Balkan Türklerinin Buluşma Noktasına Hoş Geldiniz.
Balkanlar.Net
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Kasım 25, 2017, 03:06:30
151.700 Mesaj 8.683 Konu Gönderen: 8.295 Üye
Son üye: figenbakay
Balkanlar.Net  |  Balkan Dünyası  |  Yunanistan  |  Konu: Tırhala İle İlgili Notlar 0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte. « önceki sonraki »
Sayfa: [1]
Gönderen Konu: Tırhala İle İlgili Notlar  (Okunma Sayısı 5201 defa)
aydinhoca
Kıdemli Üye
****

Popülarite: 29
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 318


« : Mayıs 28, 2011, 20:50:45 »

Tırhala ile İlgili Notlar

   Bugün Yunanistan topraklarında bulunan Tırhala, Rumeli’de çok önemli bir Türk nüfus barındıran bir sancak merkezi idi.
   Fatih Devrinden itibaren, Tırhala ile ilgili bir çok kanunname ve yasakname çıkarılmıştı. Fatih Devrinde Tırhala ile ilgili ilk yasa, “Tırhala Çeltik Yasaknamesi”(Doç.Dr.Ahmed Akgündüz-Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Mülâhazaları 1.Kitap s:409) Tırhala’da bulunan çeltikler(Pirinç ekilen yerler) ve pirinç alım satımı ile ilgili konular ele alınmıştı.
   1506 tarihli Tırhala Kanunnamesi (Kanunname-i Livâ-i Tırhala – Kanun-ı Nefs-i Tırhala mâ’a Vilâyet-i Tırhala) 19 madde ihtiva etmekte idi. Bu kanunname, Tırhala’da yaşayan Müslüman ve Hıristiyan halktan ve üreticiden alınacak vergiler için düzenlemeleri ele almıştır. Hıristiyanlar’dan ispenç, Müslümanlardan sâlârlık ve çift resmi(vergisi) alınmaması, Arnavud, Rum ve Eflâklıdan üretiği; hububat, pembe(pamuk), keten, kimyon, anason, safrandan sâlâr alınması istenilmişti. Alım satımından vergi alınacak olan kalemler şunlardı: sire, sebze, bal, yağ, at, beygir, koyun, öküz, inek, keçi, hınzır(domuz) idi. Ayrıca otlak, kışlak vergileri ve evlenen hanımlardan bekâr ve dul olma durumuna göre alınacak vergiler belirtilmişti.
   Kanunî Sultan Süleyman Devri kanunnamelerinde, Tırhala’da 36 zeamet ve 529 tîmâr bulunduğunu görüyoruz.(Doç.Dr.A.Akgündüz.age. 4.kitap s:547). Gene bu kanunnamelerde bir Tırhala kilesinin iki İstanbul kilesi olduğunu gösteriliyor.(Doç.Dr.A.Akgündüz-age. 5.kitap s:416)
   Kanunî Sultan Süleyman devrinde Tırhala’da iki defa tahrir yapılmış, Fatih ve Sultan 2. Bayezid devri kanunnamelerinin ayni olarak Tırhala Sancağı Kanunnameleri kabul edilmişti. (Doç.Dr. A.Akgündüz – age. 6.kitap s:658)
   Tırhala, yukarıdaki kanunnamede belirtilen ürünlerin dışında, gülyağı, bal, balmumu, güherçile, susam, zeytin üretiminde de önde gelen yerlerden birisiydi.
   Tırhala’da bulunan tüfekçi ustaları, her türlü silâh aksamının yanı sıra, tüfek dipçiği, şimşir sap, bend yaparlardı. Ordu ihtiyacı için buradaki tüfekçi ustalara, tüfek dipçiği ısmarlanırdı.
   Tırhala’da bulunan bataklık yakınlarında bulunan balçık yataklarından elde edilen balçık, seramik eşya yapımında  sarf edilirdi.
   1847 de Tırhala’daki “Emlâk-ı Hümâyûn çiftlikleri” müstecirlerine satıldı.
   1861 de ipekçiliği geliştirmek gayesiyle, ipek böcekleri için Tırhala Sancağı’nda halka 163 194 dut fidanı dağıtılarak, diktirildi.(BOA.A.}MKT.UM.dosya:493 gömlek:50 – 14 Safer 1278)

Tırhala Yöneticileri:
Miralay Cafer Ağa                                     1668
Miralay Ahmed Ağa                                   1669
Sancakbeyi Çilağaç Mirza Mehmed            1670
Miralay İbrahim Ağa                                 1671
Alaybeyi Ahmed Ağa                                1672
Miralay İbrahim Ağa                                 1678
Dizdar Mehmed Ağa                                 1681
Dizdar Somuncu Mustafa Bey                  1681
Miralay İbrahim Ağa                                  1692
Mutasarrıf Murtaza Paşa                          1695
Alaybeyi Mehmed Ağa                              1698
Mutasarrıf Yusuf Paşa                               1699
Mutasarrıf Eyüb Paşa                                1699
Mutasarrıf Mehmed Paşa                           1703                 
Miralay Hasan Ağa                                     1709
Miralay Ahmed Ağa                                    1716
Miralay Saya Mehmed Ağa                        1718
Mutasarrıf Mehmed Paşa                           1725
Mutasarrıf Numan Paşa                             1727
Miralay Ali Ağa                                            1729
Miralay Mehmed Ağa                                 1730
Miralay Mustafa Ağa                                   1730
Miralay İlyas Ağa                                          1730
Mutasarrıf Mahmud Paşa                           1738
Mutasarrıf Murtaza Paşa                             1744
Mutasarrıf   Abdi Paşa                                  1745
Mutasarrıf   Hasan Paşa                               1745
Mutasarrıf  Halil  Paşa                                   1753
Mutasarrıf Ali  Paşa                                       1754
Mutasarrıf  Yahya  Paşa                                1755
Miralay Fethullah Ağa                                  1760
Mutasarrıf Vezir İsmail  Paşa                       1766
Mutasarrıf Vezir Osman  Paşa                     1772
Mutasarrıf Vezir Ahmed   Paşa                    1772
Mirliva Teke Mehmed Paşa                          1774
Mutasarrıf Sarı Mehmed Paşazade Ali  Paşa 1774
Miralay Reyhanzade Mustafa Ağa               1777
Mutasarrıf Ahmed  Paşa                                1778
Mutasarrıf Vezir Süleyman Paşa                  1781
Mutasarrıf Seyid Osman Bey                        1784
Mutasarrıf Mustafa Bey                                1784
Mutasarrıf Tepedelenli Veli Paşazade Ali Paşa  1787
Mutasarrıf Mustafa Bey                                 1778
Mutasarrıf Selim Bey                                      1779
Mutasarrıf Ayan Nimetullah Ağa                  1779
Mutasarrıf Ebubekir Paşa                               1789
Mutasarrıf Karahisarîzade Ahmed Paşa      1790
Mutasarrıf Palaslı Mehmed Paşa                  1790
Mutasarrıf Vezir Seyid Kürd Osman Paşa   1798
Mutasarrıf Vezir Mustafa Paşa                      1799
Mutasarrıf Vezir Yusuf Paşa                           1800
Mutasarrıf Vezir Palaslı Mehmed Paşa           1801
Mutasarrıf Ali Paşa                                          1803
Mutasarrıf Hasan Paşa                                    1804           
Mutasarrıf Salih Paşa                                       1808
Mutasarrıf Mehmed Emin Paşa                     1809
Mutasarrıf Tepedelenli  Ali Paşa                    1811
Mutasarrıf Veliüddin Paşa                              1812
Mutasarrıf Mustafa Paşa                                 1816
Mutasarrıf Süleyman Paşa                              1820
Mutasarrıf Mahmud Paşa                               1820
Mutasarrıf Vezir Ali Namık Paşa                    1822
Mutasarrıf Reşid Paşa                                      1823
Mutasarrıf Ebubekir Sıdkı Paşa                      1824
Mutasarrıf Salih Paşa                                       1824
Mutasarrıf Ömer Paşa                                     1827
Mutasarrıf Mehmed Hamdi Paşa                  1828
Mutasarrıf Mehmed Selim Paşa                    1828(esbak sadrâzam)
Mutasarrıf Hamdi Paşa                                   1829
Mutasarrıf Mustafa Nuri Paşa                        1833
Mutasarrıf Mehmed Emin Paşa                     1835
Mutasarrıf Süleyman Paşa                              1839
Mutasarrıf Seyid Osman Paşa                        1839
Mutasarrıf Emin Paşa                                      1840       
Mutasarrıf Ali Namık Paşa                              1842
Mutasarrıf Hasan Paşa                                    1842
Mutasarrıf Mehmed Münib Paşa                   1844
Mutasarrıf Mehmed Tayyar Paşa                  1844
Mutasarrıf Abdurrahman Sami Paşa             1846
Mutasarrıf Mehmed Hamdi Paşa                  1846
Mutasarrıf İsmail Rahmi Paşa                         1887
Mutasarrıf Mehmed Münib Paşa                   1847
Mutasarrıf Mehmed Ziya Paşa                        1848
Mutasarrıf Abdurrahman Sami Paşa              1849
Mutasarrıf Mehmed Cemaleddin Paşa         1851
Mutasarrıf Mehmed Kânî Paşa                       1852
Mutasarrıf Vasıf Paşa                                        1852
Vali Ali Rıza Paşa                                                1854
Vali Mehmed İsmed Paşa                                 1854
Vali Hurşid Paşa                                                 1856
Vali Hüsnü Paşa                                                 1857(Yanya ve Tırhala valisi)
Vali Mehmed Emin Bey                                    1857(Yanya ve Tırhala Valisi)
Vali Rıfat Paşa                                                     1858(Yanya ve Tırhala Valisi)
Vali Kaymakamı Hasan Paşa                             1858
Vali Aziz Paşa                                                       1859     
Vali Numan Tayyib Paşa                                     1859
Vali İsmail Paşa                                                    1864
Vali Hasan Tahsin Bey                                         1865
Vali Halil Sami Paşa                                              1866
Vali Edhem Paşa                                                   1867
Vali Rıfat Paşa                                                       1872
Vali Aziz Paşa                                                        1873
Vali Cavid Paşa                                                      1876
Vali Halil Paşa                                                       1882
Vali Emin Paşa                                                      1883                           
1886 da Tırhala tahliye edildi. 1887 de Osmanlı Şehbenderliği kuruldu.
Şehbender Ali Bey                                                1887
Şehbender Veli Şemsi Bey                                   1889
Şehbender İsmail Azmi Bey                                 1890
Şehbender Rıfat Bey                                             1891
Şehbender Edhem Bey                                         1893       
Şehbender Tahsin Bey                                          1893
Şehbender Şerefeddin Bey                                   1894
Şehbender Mehmed Ali Bey                                 1896
Şehbender Necib Bey                                            1896
Şehbender Dakis Efendi                                        1897         
                             
Tırhala’da bulunan tekke ve zaviyeler:
(Heath W. Lowry-Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi – 1350-1500  s:103)
Ali Çavuş Tekkesi
Cafer Efendi Zaviyesi
Hacı Ali Zaviyesi
Hacı Mustafa Zaviyesi
Halil Efendi Zaviyesi
Pâre Pâre Zaviyesi
Sinan Dede Zaviyesi
Siyah Mermer Zaviyesi
Şeyh Aziz Zaviyesi
Yarca Mustafa Bey Zaviyesi(BOA.İE.EV.dosya:13 gömlek:1482- 15 Zilkade 1073)
Ahî Mahmud Zaviyesi(Evtan Akdere Köyü)
Aşıklar Çiftliği Zaviyesi(Ökçeler Köyü)
Hasan Baba Zaviyesi(Yenişehir’de)
Toprak Zaviye(Naldöken Köyü’nde)
Şeyh Gazi Ali Baba Tekkesi
 Nakşîbendî Tekkesi(BOA.A.}MKT.dosya:109 gömlek:27- 26 Safer 1264)
Şişko Mehmed Efendi Rufaî Tekkesi(BOA.A.}MKT.UM.dosya:37 gömlek:5 – 29 Zilhicce 1266)

Tırhala’da bulunan cami, mescid ve vakıflar:
Osman Şah Camisi ve İmareti(Heath W. Lowry- age. S:72)
Turahan Bey Camisi ve İmareti
Rasim Cami
Murad Paşa Vakfı
Sultan 2.Murad Vakfı (BOA.C..EV.gömlek:224444)
Mihrimah Sultan Vakfı(BOA.C..EV.gömlek:22711)
Sultan 2.Mahmud Vakfı(BOA.C..EV.gömlek:33646)
Sultan Abdülhamid Han Evkafı(BOA.C..EV.gömlek:34226)
Faik Paşa Evkafı
Mehmed Efendi Evkafı
Şeyhinşah Evkafı(BOA.C..EV.gömlek:20046)
Hatice Valide Sultan Evkafı(BOA.C..EV.gömlek:33918)
Kadı Musluhiddin Evkafı(BOA.C..EV.gömlek:34206)
Ömer ve Hasan Bey Evkafı(BOA.C..EV.gömlek:32843)
Cevher Ağa Evkafı
Ali Çavuş Evkafı
Celâlzade Rüştem Paşa Evkafı(BOA.C..EV.gömlek:17155)
Sineperver Ayşe Valide Sultan Evkafı(BOA.C..EV.gömlek:35027)
Esma Sultan Vakıfları(BOA.C..EV.gömlek:34798)
Sefer Paşa Evkafı(BOA.C..EV.soaya:12gömlek:558 – 15 Rebiülahir 1145)
Gedik Bey Vakfı
Çakalzade Evkafı
Gazi Ömer Medresesi
Süleyman Bey Muallimhanesi

Tırhala Mahallelerİ:
Cafer Baba Mahallesi
Hacı Kasım Mahallesi
Mirşah Mahallesi
Dizdar Mahallesi
Mama Mahallesi
Kavaklık Mahallesi
Çarşı Mahallesi
Cami-i Atik Mahallesi
Hacı Kasım Mahallesi
Eski Tekke Mahallesi

Tırhala’daki “Emlâk-ı Hümâyûn” Çiftlikleri:
Belama  Çiftliği (Yenişehir-i Fener)
Davutlu  Çiftliği  (Çatalca)
Palamu  Çiftliği  (Çatalca)
Marko  Çiftliği
İne Beyler  Çiftliği
Bekirler  Çiftliği
Hacı Ömer  Çiftliği
Kuzgunlar  Çiftliği
Coneler  Çiftliği
Zarık(Zarka)  Çiftliği
Karaoğlan  Çiftliği
Lotra  Çiftliği
Madik  Çiftliği
Mecdan  Çiftliği
Balicor  Çiftliği
Koçhisar  Çiftliği
Hendekli Çiftliği
Şuhutlu Çiftliği
Garcan Çiftliği
Voyvoda Çiftliği
Esklatna Çiftliği
Çıkud-ı Kebir Çiftliği
Eksiliparek Çiftliği
Cobe Çiftliği
Yahyalar Çiftliği
Hacıobası Çiftliği
Bastolya Çiftliği
Çayhisar Çiftliği

Tırhala’da Nehirler, Tuzlalar:
Köstemek Nehri
Akpınar Nehri
Küçük Ahmedli Nehri
Dermenik Nehri
Köstem Nehri
Galoş Tuzlası
Çayağzı Tuzlası

İçme Suları:
Kavaklık Suyu
Aç Öldüren Suyu

Tırhala Çevresindeki Kaleler:
Fener Kalesi
Palataman(Platmina) Kalesi
Galoş Kalesi
Dömeke Alasonya Derbendi Kalesi
Kara Ali Derbendi Kalesi
Gönye Kalesi
Balatça Kalesi
Bülbülce Ada Kalesi
Bicayi Kalesi
Karazma Kuleleri

Tırhala’ya Bağlı Kaza, Nahiye ve Köyler:
Kazalar: Yenişehir, Darmiye, Katar, Çatalca, Blağne, Urmiye, Alasonya, Viş, Menlik, Velestin

Nahiyeler: Keserlü(Kesriye), Tırnova, Galoş,  İhrafya, Yenice, Agrafe, Kardice, Asropa, Dehtar, Rador, Alemboz(Ambroz), Baba, Fender, İpekçe, Kraçov, Ahterbo, Haslar, Esedlenoç, Asradlı, Lipovacık, Platmine, Frecik, Kesirli, Esruyu, Asporad(Aspirepotom), Ahırlı, Merhak, Görice, Beyşehir, Eciroba, Soka, Blatmana, Ergili Kasrı

Köyler: Agrafa, Alifakihler, Altunlu, Aralbora, Ardan, Argılaç, Artakalanlı, Aydınlı, Azmola, Bağışlar, Bakır, Balaş,  Balyahor, Batolye, Bektaşlı, Beyirce, Bezula, Bıyıklı İsa, Bogoçka, Bomi, Bölükküşadlı, Bratos, Bukraç-Tatar,  Burdiklü, Büyükyol-Bani, Cara, Cömetlü-Tatar, Çenke, Çömlekçi, Darake, Delsetin,  Dere, Doşika, Dudyafti, Durgralı, Eskice Fener,  Estogor, Eşdek, Evtan(Akdede), Faklan, Garacan, Gerçeri, Germiyan, Haraççılar, Hasantatarı, Hüseyinobası, İslatna(Slatine), İstefa, İynehanlı, İzmiç(Yezdek), Kalayıkkaya(Kalayka), Kalinbekada, Kalnoya, Kamburyani, Kanari, Kandı, Karalar, Karaosmanlı, Kelyon, Kılansa, Kırcık,  Kırkeşcar, Kısıklı, Kızılhisar, Kirlü, Kocana, Koçoklanı, Kokoş, Kolbasan, Kovulcu, Kulaksız, Kurbanlı, Kuzgunlar, Küçükhalıcı, Lonkor, Makarrah, Matranka, Mecve, Merc-i Kebir,  Merkatlı, Milas, Mücellid Pınarı, Naldöken, Neyhor, Nohut, Osmanlar, Ökçeler,  Örenli, ,  Pedrepeşin,Petrink, Petrol, Pirahmed, Pire, Raftovil, Rakasa,  Reis Yakup, Roşani,  Rudyam, Sakaveş, Sebka, Seheri, Sereberice, Sofaderesi, Surik, Süze, Şani, Şehor, Şevketlü, Şurb-ı Cedid,  Şuruta, Terkosiye, Tranfo, Yenidere, Vakır,  Velesin, Vendişte, Vizice, Zarka,  Zavlanya(Zavlar), Zoç(Zerç)

Tırhala’da Manastırlar ve Kiliseler:   
Korana Manastırı
Dos...o Manastırı
Metehori Manastırı
Kalbaka Manastırı
Pinayo Kanromeni
Aya Marina Kilisesi
Aya Nikda Kilisesi
Aya Pişkiş Kilisesi
Aya Paraşki Kilisesi
Aya Stefenos Kilisesi
Aya Dimitri KilisesiLogged
Sayfa: [1]
Balkanlar.Net  |  Balkan Dünyası  |  Yunanistan  |  Konu: Tırhala İle İlgili Notlar « önceki sonraki »
    Gitmek istediğiniz yer:      MKPortal C1.2.1 ©2003-2008 mkportal.it
    Bu safya 0.03313 saniyede 22 sorguyla oluşturuldu

    Emlak ilanları, araba ilanı ver Blog